Literatūros terminų žodynėlis

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

š

t

u

v

ž

Pastabos

 

Šaltiniai

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. V., 2000.

Drąsutavičienė D., Markauskienė D. Diktantai su teksto analizės užduotimis V-XII klasei. K., 2001.

Galinis V., Girdzijauskas J., Gužauskas V. ir kiti. Literatūros teorijos apybraiža. V., 1982.

Lietuvių literatūros enciklopedija. V., 2001.

Lapinskienė L. Mokykis suvokti tekstą. Panevėžys, 2008.

Ramonaitė V. Literatūros mokslo įvado pagrindai. Š., 1997.

Pikčilingis J. Lietuvių kalbos stilistinė sintaksė. K., 1969.

Timofejevas L., Vengrovas N. Literatūros mokslo terminų žodynėlis. K., 1961.

Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. V., 2001.

Zaborskaitė V. Literatūros mokslo įvadas. V., 1982.

Župerka K. Stiliaus figūros. V., 1980.

Comments are closed.