Rašytojų balsai

VINCAS KRĖVĖ

Jubiliejinio vakaro fragmentas

 

ANTANAS VIENUOLIS

Legendos Gražuolės Lalos kalnas ištrauka

 

IGNAS ŠEINIUS

Iš interviu

 

FAUSTAS KIRŠA

Aplinkuma ir žmogus, Jaunystė, Pavasaris, Pavasario gėlės, Kūryba

 

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Iš ciklo Mano mėnesiai: Sausis, Gruodis

Vasaros pūgoj, Ave vita

 

IEVA SIMONAITYTĖ

Rašytojos kalba prieš radijo spektaklį Aukštujų Šimonių likimas

 

JUOZAS GRUŠAS

Iš interviu (kalbina Petras Palilionis)

 

JUOZAS TYSLIAVA

Naktis iš okeano

 

SALOMĖJA NĖRIS

Posmas iš Poemos apie Staliną (vienintelis žinomas įrašas)

 

JONAS AISTIS

Peizažas, Karaliaus šuo, Katarsis, Kristaliniame karste

 

ANTANAS MIŠKINIS

Staklės, Kraitinė, Girnos

 

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Per pasaulį keliauja žmogus, Neregio elegija, Strėlė ir daina

 

ANTANAS VAIČIULAITIS

Kūrybos vakaro fragmentas

 

HENRIKAS RADAUSKAS

Kaštonas pradeda žydėt, Stebuklas, Žiemos pradžia, Žiemos darbai, Žiemos mirtis, Mugė, Epilogas

 

ANTANAS ŠKĖMA

Romano Balta drobulė ištrauka

 

MARIUS KATILIŠKIS

Novelės Belaukiant ištrauka

 

KAZYS BRADŪNAS

Iš ciklo Donelaičio kapas:

Poeto įžanginis žodis, Tiktai per paukščio skrydį, Tolminkiemio vakaro atodūsis, Žodžiai

 

ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS

Motinos daina, Orfėjaus medis, Emmaus keleiviai

 

HENRIKAS NAGYS

Namai, Aitvaro brolio neišdaviau, Kryžkelė, Svajonė

 

PAULIUS ŠIRVYS

Sartų žuvėdros, Suraski tą žvaigždelę, Iš versmės man atnešk tą mėnulį

 

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Romano Aštuoni lapai ištrauka

 

KOSTAS OSTRAUSKAS

Monokomedijos Žodžiai ištrauka

 

LIŪNĖ SUTEMA

Ciklo Vendeta ištrauka

 

JANINA DEGUTYTĖ

[Neužpūsk pienės pūko…]

Po Šuberto Nebaigtosios simfonijos [Klevo spurganėlėj tvenkias upės…]

Vakaras (vėliau pavadintas Vakaro malda), Gurkšnis vilties

[Gyventi – tai ilgėtis amžinybės…], Ugnies kalba, Laimė

 

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Atsisveikinimas, Gerųjų žodžių kryptimi, Tokia yra meilė

[Toli toli…], Tie langai

 

KAZYS SAJA

Kūrybos vakaro fragmentas

 

ALGIMANTAS MACKUS

Išpažintis

 

MARCELIJUS MARTINAITIS

[Po daug dienų atsiverčiau poezijos seniai skaityta knygą.]

Rauda adant žuvusio sūnaus pirštinę

[Tu numegzk man, mama, kelią…]

[Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj…]

 

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Sniego valanda

Kalėdų triptikas:

Apreiškimas, Betliejaus žvaigždė, Trys išminčiai

 

SIGITAS GEDA

Suartėjimas (iš poemos Strazdas), Euridikė, Ars poetica

 

VANDA JUKNAITĖ

Apysakos Stiklo šalis ištrauka

Esė ištrauka [Kai mes buvom du įtariamieji…]

 

AIDAS MARČĖNAS

Adventas, Gruodis, Tema be variacijų, Veido iš atminties eskizas, Lengva ranka

 

      PAULIUS ŠIRVYS

      Aš beržas, lietuviškas beržas

 

Šaltiniai

Rašytojų balsai. 1-2 d. Lietuvos radijas, 2002.

Comments are closed.