Kalbos etiketas

                                                                                          O geras žodi, užgimęs pasauly,

                                                                                 su meile žmogui ištartas!

                                                                                        Dažnai tu sieloj uždegi saulę,

                                                                                   iš mirusių prikeli kartais!..

                                                                                                                                         J. Graičiūnas

1. Etiketas ir žmogaus kultūra

2. Sveikinimasis ir sveikinimas

3. Atsisveikinimas

4. Linkėjimai

5. Užuojautos bei paguodos žodžiai

6. Dėkojimas

7. Mandagumo žodžiai prašom, prašyčiau

8. Mandagus kreipimasis į nepažįstamus, pasiteiravimas

9. Ir ginčytis reikia mandagiai

10. Susipažinimas

11. Kalbamės telefonu

12. Kaip rašome laiškus

13. Geras žodis ir savitvarda

 

Šaltiniai

Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos etiketas. V., 1990.

Lietuvių kalbos žinynas / Sudarė P. Kniūkšta. K., 2000.

Šukys J. Kalbos kultūra visiems. K., 2003.

Comments are closed.