Kalbos praktikos patarimai

Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną. 

Juozas Balčikonis

      Didžiosios kalbos klaidos

      Leksika: skolinių vartojimas

a b c č d e, ė
f g i, į, y j k l
m n o p r s
š t u (ū) v z ž

Sutrumpinimai

apl. – aplinkybė, aplinkybės

arch. – archaizmas

brus. – baltarusių k.

būdv. – būdvardis, būdvardžio

daiktav. – daiktavardis, daiktavardinis

dažn. – dažniau, dažniausiai

dgs. – daugiskaita

dirbt. – dirbtinis (žodis)

dll. – dalelytė

es.l. – esamasis laikas

frazeol. – frazeologizmas, frazeologinis junginys

gal. – galininkas

hibr. – hibridas

įnag. – įnagininkas

įterpt. – įterptinis (žodis)

įv. – įvardis

jung. – junginys

jung. b. – jungiamasis balsis

jungt. – jungtukas

k. – kalba, kalbos, kalboje

kanc. – kanceliarizmas, kanceliarinės kalbos

kilm. – kilmininkas

l. – laipsnis

lat. – latvių k.

lenk. – lenkų k.

mat. – matematikos

med. – medicinos

moksl. – mokslinės kalbos

mot. g. – moteriškoji giminė

naud. – naudininkas

n. dirbt. – neteiktinas dirbtinis žodis

nevart. – nevartotina

neveik. r. – neveikiamoji rūšis

n. svet. – neteiktina svetimybė

n. vert. – neteiktinas vertinys

papr. – paprastai

parod. – parodomasis (įvardis)

plg. – palygink

pol. – polinksnis

priel. – prielinksnis

priev. – prieveiksmis

prk. – perkeltinė reikšmė

psn. – pasenęs (žodis, konstrukcija)

r. – reikšmė, reikšme

sak. – sakinys, sakinio, sakinyje

sangr. – sangrąžinė forma

spec. – specialiosios kalbos

sr. – sritis

stil. – stilistiškai

sudurt. – sudurtinis

svet. – svetimybė

šalut. sak. – šalutinis sakinys, šalutinio sakinio

šauksm. – šauksmininkas

šnek. – šnekamosios kalbos

tarm. – tarmybė

techn. – technikos

vard. – vardininkas

vart. – vartotina

veik. r. – veikiamoji rūšis

veiksmaž. – veiksmažodis, veiksamažodinis

viet. – vietininkas

vyr. g. – vyriškoji giminė

vns. – vienaskaita

žarg. – žargonizmas

žr. – žiūrėk.

|| – du ar keli žodžiai arba formos yra lygiaverčiai ir nė vienas iš jų nelaikytinas klaida. Tačiau antrasis (paskutinis) žodis ar forma dėl tam tikrų priežasčių (vartojimo tradicijų, tendencijos, sistemos ir kt.) gali būti šiek tiek gerėlesnis.

 

Šaltiniai

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. V., 2000.

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas // Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977-1998. v., 1998.

Kalbos praktikos patarimai / Sudarė A. Pupkis. V., 1985.

Kanceliarinės kalbos patarimai / Parengė P. Kniūkšta ir kiti. V., 2002.

Comments are closed.