Kirčiavimas

Kad matytumėte kirčiuotas raides, Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas Palemono šriftas.

 

1. Kirtis ir priegaidė

2. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas

3. Kirčio ir priegaidės reikšmė

4. Priegaidžių tarimo skirtumai

5. Žodžio dalių kirtis ir priegaidė

6. Dvikirčiai it trikirčiai žodžiai

7. Priegaidžių ir kirčio vietos kaita

8. Žodžio galo taisyklė ir jos išimtys

9. Priešpaskutinio skiemens taisyklė

10. Naudininko taisyklė

11. Daiktavardžių kirčiavimas

Dviskiemeniai daiktavardžiai

Daugiaskiemeniai daiktavardžiai

Sangrąžiniai daiktavardžiai

Sutrumpėjusių linksnių kirčiavimas

Einamasis vidaus vietininkas

Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas

Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas

12. Būdvardžių kirčiavimas

Dviskiemeniai būdvardžiai

Daugiaskiemeniai būdvardžiai

Būdvardžių su priesaga -inis, -ė kirčiavimas

Nederinamųjų būdvardžio formų kirčiavimas

Įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas

Aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio būdvardžių kirčiavimas

13. Skaitvardžių kirčiavimas

14. Įvardžių kirčiavimas

15. Veiksmažodžių kirčiavimas

Esamasis ir būtasis kartinis laikas

Būtasis dažninis ir būsimasis laikas

Tariamoji nuosaka

Liepiamoji nuosaka

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas

Būdiniai

Dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių kirčiavimas

16. Prieveiksmių kirčiavimas

17. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių, jaustukų ir ištiktukų kirčiavimas

18. Vietovardžių ir asmenvardžių kirčiavimas

Lietuvos vietovardžiai 

Valstybių ir sostinių pavadinimai

19. Moterų pavardžių kirčiavimas

20. Loginis kirtis

 

Šaltiniai

Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai. V., 1973.

Kondratas B. Lietuvių kalbos taisyklės. V., 1998.

Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. V., 1998.

Lietuvių kalbos žinynas / Sudarė P. Kniūkšta. K., 2000.

Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. 1-2 d. / Parengė Z. Noreika ir V. Stravinskas. V., 1974-1976.

Mikulėnienė D. Metatonija. V., 1982.

Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas / Sudarė P. Kniūkšta ir A. Lyberis. K., 2003.

Pakerys A. Akcentologija. 1-2 d. K., 1994-2002.

Piročkinas A. Administracinės kalbos kultūra. V., 1990.

Šukys J. Kalbos kultūra visiems. K., 2003.

Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. K., 2004.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“.

Vitkauskas V. Lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. V., 1995.

Comments are closed.