Rašyba

Kad rašybos ir skyrybos mokymasis būtų sėkmingas

I. Pagrindiniai rašto tipai

II. Rašybos sąvoka ir pagrindiniai principai

III. Garsų žymėjimas raidėmis

IV. Balsių rašymas

1. Fonetinė balsių rašyba

2. Balsių u, i ir ū, y rašyba žodžių šaknyse

3. Balsių i, ū rašyba pirminių veiksmažodžių šaknyse

4. Balsės y, ū antrinių ir mišriųjų veiksmažodžių šaknyse

5. Priesagų rašymas

6. Priesagų -imas ir -ymas rašyba

7. Priesagų -yti, -ija, -ijo rašyba

8. Priesagų -oti, -uoti rašyba

9. Balsės i, u, y, ū veiksmažodinės kilmės daiktavardžių šaknyse

10. e ir ia rašymas

11. Nosinių balsių rašyba žodžių šaknyse

12. Balsės ą, ę, į, ų žodžių galūnėse

13. y, ū ir i, u linksnių galūnėse

14. Įvardžiuotinių formų galūnių rašyba

15. i, u ir y, ū veiksmažodžių būsimajame laike

16. Veiksmažodžių pagrindinių formų žodynėlis

V. Priebalsių rašymas

1. Fonetinė priebalsių rašyba

2. Priebalsių supanašėjimas (morfologinė priebalsių rašyba)

3. Veiksmažodžių kamienų rašymas

4. Priebalsių minkštumo žymėjimas

5. Priebalsis j

VI. Ypatingesnių formų rašymas

1. Priešdėlių rašymas

1.1. Priešdėliai są-, san-, sam- ; į-, in-, im- bei api- ir apy-

2. Prieveiksmių galo rašymas

3. Moterų pavardžių rašymas

4. Asmenvardžiai

5. Sudurtinių žodžių rašymas

VII. Žodžių rašymas kartu ir atskirai

1. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

2. Nesutrumpėjusių junginių bei samplaikų rašymas

3. Jaustukų rašymas

4. Prieveiksmis pusiau ir sudurtinių žodžių dėmuo pusiau-

5. Dalelyčių rašyba

6. Prielinksninių konstrukcijų rašyba

6.1. Dėl to, už tai ir dėlto, užtai rašyba

7. Polinksnių rašymas

8. Nelietuviškų dėmenų rašymas

9. Brūkšnelio rašymas

9.1. Brūkšnelis tarp daiktavardžių

9.2. Tikrinių daiktavardžių rašymas su brūkšneliu

9.3. Brūkšnelis tarp būdvardžių

9.4. Brūkšnelis tarp prieveiksmių

9.5. Jaustukų rašymas su brūkšneliu

9.6. Brūkšnelio rašymas prie skaitmenų

VIII. Didžiųjų raidžių rašymas

1. Didžiosios raidės sakinio pradžioje

2. Asmenų, gyvūnų ir gamtos daiktų vardai

3. Astronominių ir geografinių objektų pavadinimai

4. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai

5. Kiti pavadinimai

6. Rekomendacija dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide

7. Stilistinis didžiųjų raidžių vartojimas

IX. Žodžio dalies kėlimas į kitą eilutę

X. Santrumpos

1. Žodžių ir pasakymų trumpinimas

2. Svarbesnės santrumpos

2.1. Gramatinės santrumpos

2.2. Matų santrumpos

2.3. Asmenų, pareigų ir laipsnių pavadinimų santrumpos

2.4. Įvairios santrumpos

2.5. Neraidiniai grafiniai ženklai, atstojantys sutrumpinimus

XI. Skaičių rašymas

XII. Datos ir laiko rašymas

XIII. Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas

 

Šaltiniai

Kondratas B. Lietuvių kalbos taisyklės. V., 1998.

Lapienienė I. Lietuvių kalbos rašyba. V., 2000.

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba / Sudarė N. Sližienė, A. Valeckienė. V., 1992.

Mickuvienė I. Rašybos mokymas(is). V., 2001.

Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas / Sudarė P. Kniūkšta ir A. Lyberis. K., 2003.

Ramaneckienė I. Jei nesiseka rašyti be klaidų… Š., 1996.

Šukys J. Kalbos kultūra visiems. K., 2003.

Tomkienė T. Rašybos spąstai. Rašybos praktikos patarimai. V., 2003.

Valentienė A. Dalelyčių rašyba. K., 1999.

Vasiliauskienė V. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai. V., 2002.

Comments are closed.