Sintaksė

I. Sintaksės sąvoka

II. Sintaksinių ryšių tipai

Sintaksinių santykių reiškimo priemonės

III. Žodžių junginys

IV. Sakinys

1. Sakinio sąvoka

2. Sakinio intonacija

3. Sakinio dalys

Sakinio dalių skyrimo kriterijai

Sakinio dalių ypatybės

Sakinio dalių skyrimo metodai

Sakinio dalių reiškimo būdai

4. Sakinių rūšys

Tiesioginiai, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai

Šaukiamieji sakiniai

Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai

Dvinariai, vienanariai ir benariai sakiniai

Infinityviniai sakiniai

Asmeniniai ir beasmeniai sakiniai

Išplėstiniai ir neišplėstiniai sakiniai

Nepilnieji sakiniai

Nominatyviniai, vokatyviniai, eliptiniai ir priduriamieji sakiniai

Vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai

V. Vientisinis sakinys

1. Vientisinio sakinio sąvoka

2. Pagrindinės sakinio dalys

Veiksnys

Tarinys

Tarinių rūšys

3. Antrininkės sakinio dalys

Papildinys

Aplinkybės

Vietos aplinkybė

Laiko aplinkybė

Būdo ir kiekybės aplinkybės

Priežasties aplinkybė

Sąlygos ir nuolaidos aplinkybės

Tikslo aplinkybė

Tikslinamosios aplinkybės

Išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės

Pažyminys

Pažyminio sąvoka

Derinamieji ir nederinamieji pažyminiai

Išplėstiniai būdvardiniai ir dalyviniai pažyminiai

Tarininis (predikatinis) pažyminys

Priedėlis

4. Vienarūšės sakinio dalys

Vienarūšių sakinio dalių sąvoka

Vienarūšių sakinio dalių jungtukai

Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai

5. Žodžiai ir posakiai, klausimais nesusiję su sakiniu

Kreipinys

Įterpiniai

VI. Sudėtinis sakinys

1. Sudėtinio sakinio sąvoka

2. Sudėtiniai jungtukiniai sakiniai

Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai

Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai

Sudėtinio prijungiamojo sakinio sąvoka

Jungtukai, jungiamieji ir atliepiamieji žodžiai. Šalutinio sakinio vieta

Šalutinių sakinių rūšys

Šalutiniai veiksnio sakiniai

Šalutiniai tarinio sakiniai

Šalutiniai pažyminio sakiniai

Šalutiniai papildinio sakiniai

Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai

Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai

Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai

Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai

Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai

Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai

Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai

Šalutinių sakinių laipsniai

Šalutinių sakinių sinonimai

3. Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai

4. Mišrieji sudėtiniai sakiniai

VII. Tiesioginė ir netiesioginė kalba

1. Tiesioginės ir netiesioginės kalbos sąvokos

2. Sakinių su tiesiogine kalba sintaksinė sandara

3. Autoriaus kalbos ypatybės

4. Pastraipų reikšmė

5. Dialogas

6. Tiesioginės kalbos vertimas netiesiogine kalba

7. Tiesioginė menamoji kalba

IX. Žodžių tvarka sakinyje

X. Teksto sintaksė

XI. Aktualioji skaida

XII. Sintaksinio nagrinėjimo tvarka

 

Šaltiniai

Balkevičius J. Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė. V., 1963.

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. V., 1997.

Kondratas B. Lietuvių kalbos taisyklės. V., 1998.

Labutis V. Lietuvių kalbos sintaksė. V., 2002.

Lietuvių kalba mokykloje / Sudarė V. Drotvinas. K., 1986.

Lietuvių kalbos gramatika. T-3. V., 1976.

Sirtautas S., Grenda Č. Lietuvių kalbos sintaksė. V., 1988.

Comments are closed.