Morfologija

1. Morfologijos sąvoka

2. Žodžio sudėtis

3. Morfeminė analizė

4. Darybinė analizė

5. Kaitybinė analizė

4. Žodžių darybos būdai

5. Žodžių klasifikavimas kalbos dalimis

6. Kalbos dalys

Daiktavardis

Daiktavardžių daryba

Būdvardis

Būdvardžių daryba

Veiksmažodis

Veiksmažodžių daryba

Šaknies balsiai

Veiksmažodžių pagrindinių formų žodynėlis

Skaitvardis

Įvardis

Prieveiksmis

Dalelytė

Prielinksnis

Jungtukas

Jaustukas

Ištiktukas

7. Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

Dalyviai

Pusdalyviai

Padalyviai

Būdiniai

Siekiniai

8. Morfologinio nagrinėjimo tvarka

9. Žodžių darybos nagrinėjimo tvarka

 

Šaltiniai

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. V., 1997.

Kondratas B. Lietuvių kalbos taisyklės. V., 1998.

Jakaitienė E. ir kt. Lietuvių kalbos morfologija. V., 1976.

Lietuvių kalbos enciklopedija / Parengė K. Morkūnas. V., 1999.

Lietuvių kalbos žinynas / Sudarė P. Kniūkšta. K., 2000.

Paulauskienė A., Lietuvių kalbos morfologija. V., 1994.

Urbutis V. Žodžių darybos teorija. V., 1978.

Comments are closed.