Fonetika

1. Fonetikos sąvoka

2. Kalbos padargai

3. Abėcėlė

4. Garsas ir raidė

5. Garsų klasifikacija

Balsiai

Artikuliaciniai (ir akustiniai) balsių požymiai

Balsių tarimas

Priebalsiai

Artikuliaciniai priebalsių požymiai

Priebalsių asimiliacija

Priebalsių tarimas

6. Dvigarsiai

Dvigarsių tarimas

7. Skiemuo

8. Fonetinė transkripcija ir transliteracija

9. Fonetinio nagrinėjimo tvarka

 

Šaltiniai

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. V., 1997.

Lietuvių kalbos gramatika. T. 1. V., 1965.

Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. V., 1995.

Raguotienė G. Žodžiai apie kalbą. V., 1998.

Comments are closed.