o

      obalsis n. vert. – šūkis, devizas: Visi skelbė savo obalsius (= šūkius). Literatūra buvo rašytojui gyvenimo obalsis (= devizas).

objektyvinis – geriau objektyvus: Pirmoji sąlyga yra objektyvinių (= objektyviųjų) procesų supratimas. Žr. -yvinis.

oblius-drožtuvas – geriau siaurasis obliukas.

oficialinis – geriau oficialus. Žr. -alinis.

operatyvinis – geriau nevart. r. „susijęs su chirurgine operacija, operacinis“: Gydo operatyviniu (= operaciniu) būdu. Žr. -yvinis.

Vart.: Operatyvinė policijos grupė.

optimaliausias – geriau optimalus.

optimalinis – geriau optimalus. Žr. -alinis.

oranžerėja oranžerija.

oranžiniai priev. – oranžiškai: Oranžiniai (= Oranžiškai) žalsvos spalvos. Žr. -iniai.

orbitalinis – geriau orbitinis: Orbitalinis (= Orbitinis) skridimas. Orbitalinė (= Orbitinė) stotis. Žr. -alinis.

organai: motorolerio valdymo organaimotorolerio valdymo mechanizmai, įrenginiai.

organizacija – kai kur geriau organizavimas (veiksmas, procesas): Tobulinama buitinio aptarnavimo organizacija (= aptarnavimo organizavimas, aptarnavimas). Darbo vietų organizacija (= organizavimas, sutvarkymas). Žr. -acija.

organizacijinis – geriau organizacinis. Žr. -ijinis.

organizacinis susitvarkymasorganizacija, struktūra: Iš esmės tokį organizacinį susitvarkymą (= organizaciją, struktūrą) ir patvirtino.

organizatorinis – geriau organizacinis: Organizatorinis (= Organizacinis) darbas. Žr. -orinis.

organizuoti – nevart. r. „suorganizuoti“: Gerai organizavus (= suorganizavus) darbą, galima laiku užbaigti statybą. Čia organizuotas (= suorganizuotas) 80 žmonių choras. Žr. veikslai.

Vart.: Sumanus direktorius gerai organizuoja darbus. Organizavo ekskursiją, bet ji neįvyko.

orientaciniai priev. – apytikriai, maždaug: Dabar galima bent orientaciniai (= apytikriai, maždaug) spręsti, jog… Žr. -iniai.

-orinis tarptautinių žodžių priesaga – daug kur geriau -inis: iliuzorinis (= iliuzinis), organizatorinis (= organizacinis), racionalizatorinis (= racionalizacinis). Žr. -inis.

-orius – kartais geriau vediniai su kitomis priesagomis: dūdorius (= dūduotojas, orkestrantas), giedorius (= giesmininkas, giedotojas), pypkorius (= pypkius, pypkiuotojas, pypkininkas).

orlangis – geriau orlaidė, langelis.

oro gaivintojas – nevart. aerozoliui pavadinti: Nusipirkome oro gaivintoją (= oro gaiviklio). Žr. -tojas.

oro pyragas n. vert., spec. – putlusis pyragas, suflė.

ot, vot, vat n. svet. – štai, va, tai, tai bent: Ot (= Va, štai) ir padariau! Ot (= Tai kad, tai bent) pavaišino!

o taip pat n. vert. – ir, taip pat: Labai tiksliai galima išmatuoti kvėpavimo tūrį, o taip pat ir (= ir) atlikti kvėpavimo sistemos funkcinius tyrimus. Tinklininkai skundžiasi triukšmu salėje, o taip pat ir (= ir) tvankumu. Tai ir viso Lietuvos sporto, o taip pat ir (= taip pat) trenerių įvertinimas. Partizanams pavyko atmušti gurguolės vežimus, o taip pat ir (= taip pat) ginklus su šaudmenimis.

ovalinis – geriau ovalus. Žr. -alinis.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *