f

      fabrikas: alaus, vyno fabrikas (= alaus, vyno darykla); cheminio drabužių valymo fabrikas (= cheminė (drabužių) valykla); dažymo fabrikas (= dažykla); duonos fabrikas (= kepykla); paukščių fabrikas (= paukštynas).

Vart.: popieriaus fabrikas, stiklo fabrikas, žaislų fabrikas…

fakelas || deglas.

faktinai priev. – geriau faktiškai, iš tiesų, iš tikrųjų: Ataskaitoje parašyta, kad planas viršytas, o faktinai (= faktiškai, iš tiesų, iš tikrųjų) jis neįvykdytas.

faktinas – geriau faktiškas, faktinis, tikrasis: Šių darbuotojų faktinas (= faktiškas, faktinis, tikrasis) atlyginimas yra didesnis. Žr. -inas.

faktas spec. – stilistiškai geriau nevart: Pasitaiko girtuokliavimo faktų (= Pasitaiko girtavimo, girtaujama). Kovokime su vagysčių faktais (= su vagystėmis). Dažnai susiduriama su faktais (= pasitaiko), jog pėstieji gatvę pereina ne vietoje;

tikras faktasfaktas: Aš tau sakau: tai tikras faktas (= tai faktas (faktas reiškia „tikras, nepramanytas įvykis, reiškinys“). Buvo paskelbti netikri faktai (= netikri duomenys, netikros (melagingos) žinios; Faktai buvo iškraipyti).

Vart.: Reikia skaitytis su faktais. 

falšas svet. – geriau 1. netikrumas, apsimetimas: Netikėk: jo nuoširdumas falšas (= tik apsimetimas; Netikėk: jis nenuoširdus; jis tik dedasi, tik apsimeta nuoširdus). Žmogus šneka, o jauti, kad falšas (= kad nenuoširdus, kad apsimeta, veidmainiauja);

2. padirbinys, surogatas: Man rodos, čia ne originalas, o falšas (= padirbinys, falsifikatas, surogatas).

falšyvas n. svet. – 1. netikras: Žiūrėk, kad tas pinigas nebūtų falšyvas (= netikras, netikęs, negeras, padirbtas);

2. klastingas, sukto būdo: Su tuo žmogumi atsargiai jis falšyvas (= klastingas, pasalus, negeras, sukto būdo).

fanaberija n. svet. – pasipūtimas, išdidumas.

fanaras, fonaras n. svet. – žibintas, žibintuvas, žibintuvėlis: Sunkvežimiui fanarq (= žibintą) sudaužė. Jie blyksi fanarais (= žibintais, žibintuvėliais) į akis.

farforas, farfuras n. svet. – porcelianas.

faskė spec., n. svet. – 1. nuožula; 2. išdroža. 

fasolis n. svet. – pupelė.

fastriga, pastriga n. svet. – daigstas, daigstymas.

fastriguoti, pastriguoti hibr. – daigstyti.

federatyvinis – geriau federacinis, plg. federacija. Žr. -yvinis.

finka n. svet. – suomiškas peilis, suominukas.

fioletavas, violetavas n. svet. – violetinis. Žr. -avas.

fiziniai priev. – fiziškai: Jaunoji karta turi augti fiziniai (= fiziškai) stipri. Jaunuolis atrodė fiziniai (= fiziškai) silpnas. Žr. -iniai.

forelė n. svet. – upėtakis.

formacija – nevart. r. „farmacija (t. y. vaistininkystė, vaistų gaminimas, laikymas, išdavimas)“: Jis formacijos (= farmacijos) specialistas, farmacininkas, farmaceutas. Užeikim į formacijos (= farmacijos) valdybą.

formoje – nevart. būviui nusakyti: Sportininkas geroje formoje (= geros formos, žvalus, pajėgus). Aš šiandien ne formoje (= nekaip jaučiuosi, prastai nusiteikęs, silpnas). Parduodamas kumpis formoje (= forminis kumpis). Žr. vietininkas.

Vart.: Masė formoje (t. y. tam tikrame liejimo įtaise) ataušta ir sustingsta.

forsunka spec., n. svet. – purkštuvas, purkštukas.

fortka, fortkė n. svet. – orlaidė, (vėdinimo, vėdinamasis) langelis.

foto- – nevart. atskiru žodžiu, bet vart. kaip pirmasis sudurtinių žodžių dėmuo, reiškiantis šių žodžių santykį: 1. su šviesa: foto efektas (= fotoefektas), foto terapija (= fototerapija);

2. su fotografija: foto nuotrauka (= nuotrauka, fotonuotrauka), foto popierius (= fotopopierius), foto kopija (= fotokopija), foto laboratorija (= fotolaboratorija). Žr. sudurtiniai žodžiai.

fragmentarinis – geriau fragmentinis. Žr. -arinis.

fragmentariškumasfragmentiškumas: Didžiausias, mano nuomone, šio filmo trūkumas jo fragmentariškumas (= fragmentiškumas).

frantas svet. – geriau dabita, puošeiva, puošeika.

frizuoti – geriau garbiniuoti, garbanoti, raityti.

frontalinis – geriau frontalus: Mokinių apklausa gali būti individuali ir frontalinė (= frontali). Žr. -alinis.

funkcionalinis – geriau funkcinis. Žr. -alinis.

futbolkė n. svet. – jutbolinukai, (futbolo, futbolininko) marškinėliai.

futliaras || makštis, dėklas.

fužeras || taurė.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *