Samprotaujamojo rašinio rašymo pagrindiniai žingsniai

Lietuvių kalba prieš egzaminą

 

 

 

 

Gitana Liaudinskienė

 

prieš egzaminą

LIETUVIŲ KALBA

pagal naują programą

 

Kaunas, „Šviesa“, 2013

 

 

 

 

      Šios knygos paskirtis – padėti mokiniams pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui.
      Pirmoje dalyje pateikiami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino reikalavimai, antroje – lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa ir vertinimas, patarimai, kaip rengtis viešojo kalbėjimo užduočiai. Trečioje dalyje mokoma, kaip rašyti rašinį, išryškinami samprotavimo ir literatūrinio rašinio skirtumai ir panašumai, aiškinama, kas sudaro teksto branduolį ir kaip svarbu jį numatyti prieš rašant rašinį. Mokysimės argumentuoti, sieti mintis, paisyti teksto struktūros. Šios dalies pabaigoje išryškinami pagrindiniai teksto rašymo žingsniai, pateikiama įvairių praktinių patarimų. Beje, prie visų teorinių teiginių yra pavyzdžių ir kūrybinių užduočių, kurios padės ugdytis gebėjimą planuoti rašinį, nuosekliai reikšti mintis, paremti jas literatūros kūriniu ir kontekstu. Kūrybinės užduotys kvies susimąstyti, kas šiandien mums yra gimtoji kalba, tėvynė, namai, šeima, vienatvė ir pan., ir, tikėtina, padės geriau pažinti save, suvokti savo vertybes, o gal ir laimėti keletą papildomų egzamino balų. Ketvirta dalis skirta literatūros kursui pakartoti. Išsiaiškinę konteksto sampratą, laikydamiesi chronologijos prisiminsime visus privalomus autorius ir privalomus konteksto autorius, svarbiausius rekomenduojamų kūrinių ypatumus. Be to, knygoje glaustai apžvelgiami literatūros tarpsniai, literatūros srovės, būdingiausi kultūriniai ir istoriniai kontekstai. Literatūros kurso kartojimo skyrius baigiamas užduotimis – jos ne tik primins išeitą kursą, bet ir skatins permąstyti skaitymo ir rašymo patirtį, ieškoti įvairių literatūrinių sąsajų, pagalvoti, ar kūrinio idėjos aktualios šiandien, mokys kurti rišlų tekstą.
      Autorė viliasi, kad šis leidinys padės mokiniams sėkmingai taikyti įgytas žinias ir gerai išlaikyti egzaminą.
 

Žingsniai

Veikla

Rengimasis rašyti rašinį

Atsakingai pasirinkite užduotį.

Išsiaiškinkite, suvokite, ko reikalauja tema.

Kelkite svarstytiną klausimą.

Iš pateiktų autorių pasirinkite kūrinius, kuriuos analizuodami atskleisite temą.

Sudarykite rašinio planą, schemą.

Formuluokite rašinio pagrindinę mintį.

Išryškinkite svarbiausius aspektus, padėsiančius atskleisti pagrindinę mintį (3-5 aspektai, plėtotini atskirose pastraipose). Apmąstykite argumentus, paremsiančius teiginius.

Nurodykite požiūrį(-ius), dėl kurių polemizuosite. Numatykite, kuriuos teiginius grįsdami atramos ieškosite pasirinkto autoriaus kūrinio(-ių) kontekste.

Rašinio rašymas

1. Siūloma pradėti nuo dėstymo dalies.

Dėstymo pastraipų skaičių lemia svarbiausi jūsų išryškinti aspektai pagrindinei rašinio minčiai pagrįsti.

Laikykitės pastraipos komponavimo reikalavimų.

Aiškiai suformuluokite teiginį, kurį plėtosite, t. y. pagrįsite, iša­nalizuosite per visą pastraipą.

Pateikite argumentų, kurie įrodo pastraipos pradžioje suformu­luotą teiginį.

Aptarkite priešingą nuomonę (beje, polemizuoti galima ir pastraipos pradžioje).

Įrodykite, kad jūsų požiūris yra svaresnis negu prieštaravimas. Apibendrinkite tai, kas pasakyta pastraipoje, ir pereikite prie kitoje pastraipoje plėtotinos minties.

Šių reikalavimų laikykitės rašydami visas dėstymo pastraipas.

2. Parašykite įžangą.

Supažindinkite skaitytoją su rašiniu.

3. Parašykite pabaigą.

Apibendrinkite viso darbo tezę.

Rašinio taisymas

Juodraščio skaitymas – svarbus, daug laiko reikalaujantis darbas. Reikia taisyti teksto turinį (plačiau paaiškinti nepakankamai pa­grįstą aspektą, atsisakyti nukrypimų, keisti struktūrą ir pan.), glu­dinti stilių, ieškoti tinkamų žodžių*. Taisymas yra permąstymas: siekiama tikslios reikšmės, aiškumo, suprantamumo. Taisydami pasistenkite giliau pažvelgti, pasvarstyti, ką rašėte, o ne tik ieško­kite blogybių. Skaityti reikėtų keletą kartų (pirmiausia tobulinti turinį ir struktūrą, paskui dirbti su sakiniu, žodžiu, o rašybą ir skyrybą taisyti paskiausiai) peržvelgiant tekstą šiais požiūriais:

Ar rašinio įžanga kryptinga?

Ar išplėtota pagrindinė mintis?

Ar dalinės (pastraipos) ir baigiamosios (viso rašinio) išvados pagrįstos?

Ar plėtodami temą rėmėtės nurodytų autorių kūryba ir kontekstu?

Ar pristatėte priešingą nuomonę, ją įvertinote?

Ar neignoravote aiškių dalykų, stiprių prieštaravimų?

Ar nėra nereikalingos informacijos, nukrypimų?

Ar nėra pasikartojimų?

Ar rašinys aiškus?

Ar vartojote siejamąsias frazes, kad pastraipos, sakiniai būtų rišlūs?

Ar neliko abejotinų dalykų?

Ar nėra rašybos, skyrybos, kalbos kultūros, stiliaus klaidų?

Rašinio perrašymas

Patikrinę galutinį variantą perrašykite rašinį į švarraštį.

Rašykite neskubėdami (turite žinoti, kiek laiko užtruksite perra­šydami atitinkamos apimties rašinį), atidžiai, dailiai.

Įvertinkite galutinį variantą: ar nepalikote skyrybos, rašybos klaidų. Skaitykite lėtai, tarsi svetimą tekstą.

Švarraštyje suskaičiuokite žodžius ir paraštėje nurodykite 500 žodžių ribą.

Dar šiek tiek patarimų ir linkėjimų

      1. Skaitymas ir rašymas eina išvien. Jei nebus praktikuojama viena, šlubuos ir kita. Taigi skaitykite.

      2. Apmąstykite, ką skaitėte**.

      3. Apmąstydami skaitytą tekstą stenkitės įsidėmėti ne tik vaizdinius ir faktus; nusakykite temą, išryškinkite problemas, lyginkite ir, svarbiausia, susidarykite požiūrį į aptariamus dalykus, vertinkite. Taip glaudžiau susiesite savo patirtį su kūriniu ir, tikėtina, ta patirtis pravers rašant rašinį. O tai, kas nesuprasta, nesuvokta, atmintyje ilgai neišlieka.

      4. Skaitydami domėkitės ne tik teksto turiniu, bet ir žodynu, stiliumi, skyryba ir pan. Taip mokysitės.

      5. Skaitydami stenkitės įsidėmėti, užsirašyti patikusias mintis, sentencijas. Jos pravers rašant rašinį (pvz., pabaigą).

      6. Sąmoningai mokydamiesi rašyti skaitysite atidžiau: pastebėsite giliuosius kūrinio klodus, stabtelėsite ties niuansais. Norint suvokti programinius kūrinius tikrai neužtenka tik bėgti paskui siužetą.

      7. Verta paskaityti, apmąstyti Bibliją.

      8. Stenkitės įgyti daugiau kultūrinės patirties (dalyvaukite renginiuose, skaitykite publicistinius tekstus, nevenkite su draugais, šeimoje, virtualioje erdvėje kalbėti kultūros temomis ir pan.), ją apmąstykite.

      9. Sąmoningai plėtokite žodyną.

      10. Iš kur semtis idėjų rašiniui? Idėjos kyla tikslingai galvojant – prisiminus matytą vaizdą, skaitytą knygą, nugirstą pokalbį.

      11. Ne tik stiprinkite rašymo įgūdžius, bet ir ugdykitės pasitikėjimą savimi, atsakomybę už savo nuomonę ir žodį, už integralų mokomųjų dalykų ir pasaulio suvokimą.

      12. Daugiau rašykite. Aprašykite patiriamus įspūdžius, svajones, susitikimus su kitais žmonėmis, raštu įvertinkite matytus filmus, renginius. Rinkitės mielą rašymo būdą: dienoraštį, rašinį… O gal mėgstate susirašinėti forumuose? Stenkitės rašyti ne padrikas vieno sakinio mintis, o rišlius tekstus, t. y. išplėtokite savo teiginius. Ir stenkitės rašyti taisyklingai – sakinius pradėkite didžiosiomis raidėmis, rašykite lietuviškais rašmenimis, apgalvokite skyrybos ženklus. Juk rašyti iš­mokstama rašant.

      13. Jei jaučiate poreikį, rašykite meninius tekstus (esė, miniatiūras, haiku, kupletus…). Taip tobulinsite mąstymą, kalbinius įgūdžius, kalbos jausmą, lavinsite kūrybingumą ir kt. Beje, tai puikus saviraiškos būdas.

      14. Patikusias skaitytų kūrinių ištraukas išmokite atmintinai ir įterpkite jų į savo egzamino rašinį.

      15. Bendraukite žodžiu ir raštu draugiškai, nuoširdžiai, sklandžiai…

      __________________________

      * Rašant juodraštį patariama nestoviniuoti prie kiekvieno sakinio svarstant, ar gerai parašėte, o leisti minčiai plaukti. Kritiškas skaity­mas, taisymas – kitas žingsnis.

      ** Patartina apmąstyti ne tik skaitytą tekstą, bet ir matytą filmą, mokyklos renginį, miesto šventę, diskusijas su draugais, pokalbį su tėvais ir kt. Paklauskite savęs, ką norima pasakyti, parodyti? Kokia to reginio ar pokalbio mintis? Ką aš apie tai manau? Ką apie tai mano kiti? (Pasikalbėkite rūpimu klausimu su draugu ar šeimos nariu, paieškokite informacijos internete ir pan.)

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *