Teksto ir kalbos suvokimo užduotys (atsakymai)

Teksto suvokimo užduotis

 

      1. Įvardykite pateikto teksto literatūros rūšį. (1 taškas)

      Lyrika.

      2. Aptarkite kalbančiojo poziciją. Kieno akimis – vaiko ar suaugusiojo – matomas vaizdas? (2 taškai)

      Kalba suaugęs žmogus, kuris prisimena savo vaikystę. Į pasaulį jis žiūri suaugusio žmogaus akimis.

      3. Įvardykite I dalies konkretų prisiminimų laiką ir erdvę. (2 taškai)

      Laikas – vaikystė, vasaros sekmadienis. Erdvė – didysis namų kambarys.

      4.1. Veiksmo erdvė detalizuota. Apibūdinkite ją išsamiai. (2 taškai)

      Erdvė papuošta gėlėmis, natūrali, nes tos gėlės laukų; sakrali, nes vyrauja šventumo jausmas, kurį suteikia senolės malda ir maldaknygė ant stalo; šviesi, nes daug saulės, romantiška.

      4.2. Kokius jausmus toks vaizdas lemia? (1 taškas)

      Tai lemia teigiamus jausmus.

      4.3. Tokia aplinka lemia tam tikrus vaiko jausmus. Apibūdinkite juos. (1 taškas)

      Vaikas paskendęs svajonėse apie sapnų karalaites, gamtą suvokia kaip gyvą, ateinančią pas jį.

      5. Nuo kurio posmo keičiasi nuotaika? Kodėl ji kinta? (2 taškai)

      Jausmai kinta nuo 4 posmo, nes svajonių pasaulį nuveja šalin paukščio sparnų šešėlis.

      6. Kokią vaiko reakciją lemia svajonių ir realybės neatitikimas? Išrašykite žodžius, kuriais nusako­mos pakitusios vaiko emocijos. (2 taškai)

      Vaikas išsigąsta, pradeda verkti: suvirpėjau, puoliau prie senolės ir verkdamas kritau į jos rankas.

      7. Ar „paukščio šešėlis“ susijęs su išorinėmis – fizinėmis ar vidinėmis – dvasinėmis – grėsmėmis? Ras­kite teisingą atsakymą pagrindžiančią citatą ir ją išrašykite. (2 taškai)

      Susijęs su vidinėmis – dvasinėmis grėsmėmis, nes šešėlis uždengė šviesų džiaugsmą ir svajas.

      8. Kokį pasaulį senolė piešia vaikaičiui? Kodėl tokį? (2 taškai)

      Senolė piešia labai gražų pasaulio vaizdą, kuriame blogio beveik nėra, o tik jaunystė, saulė, namai, nes nori, kad vaikas nurimtų ir tikėtų šio pasaulio gerumu.

      9. II dalyje pakinta veiksmo situacija ir laikas. Pasakykite pagrindinius akcentus. (1 taškas)

      Vaikas užaugo, senolė mirė.

      10. Kaip pakito piešiama aplinka, palyginti su I dalimi? Nurodykite visas detales. (1 taškas)

      Kambary jau nėra gėlių, grožio ženklo, maldaknygių, nes nėra kam melstis, nėra senolės, gerosios namų dvasios.

      11.1. Kaip suprantate metaforą „manyje suspindi saulės langas“? (1 taškas)

      „manyje suspindi saulės langas“ – žmogus kupinas gėrio, jam lengva, šviesu, jis laisvas.

      11.2. Ar dažnai šį „spindėjimą“ patiria žmogus? Kuris žodis tai pasako? (1 taškas)

      Ne, taip jis jaučiasi nedažnai, tai pasako žodelis kartais.

      12. O ką simbolizuoja paukščio sparnas ir jo metamas šešėlis? (1 taškas)

      Paukščio sparnas ir jo metamas šešėlis simbolizuoja atsiradusius sunkumus, negandas, kurias reikia įveikti, nelaimes.

      13. Palyginkite dvi tekste paryškintas citatas. Ką apie vaikystės ir brandaus gyvenimo patirtį kalba žmogus? Kaip pasikeitė situacija? (2 taškai)

      Vaikystėje tikima, kad blogio, negandų, problemų pasaulyje yra labai mažai, o subrendęs pamatai, kad jie – nuolatiniai žmogaus palydovai, o gėrio ir šviesos jame nedaug.

      14. II teksto dalyje ryškios laiko nuorodos: vidudienis, vakaras. Ar tai tik paros metas? Kaip dar gali­ma jas paaiškinti? (1 taškas)

      Vidudienis ir vakaras dar simbolizuoja žmogaus metus, patirtį, jo amžių.

      15. Vytautas Mačernis – kūrėjas, nagrinėjęs filosofinius klausimus. Ką apie žmogaus vidinės būsenos kaitą priklausomai nuo laiko kalba eilėraštis? Suformuluokite pagrindinę mintį. (2 taškai)

      Kol žmogus mažas, jo pasaulis saugus, problemos laikinos ir mažos, nes jas dažnai sprendžia kiti, o subrendus gyvenimas tampa sudėtingesnis, niūresnis, problemos didesnės.

Iš viso už teksto suvokimo užduotį 27 taškai

 

Kalbos sistemos suvokimas

 

      1. Sudėkite skyrybos ženklus, įrašykite praleistas raides, žodžius parašykite kartu arba atskirai. (10 taškų)

      Bet vėlgi galima paprieštarauti, kad poetinis žodynas yra ir gyvas, ir besikeičiantis, kad(,) laikui bėgant(,) kai kas jame miršta, t. y. lieka senosios poezijos posmuose. Bet visa tai vyksta labai iš lėto, nes poezija, (–) be galo nepatikli ir atsargi panelė, (–) naująjį žodį įsileidžia tik tada, kai jau tikrai įsitikina, kad be jo neišreikš nieko: (–) nei daikto, nei būsenos, nei reiškinio esmės.

      Eilėraštis, be abejo, (–) ir tikrovės įvertinimas, ir nauja meninė priemonė, kurioje, beje, irgi galima gyventi. Bet(,) kad kažkas galėtų įeiti į eilėraštį, jame turi būti durys.

Pagal Just. Marcinkevičių

     

      2. Atlikite 2.1 ir 2.2 užduotis.

      Geriausi dalykai visados yra šalia: kvėpavimas, šviesa tavo akyse, gėlės po tavo kojomis, kasdienės pareigos, kelias į tiesą, kuris prasideda tiesiai prieš tave. Neraškyk žvaigždžių danguje, bet dirbk kaip dirbęs paprastus darbus ir būk tikras – įprastos pareigos ir kasdienė duona yra saldžiausi dalykai gyvenime.

      Todėl mano tykios dienos užpildytos paprastų dalykų, kurie džiugina mane, – tai grakščiai plazdančios užuolaidos, po langu linguojantis augalas, šviežiai nuskintos rožės vazoje, nušluostytas stalas ir šviestuvas šalia krėslo. Ir mėgstamiausių knygų krūvelė.

Robertas Luisas Stivensonas

      2.1. Morfologiškai išnagrinėkite paryškintus žodžius. Jei žodis neturi kokio nors požymio, pažymėkite brūkšnį (–). Taip pat pažymėkite, kokia sakinio dalimi šis žodis eina sakinyje (veiksniu, tariniu, pažyminiu, papildiniu ar aplinkybe). (5 taškai)

Žodis

Kalbos dalis Veiksmažodžio forma

Giminė

Skaičius

Linksnis

Laikas

Asmuo

Kuo eina sakinyje?

neraškyk

veiksmaž.

vns.

II

tariniu

kasdienė

būdv.

mot. g.

vns.

vard.

pažyminiu

užpildytos

dalyv.

mot. g.

dgs.

vard.

būt. l.

tariniu

užuolaidos

daiktav.

mot. g.

dgs.

vard.

veiksniu

mėgstamiausių

dalyv.

mot. g.

dgs.

kilm. l.

es. l.

pažyminiu

      2.2. Paryškintus žodžius suskirstykite reikšminėmis žodžio dalimis. Užpildykite lentelę. (5 taškai)

Žodis

Priešdėlis

Šaknis

Priesaga

Galūnė

Sangrąžos dalelė

Kamienas

neraškyk

ne-

rašk-

-y-k-

neraškyk

kasdienė

kas-dien

 

kasdien-

užpildytos

už-

pild-

-y-t-

-os

užpildyt-

užuolaidos

užuo-

laid-

-os

užuolaid-

mėgstamiausių

mėg-

-st-am-iaus-

-ių

mėgstamiaus-

 

      3. Skliausteliuose nurodykite sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis, sudėtinis prijungiamasis, sudė­tinis sujungiamasis, bejungtukis, mišrusis). (3 taškai)

      1. Geriausi dalykai visados yra šalia: kvėpavimas, šviesa tavo akyse, gėlės po tavo kojomis, kasdienės pareigos, kelias į tiesą, kuris prasideda tiesiai prieš tave.

      (Sudėtinis prijungiamasis)

      2. Neraškyk žvaigždžių danguje, bet dirbk kaip dirbęs paprastus darbus ir būk tikras – įprastos pa­reigos ir kasdienė duona yra saldžiausi dalykai gyvenime.

      (Sudėtinis bejungtukis)

      3. Todėl mano tykios dienos užpildytos paprastų dalykų, kurie džiugina mane, – tai yra grakščiai plazdančios užuolaidos, po langu linguojantis augalas, šviežiai nuskintos rožės vazoje, nušluostytas stalas ir šviestuvas šalia krėslo.

      (Sudėtinis mišrusis)

Helen Exley. Džiaukis gyvenimu

 

      4. Raskite tekste bent po du sinonimus, antonimus, frazeologizmus ir daugiareikšmius žodžius. (4 taškai)

      Išėjau iš namų toks liūdnas, toks nusiminęs, net graudu, tiesiog verkti norisi. Visai mane bėdos pri­spyrė! Visi mane peikia, niekas pagirti nenori. Baisu namiškiams į akis pažiūrėti…

      O aš juk baigiau tą 10 klasę! Na ir kas, kad vieną pataisą gavau, bet užtai visų kitų dalykų kursą išėjau. Todėl duokit man ramybę, atsiimkit visus kaltinimus, kad esu tinginys ir moku tik juokus krėsti…

      Štai baigsiu mokslus, uždirbsiu daug pinigų. Tada mamai gražų žiedą su rubino akim nupirksiu, tė­čiui – naują kostiumą padovanosiu. Tegul žino visi, kad ir aš ne iš kelmo spirtas!!!

      Sinonimai: liūdnas – nusiminęs, graudu – verkti norisi.

      Antonimai: peikti girti, duokit atsiimkit.

      Frazeologizmai: bėdos prispyrė; juokus krėsti; ne iš kelmo spirtas.

      Daugiareikšmiai žodžiai: išėjau iš namų išėjau kursą; į akis žiūrėti į žiedą su akim.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *