2001 m. valstybinio brandos egzamino užduotis (pagrindinė sesija)

TEKSTO SKAITYMO IR SUVOKIMO UŽDUOTIS

 

Nr.

Galimi atsakymai

(Atsakymai gali būti suformuluoti ir kitais žodžiais. Svarbu, kad būtų pasakyta ta pati mintis)

1.

Kai jis išsaugo „tyrą dvasinę ir gyvybiškai svarbią erdvę aplink save“.

2.

Žmogus žino, kad yra mirtingas.

3.

Žmogus visą laiką keičiasi, tobulėja, nuolat kažko ieško, siekia, tačiau niekada nepasieks idealo.

4.

Žmogus galėtų jaustis dvasiškai saugus tik numiręs arba tapęs vienuoliu.

5.

Sugebėjimas išsaugoti savo žmogiškąją esmę – turėti sau brangių dalykų.

6.

Dažnai labai sunku atskirti blogį nuo gėrio, nes visiškai grynų tikrovėje jų nėra.

7.

Remdamasis savo pažiūromis, įsitikinimais, patyrimu, moralinėmis nuostatomis.

8.

Visuomenėje, kuri pripažįsta ir gerbia jo įsitikinimus ir pažiūras.

9.

Publicistinis.

Reiškia savo požiūrį, kalba įtaigiai aktualia tema, kalbos dalykiškumas derinamas su emocingumu (meniškumu).

 

KALBOS UŽDUOTIS

1 užduotis

Nr.

Sakiniai

Taip

Ne

1.

Šios problemos laikomos nereikšmingomis.

+

 

2.

Vis daugiau randasi įvairių jaunimo klubų, kur galima susitikti su bendraminčiais.

+

 

3.

Judriausias miesto gatves remontuoja pagrinde naktimis.

 

+

4.

Pasibaigus kalėdiniam sezonui, prekės atpigintomis kainomis neparduodamos.

 

+

5.

Dovilė tris vasaras praleido Milane ir jau neblogai žino italų kalbą.

 

+

6.

Iš istorijos galėčiau daug ką papasakoti, o apie matematiką, deja, mažai tenusimanau.

+

 

7.

Jei tikėsime žiniasklaida, į upę pateko 1,5 t naftos.

+

 

8.

Kai atidarinėjau konservų dėžutę, netikėtai slystelėjo ranka ir skardinės kraštu susižeidžiau pirštą.

 

+

9.

Vairuotojau, sustokite, prašom, prie mokyklos bendrabučio.

 

+

10.

Vaikinas pastūmė piešinį arčiau, kad aiškiau būtų matyti visos jo detalės.

+

 

11.

Vieni vaikai yra linkę į muziką, kiti gabesni dailei, literatūrai, sportui.

+

 

12.

Kartais ir prie nulinės temperatūros galima persišaldyti.

 

+

13.

Tam darbui atlikti prireiks ne mažiau dviejų savaičių.

 

+

14.

Paaiškėjo, kad netrukus gausime du naujus kompiuterius, o taip pat ir spausdintuvą.

 

+

15.

Reikės mokytojos paklausti, kodėl ji neužskaitė mano kontrolinio darbo?

 

+

16.

Manau, kad tokiomis sąlygomis sunku pasiekti geresnių rezultatų.

+

 

17.

Kaip nekeista, po dviejų dienų sandėlio raktai atsirado.

 

+

18.

Jei būsi elektros prekių parduotuvėje, nupirk tris išjungėjus.

 

+

19.

Dešimtainių trupmenų daugybą mes jau seniai išėjome.

+

 

20.

Gal turtingas pinigais?

 

+

 

2 užduotis

      1.  Šiuo metu prekių pasiūla ne visada atitinka jų paklausą.

      2. Svečiams atvažiavus, iškilo visok problemų.

      3. Dvyliktą valandą jau buvo balsavę 30 procentų rinkėjų.

      4. „Žalgiris“ laimėjo penkerias [penktas] rungtynes iš eilės.

      5. Mums reikės dar nemažai paplušėti, kad pasiektume [pasiektumėme] Europos Sąjungos šalių lygį.

      6. Spausdinti atiduodame tik gerai suredaguotus [redaguotus, paredaguotus, perredaguotus] tekstus.

      7. Tropai rašytojo kalbą daro vaizdingesnę.

8. Šokdama(s) [šokau] per tvorą, susitrenkiau kelį.

 

3 užduotis

1 2 3 4 5
C B B A B

 

4 užduotis

      1. Medį tikrai įsivaizdavau esant gyvą:[–] lauždavau jo šakelę ir iš tiesų staiga pajusdavau, kaip jam suskauda. 2. Staigi tėvo mirtis,([–] [,–] jis užsimušė,[] arkliams pasibaidžius)[–] [,–], pakreipė Ilžės gyvenimo vagą. 3. Autorius nedėsto tų dalykų, kurie visiems žinomi arba nėra labai svarbūs. 4. Kai nudžiugę tėvai gandro atneštą vaikelį išvystė ir atidžiau apžiūrėjo, tai pamatė, jog čia besanti mergikė, ir davė jai kad ir ne šventą, bet labai gražų Mildutės vardą. 5. Mes, [–] senos kartos riteriai, [–] manėme, kad privalu garbingai elgtis net ir tada, kai priešas nemoka atskirti, kas garbinga ir kas negarbinga. 6. Netrukus už kokio puskilometrio pamačiau aukštą vinkšną ir prie jos kojų prigludusią pirkelę. Švyturiai – apvaizdos akys,  ganančios jūrininkų sielas. 8. Tėvas uždėjo ranką sūnui  ant peties  ir pasakė, kad dėl nieko, [(] kol jie kartu, [)] nesibaimintų,  ir juodu patraukė pievomis. 9. Pakrantės pušys,  senos valtys, susiraizgę kelmai, mėlynas  vanduo ir žali meldynai – viskas tilpo ant trobelės sienų. 10. Be abejo, žmogus nori ir turi teisę gyventi taip, kaip trokšta.

 

5 užduotis

1 2 3 4 5
B B A B C

 

6 užduotis

      1. Šie gynybai pritaikyti kalnai – seniausių įvykių ir kovų liudytojai. 2. Verčiau sutrūnijusių metraščių lapus. 3. Prie užšalusio langelio, trindama stingstančius pirštus, rymojo vyresnioji mergelė. 4. Ne medžioklėn senis išsiruošė, kad žvėrimis domėtųsi. 5. Žeme, nenusigrę[į]žk nuo manęs! 6. Visų nurodymų griežčiausiai buvo laikomasi. 7. O tave aš jau seniai pažįstu. 8. Naujajame romane rašytojas lyg ir grįžta prie ankstyvųjų kūrybos ištakų. 9. Laikydamas po viena pažastimi pusglėbį šieno, laisvąja ranka Martinkus atidarė klėties duris. 10. Aš visa tai apmąsčiau. 11. Lydekų yra tokių, kad dviejų mėnesių žąsiukus ryja. 12. Būčiau tave pasikvietę[u]s nuoboduliui išblaškyti. 13. Skaudėjo patemptus raiščius, gėlė sąnarius. 14 Daktaras norėjo kilstelti rūtomis išsiuvinėtos užuolaidos kraštelį, bet nė nepajuto, kaip griūte įgriuvo į vidų, keistos jėgos pastūmėtas. 15. Paskubėkime, jau gesina šviesas.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *