2007 m. lietuvių (gimtosios) kalbos įskaitos temos ir potemės

                            2007-04-24

KALBA

1. Atliktas sociologinis tyrimas teigia, kad mokiniams rūpi gimtosios lietuvių kalbos taisyklingumas. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

2. Lietuvių kalbos vadovėliai puikiai padeda mokytis gimtosios kalbos. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Slovakų patarlė teigia: kiek kalbų moki, tiek kartų esi žmogus. Ką apie tai manote?

4. Diskutuojant apie lietuvių kalbos programą, dažnai teigiama, kad ji perkrauta. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Žmogaus, negebančio sklandžiai reikšti minčių žodžiu ir raštu, galimybės įsitvirtinti visuomenėje tolydžio mažėja ir mažės. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
 

INDIVIDAS IR VISUOMENĖ

1. Pasigirsta nuomonių, kad būti laimingam tapo sunkia šiuolaikinio žmogaus prievole. „Dabar mes turime visas teises, išskyrus teisę nebūti laimingi“ (P. Bruckneris). Ką apie tai manote?

2. Visuomenė yra aukščiausias gėris, todėl individas turi jai tarnauti. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Mūsų visuomenė yra negailestinga „kitokiems“. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

4. Aktyvus visuomeninis gyvenimas – geras būdas tapti spalvinga ir įdomia asmenybe. Ką apie tai manote?

5. Literatūra dažnai nagrinėja individo ir visuomenės santykius ir teigia, kad visuomenė varžo individą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi literatūros kūriniais.
 

VISUOMENĖ IR POLITIKA

1. Dažnai teigiama, kad Lietuvos visuomenė nepakankamai pilietiška. Kaip, jūsų manymu, būtų galima paskatinti pilietinės visuomenės raidą.

2. Politiniai skandalai – neišvengiama rinkiminės kampanijos dalis. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Valstybės institucija, kuria labiausiai pasitikiu. Argumentuokite.

4. Tyrimai rodo, kad jauni žmonės daug rečiau dalyvauja rinkimuose nei vidutinio ar vyresnio amžiaus piliečiai. Ką manote apie šio reiškinio priežastis ir pasekmes?

5. Ar politikai padeda ugdyti pilietinę visuomenę? Argumentuokite.

 

MOKSLAS IR PAŽANGA

1. Ekspertai tvirtina, kad 80 procentų mūsų išradimų skirti nenumatytiems pažangos padariniams ištaisyti. Ką apie tai manote?

2. Šiuolaikiniame pasaulyje žinios tampa valdžios, turto ir galios šaltiniu. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. „Tragiška yra tai, kad mūsų technologinis meistriškumas pranoksta mūsų savęs pažinimą.“ (Popiežius Jonas Paulius II) Ką apie tai manote?

4. Mokslo pažanga vis dažiau ima tenkinti mūsų tuštybę, bet ne realius poreikius. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Pažanga šiuolaikiniame pasaulyje jau ima kelti grėsmę žmogiškumo idėjai – tikslui, kurį ji turėjo realizuoti. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
 

ŽINIASKLAIDA

1. Kokia žiniasklaida galėtų būti laikoma pilietine? Atsakymą argumentuokite.

2. Pasigirsta nuomonių, kad Lietuvos žiniasklaida nepakankamai gerbia savo auditoriją ir nepakankamai atsižvelgia į jos įvairovę. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Užsakomoji žurnalistika. Ką apie tai žinote ir manote?

4. Ar žiniasklaidai rūpi konkretaus žmogaus problemos, ar jos tėra būdas padidinti tiražą, pakelti reitingus? Argumentuokite.

5. „Sprinter tyrimams“ atlikus apklausą paaiškėjo, kad iš visos žiniasklaidos Lietuvos gyventojai labiausiai linkę pasitikėti televizija. Ką apie tai manote?

 

2007-04-25

KALBA

1. Sociologinis tyrimas teigia, kad mokytojai dažnai „nuvertina“ mokinių poreikį mokytis taisyklingos lietuvių kalbos. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

2. Lietuvių kalbos galiu mokytis tik per lietuvių kalbos pamokas. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino naujas skyrybos taisykles. Ką apie tai žinote ir manote?

4. Ko ir kodėl siūlyčiau nemokyti mokykloje per lietuvių kalbos pamokas.

5. Liaudies patarlė sako: pagal drabužį sutinka, pagal žodį palydi. Ką apie tai manote?
 

INDIVIDAS IR VISUOMENĖ

1. Tikra laisvė neįmanoma be atsakomybės. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

2. Visuomenė daro įtaką individo sprendimams ir gyvenimui. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Ar maištauti – tai griauti ir naikinti?

4. Minia gali turėti akis ir ausis, bet neturi proto. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Literatūroje dažnai vaizduojami konfliktiški žmogaus ir visuomenės santykiai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi literatūros kūriniais.
 

VISUOMENĖ IR POLITIKA

1. Mokykla – vienintelė institucija, siekianti ugdyti jaunimo pilietiškumą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

2. Rinkiminiai skandalai mažina visuomenės pasitikėjimą visais politikais. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Visuomenė turėtų būti atlaidesnė politikams. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

4. Šiuolaikiniam Lietuvos jaunimui labai stinga pilietiškumo. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Demokratijos raida mūsų šalyje būtų spartesnė, jei politikoje dalyvautų daugiau jaunų, iniciatyvių žmonių. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
 

MOKSLAS IR PAŽANGA

1. Žmogus ir civilizacijos pažanga jau duoda vaisius – kinta klimatas. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

2. Informacinė visuomenė neįmanoma be mokslo. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Ką svarbiau ugdyti: asmens protą ir intelektą ar emocijas ir jausmus? Ką apie tai manote?

4. Šių dienų pasaulyje mokslo pažanga per daug sureikšminama. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Robotai vis dažniau ima pakeisti žmones kai kuriose srityse. Ką apie žinote ir manote?
 

ŽINIASKLAIDA

1. Žiniasklaidos paskirtis – padėti auditorijai suvokti svarbias problemas, tarpininkauti visuomenės diskusijoms, skatinti dalyvauti politikoje. Ar žiniasklaida tinkamai atlieka šiuos vaidmenis? Argumentuokite.

2. Žiniasklaida ugdo vartotojų visuomenę. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

3. Žiniasklaida vis labiau įsitvirtina kaip verslas. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

4. Žiniasklaida gali sukurti bet kokį konkretaus žmogaus įvaizdį. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

5. Posakis „Susilydęs su televizoriumi“ tampa vis aktualesnis ir Lietuvoje. Ką apie tai žinote ir manote?  

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *