Testas Nr. 2

Kalbos kultūra, rašyba, skyryba, kirčiavimas

 

1. Ištaisykite kalbos klaidas.

Vakar, šeštos pamokos metu, vyko skautų susirinkimas. Dalyvavo aukštesnių klasių aktyvistai, tame skaičiuje ir seniūnai. Vedantysis pasidžiaugė, kad regioniniame sąskrydyje mūsų mokyklą atstovavusieji skautai gerai pasirodė ir buvo pirmais. Jau sudarėme darbų išplanavimą sekantiems metams, paskaičiavome, kiek pinigų reikės stovyklos organizavimui. Paskui išstojo mokyklos direktorius.

– Didelis ačiū visiems, garsinantiems mokyklą gerais darbais. Dabar skautų organizacija jungia daugiau septyniasdešimt narių. Ir kiti stokite, prašau, į ją. Gerų darbų niekada nebus per daug.

Tikslu pagausinti skautų būrį, vadovė pažadėjo tampriau bendrauti su klasių auklėtojais.

Kai darbotvarkė buvo išsemta, susirinkimas baigėsi.

 

2. Įrašykite praleistas raides.

Išsi_stas laiškas, baltoji ž__selė, paž__stamas jaunuolis, gr__žia dantį, išl__sdamas iš krūmų, prak__stas obuolys, sk__stanti plūdė, pažadai įgr__sta, nusig__sta savo žodžių, pagr__sė pirštu, naktis tebesit__sia, atsigr__žė veidu, dr__skianti plunksna, pažadino iš susim__stymo, patinka dr__siausieji, reikia apsispr__sti, __žuolinis kotas, nustėro iš išg__sčio, patvorio r__stigalis, užš__lo balos, pasir__žęs mokytis, tr__šiama dirva, duonos k__snis, g__stanti žara, išgal__stas peilis, radijo si__stuvas, __patinga m__slė, pilkasis __silas, __pač paslaugus, eiti smulk__s žin__sneliais, ren__tis rūbinėj__, pakeltas dan__tis, išve__tume į u__sienį, u__klasinis skait__mas, bėgs__ntys lenktynių, a__gultas gerbėjų, var__damas išvykoje, išvai__džiai atrodo, gr__žtelėjo į mano pusę, neturi teisės sugniu__ti, bitelės dū__tų, nume__s me__tinį, gyvenimo sta__dys, susispieskite glau__čiau, takelis u__ėlė, pu__eserės krepšelis, žiu__snis pipirų, spro__stamas užtaisas, užgrio__ti tušč__s butel__s, a__žer__ti visą turtą, pasiskolinau dro__tuką, sudegintas žlė__tainis, žvan__telėjo skl__stis, br__zginti gitara, gr__žtelėti koją, jaunas pasir__žėlis, žaliosios s__manos, sutr__šę kriaušės, grūdai girnose br__zga (treška), nežinoma br__sta, v__škas laša, Brisius žab__la, garbanos nuk__ra, perskirtas skl__stymas, gr__sinantis žvilgsnis, sl__stai pelėms, t__soti po medžiu, kankina r__žulys, katės dr__skosi, t__si guma, M__sčio ežeras.

 

3. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

Mokytojas prisiminė senus laikus kai su tėvu jiedu keliavo prie Balčios upės paskui turėjo dar toli nueiti iki miestelio o jis sūnus dviračiu nuvažiuoti dar aštuonis kilometrus susirasti mokslo draugo namus ir iš tenai pasiimti knygą kur buvo rašoma kaip padaryti žaislinį garo katilą. (J.A.) Milda įkopia į Malūno kalną aukštai Balčiūnų namuose jau dega žiburys įsižiebia žiburys ir apačioje ant Selenių kalnelio.(V.J.) Gyveno ne tikrovėje tačiau šią trumpą valandėlę apgaudinėdamas save jis turėjo viską ko troško ir pavydėjo kitiems turtus žmonių pagarbą gražų drabužį gardų valgį.(J.Av.) Neapsižiūrėsi šmukštels ratas į duobę arba užšoks ant akmens ir išlėksi stačia galva per drobyną.(J.Av.) Paštas tai didelis kambarys medine neaukšta pertvara perskirtas per pusę.(R.G.) Pasak lietuvių mitologijos Pasaulio medis augęs ant kalno kur teka devynios upės pamaryje pasaulio krašte ant nugaros kažkokio gyvūno sukūrusio pasaulį arba jis kilęs iš dvynių šviesos ir tamsos.(Pr.D.) Lietuvių pasakose kalvis eina į požemio pasaulį ieškoti milžino su didele barzda ir nosimi.(Pr.D.) Tas bangų ošimas ta vandenų begalybė mane taip sužavėjo jog aš pamiršau ir technikumą ir egzaminus viskas pasidarė tartum nereikšminga.(K.S.) Tiesa kaip jau rodos minėjau už stubos langų buvo daržas arba sodas.(I.S.) Be to tikriausiai niekas čia ir nepaaiškintų kurion pusėn reikia eiti kaip kokiu keliu greičiau prasibrauti iki to miesto kur laukia ji.(B.Rdz.) Saulė dabar patamsėjusi didelė prisigėrusi arimų ir šienapjūtės kvapų kybojo virš plyno kalno vieškeliu palei kapinių sieną genamų galvijų sukeltos dulkės plaikstėsi ir pilkėdamos akyse gulė ant medžių žolės.(B.Rdz.) Šuo Runis katinas Rainius ir aš visi trys buvome našlaičiai ir tarnavome tam pačiam šeimininkui Dzidoriui Klevinskiui.(K.S.) Moters ir vyro susitikimas lygių galimybių susitikimas metafora pagrįsta išorinių požymių ir vidinių intencijų identitetu.(V.D.) Jau nebelijo kaip visada nebelyja pavakariais kad sutemus vėl pradėtų lyti ir ji ilgai vaikščiojo visomis miestelio gatvėmis bet negalėjo galvoti nei apie jų namus obelis su vaisiais kiemeliuose sulytas avis pakrūmėse kitapus miestelio nieko negalėjo galvoti.(R.G.) Še tau boba tavo pinigus ir nesilok jeigu aš parsivežiau tai žinau kam parsivežiau.(K.Bor.)

 

4. Sukirčiuokite.

Paukštį plunksnos gražina, o žmogų protas.(f.)

Kas kitam kelią šviečia, tas ir pats gerai mato.(f.)

Atsigavo kaip katė, į kanapes įmesta.(f.)

Vadink mane kad ir krosnimi, bet duonos tau nekepsiu.(f.)

Gerą žodį vienas nugirsta, šimtas pamiršta.(f.)

Kad pirma lašinius valgysi, paskui kaulą grauši.(f.) 

atsakymai 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *