Testas Nr. 3

Poetai žemininkai

 

1. Žemininkų kūrybos laikotarpis:

a) 5-asis dešimtmetis,

b) 5-6-asis dešimtmečiai,

c) 9-asis dešimtmetis.

2. Poetai žemininkai buvo:

a) V. Mačernis, A. Škėma, K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas,

b) H. Nagys, V. Mačernis, J. Aistis, K. Bradūnas,

c) K. Bradūnas, J. Kėkštas, A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys, V. Mačernis.

3. Išvardykite bent tris žemininkams būdingus kūrybos bruožus.

4. Moderniškiausias žemininkų poetas.

5. Žemininkų kūrybos rinktinė:

a) Poezijos antologija Žemė,

b) Žmogaus prasmės žemėje poezija,

c) Poezijos pavasaris.

6. „Žemės" poetų šūkis:

a) Atgal į gamtą,

b) Menas žmogui,

c) Išėjusiems negrįžti.

7. Broliškumo poetas:

a) J. Kėkštas,

b) H. Nagys,

c) K. Bradūnas.

8. Kurie teiginiai artimiausi V. Mačernio, A. Nykos-Niliūno, K. Bradūno, H. Nagio kūrybai? (Prie pavardės nurodykite teiginio numerį):

a) Gamtoje filosofuoja, siekia išsiaiškinti žmogaus vietą bei paskirtį.

b) Ne gamtos, o dirbančiojo poetas.

c) Į gamtą žiūrį kaip neoromantikas, t. y. per ją išreiškia savo emocines būsenas, nuotaikas.

d) Įsipareigojęs savo tautai, jos praeičiai: svarbi gentis, giminė, tauta.

e) Artimi tie, su kuriais susijęs gentiniais ryšiais (augino, kartu augo).

f) Brolis gali būti visai svetimas žmogus, nes svarbu dvasinė giminystė; seserystė – antroji broliškumo pusė.

9. Kurių žemininkų kūryboje žemė yra savaime prasmingos egzistencijos, natūraliai perteikiamos iš kartos į kartą, įsikūnijimas:

a) V. Mačernio ir K. Bradūno,

b) V. Mačernio ir A. Nykos-Niliūno,

c) K. Bradūno ir H. Nagio.

10. Kokias lietuvio charakterio savybes, padėjusias išlikti tautai, K. Bradūnas atskleidžia savo kūryboje?

11. Kaip J. Girnius pavadino žemininkų poeziją?

12. Kurio poeto išskirtinis poezijos bruožas yra apeigiškumas (veiksmų reikšminimas, simbolinimas)?

13. Nurodykite, kas šių poezijos knygų autoriai:

a) Pokalbiai su karalium,

b) Broliai balti aitvarai,

c) Praradimo simfonijos,

d) Grįžulas. 

atsakymai 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *