Testas Nr. 8

S. Nėris. „Maironiui“

 

Perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

 

Sako, mirdamas mane tu keikei, 

O numiręs surūstėjai dar labiau. 

Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt: 

Juk tave mylėjau ir gerbiau.

 

Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? 

Ar galėjau – tais pačiais keliais? 

Gena, gena pikto dievo rykštė,–

Atgalion ir atsigręžt neleis.

 

Aplink žemę skridusi su vėtrom, 

Vėl išgirsiu mylimus vardus. 

Tik akmuo, paduotas duonos vietoj, 

Bus man atpildas skurdus.

 

Ir nenoriu sau geresnio nieko, 

Tik prie žemės prisiglaust brangios, 

Būti tėviškės arimų slieku, 

Mėlyna rugiagėle rugiuos.

                                            Ufa, 1942.1.15.

 

1. Iš kurio S. Nėries eilėraščių rinkinio yra šis eilėraštis?

2. Kodėl poetė adresatu pasirinko Maironį?

3. Kokią informaciją teikia eilėraščio parašymo data ir vieta (1942 m., Ufa)?

4. Kokie veiksmažodžių laikai vartojami eilėraštyje? Paaiškinkite jų vartojimo reikšmę eilėraščio prasmės ir kompozicijos aspektais. Atsakydami parašykite pastraipą.

5. Kokius S. Nėriai būdingus skyrybos ženklus pastebėjote antroje strofoje? Ko jais siekiama?

6. Paaiškinkite Dievo rykštės ir kelio įvaizdžius.

7. Interpretuokite lyrinio „aš“ troškimą „tik prie žemės prisiglaust brangios“.

8. Apibūdinkite eilėraščio nuotaiką. Kas ją lemia?

atsakymai   

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *