Testo Nr. 14 atsakymai

M. Katiliškis. „Užuovėja“

 

1. Ištraukos nuotaika nerami, vyrauja laukimas. Tai teisingo apsisprendimo ieškojimo momentas.

2. Ši ištrauka tai patvirtina: ir žmogus, ir gyvūnai, ir augalai tarsi gyvi. Autorius akcentuoja jų gražų buvimą tikslingai: smarkiau zirzia žalia laukinė musė, žydinčios obels šaka brūžina stiklą (ne bet kokios, o žydinčios!).

3. Veikėja įvardyta. Kristina – tai jauna moteris ar mergina lemiamu gyvenimo momentu: motina jai perša turtingą vyrą, o ji ilgisi, laukia savojo mylimojo. Laukia atvirai nerodydama priešinimosi motinai, kankinasi dėl to užsidariusi savo kambaryje.

4. Veikėjos vidinę būseną atskleisti padeda žalios laukinės musės blaškymasis. Tai pasakotojas šioje ištraukoje pastebi net du kartus. Musė, kaip ir pagrindinė veikėja, neranda sau vietos, jai neramu neįprastoje erdvėje – mergina ar moteris irgi su viltimi ir laukimu žvelgia pro langą į tolybėn plintančius laukus.

5. Žydinti obelis dažnai lyginama su nuotaka. Čia irgi tiktų ši prasmė: Kristina – būsimoji nuotaka. Bet obelis apsunkusi – iš to atsiranda neramumas.

Langas – ribos ženklas dažniausiai tarp uždaro ir atviro pasaulio, tarp šio pasaulio erdvės ir transcendentinės erdvės. Šiuo atveju veikėja norėtų išsiveržti į tą už lango esančią erdvę, tikėdamasi išsivaduoti nuo nemylimo.

Pavasaris – jaunystės, atgimimo metas. Bet apžvelgiami toliai tušti. Tai irgi atspindi veikėjos vidinę būseną.

Sodžius – ne tik žmonių gyvenimo, bet ir sugyvenimo būdas, susijęs su bendravimu, pagalba kaimynui, artimui. Veikėja laukia iš ten pagalbos, juk ji irgi sodžiaus dalis.

6. Teksto problematika – tėvų noro tvarkyti vaikų gyvenimą ir vaikų siekių neatitikimas kuriant šeimą. Iš išorės Kristina būtų tradicijų besilaikančio Lietuvos kaimo merginos pavyzdys, bet viduje ji protestuoja, nori pati spręsti savo likimą, todėl skaudžiai skamba motinos žodžiai apie ją, pagyros nemylimam vyrui.

7. Palyginimai: liežuvį lyg žirklėm įkirpo kažkas…, sukosi kaip vilkutis. Šalia tekste ir personifikacija: tas kaip vilkutis <> šlūbčiodamas: pasileidėlė, pasileidėlė. Epitetai: žydinti obelis, žalia, laukinė musė. Vaizdingi veiksmažodžiai: zirzia, brūžina ir kt.

8. Atsakymai į šį klausimą gali būti įvairūs. Pavyzdžiui, Žemaitės „Topylis“, A. Vaičiulaičio „Valentina“ ir kt.  

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *