Testas Nr. 17

   Funkciniai kalbos stiliai

 

Perskaitykite ištrauką.

       I. VYTAUTUI ŠLOVĖ!

Tu, Vytaute, didis valdove tėvynės!

Tu aidas dienų milžinų!

Tu, Lietuvai garsų vainiką nupynęs,

Būk pranašu saulės dienų!

Tarp amžių prašnek!

Mums krūtinę uždek

Darbais milžinų – pranokėjų!

Aprinkę vadovą,

Teeina į kovą

Auklėtiniai tavo idėjų!

                                                           Iš Maironio tragedijos „Didysis Vytautas – karalius“

Kuriam funkciniam kalbos stiliui priklausytų ši ištrauka? Nurodykite tris požymius.

 

Perskaitykite ištrauką.

II. VYTAUTAS – VISOS LIETUVOS VALDOVAS. ASTRAVOS SUTARTIS (1392 m.)

Atsimetės nuo ordino, Vytautas susitaikino su Jogaila Astravos dvare, paliai Lydą. Čia buvo sudaryta sutartis, kuria Jogaila grąžino Vytautui visas jo tėvo žemes, paliko jam po pirmojo grįžimo iš ordino duotąjį Lucką ir pavedė valdyti Vilnių. Vytautas už tai pasižadėjo visada pripažinti Jogailos vyriausiąją valdžią ir visada jį palaikyti. Sutartis buvo patvirtinta abiejų pusių dokumentais. Be Jogailos ir Vytauto, tą susitarimą atskirais dokumentais dar patvirtino ir jų žmonos – Jadvyga ir Ona.

Tuo būdu Vytautas gavo daugiau, negu iš pradžių buvo tikėjęsis. 1382 m. pabėgdamas į ordiną, jis buvo visko nustojęs. Grįžęs 1384 m. į Lietuvą, jis gavo dalį tėvo palikimo, tik be jo centro – Trakų. Todėl jis pradėjo naują kovą. Dabar jis reikalavo ne tik tėvo palikimo, bet svajojo ir apie visą Lietuvą. Pagaliau jis tą pasiekė 1392 m. Astravos sutartimi. Tiesa, jis atgavo tiktai Trakus ir visas prieš pabėgant į ordiną valdytąsias žemes, o Vilnius ir toliau buvo laikomas Jogailos sritim (Vytautas gavo jį valdyti tik kaip Jogailos vietininkas). Bet būdamas Vilniaus srities valdovas, tuo pat jis pasidarė ir visos Lietuvos valdovu. Jis nesitenkino vietininko vaidmeniu, bet suėmė į savo rankas visą valdžią, ir labai greit net patsai Jogaila nieko nebegalėjo veikti Lietuvoje be Vytauto. Taip tad iš Jogailos vietininko pasidaręs valdovu, Vytautas sukūrė didingą Lietuvos istorijos epochą.

Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka. V., 1989, p. 117.

1. Įvertinkite teksto stilių šiais požiūriais:

– Kokie sakiniai pagal sakymo tikslą sudaro šią ištrauką?

– Kaip vartojami žodžiai šioje ištraukoje?

– Kaip dėstomos mintys?

– Kaip veikia mūsų jausmus?

2. Kuriam funkciniam stiliui priklauso šis tekstas?

III. Palyginkite I ir II užduotyse pateiktus tekstus. Raskite, kas jiems bendra ir kuo jie skiriasi (trys skirtumai).

Bendra

Kuo skiriasi

„Vytautui šlovė!“

„Vytautas – visos Lietuvos valdovas“

 

 

 

 

 

IV. Kuriam funkciniam stiliui priskirsite:

a) prašymą

b) skelbimo tekstą

c) televizijos programą

d) elegiją

V. Su kuriais funkciniais kalbos stiliais susiduriate mokykloje?

    atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *