Testo Nr. 24 atsakymai

  Teksto suvokimo užduočių atsakymai

 

      Nenaudingo aukščio kultūros ilgesys

Nr.

Galimi atsakymai

Vertinimo normos (būtini aspektai)

Taškai

1.

 

 

Vienaip jaučiasi universiteto bibliotekoje, Šv. Jonų bažnyčioje, kitaip – Vilniaus viešojoje erdvėje – senamiestyje, girdėdama rėksmingą muziką. /

Savo jausena universiteto bibliotekoje, Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniaus viešojoje erdvėje – senamiestyje, girdėdama rėksmingą muziką.

Atsakyta  teisingai.  Nurodyti  du  pavyzdžiai,   iliustruojantys skirtingą santykį.

2

Teisingai nurodytas   pavyzdys,    lemiantis teigiamą  arba neigiamą poveikį.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

2.

Siekdama paremti savo mintį, kad šiandien  dingsta dvasingumas.

Atsakyta teisingai. Tinkamai suformuluotas tikslas.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

3.

Lygindama  praeities kultūrą ir dabartinę. Lygindama bažnyčiose ir dabartinėje kultūroje patiriamą jausmą. Kalbėdama, kad kultūra  geli  kelti žmogų arba  „nukreipti žemyn“.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

 

4.

 

 

Humanitarinių  polinkių žmonės gyvens dvasingai, bet nepelningai.

Humanitarinių polinkių žmonės turės priešintis  aplinkai / šeimai / draugams.

Teisingai įvardyti du aspektai.

2

Teisingai įvardytas vienas aspektas.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

 

 

5.

 

 

 

V. Daujotytė pasigenda:

1)  ryšio su gamta,

2)  kalbos reikšmės suvokimo,

3)  žmonių prasmingų santykių.

Teisingai įvardytos trys vertybės.

3

Teisingai įvardytos dvi vertybės.

2

Teisingai įvardyta viena vertybė.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

 

6.

 

Kultūros ateitis priklauso nuo žmonių grįžimo prie esminių vertybių.

Žmonės grįš prie esminių vertybių.

Teisingai suformuluotas teiginys.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

7.

Stinga dvasingosios kultūros. Nėra dvasingosios kultūros.

Teisingai paaiškinta.

1

Neteisingai paaiškinta. Neatsakyta.

0

 

      Prezidento kalba

 

Nr.

Galimi atsakymai

Vertinimo normos (būtini aspektai)

Taškai

8.

Knyga jungia dabartį su praeitimi.

Knyga jungia žmones / kultūras / Vakarų civilizaciją su kitomis pasaulio civilizacijomis.

Teisingai įvardyti du – laiko ir erdvės aspektai – aspektai.

2

Teisingai įvardytas vienas aspektas.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

9.

Lietuvių, kaip baltų tautos, likimas unikalus.

Atsakyta teisingai.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

10.

Apie tai, kad lietuvių tauta ir kalba pasmerktos išnykti.

Teisingai paaiškinti du dalykai.

2

Teisingai paaiškintas vienas dalykas.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

11.

Metonimija: „Lietuva šiandien atpažįsta save…“ Metafora: „Mes tęsiame savo pasakojimą…“

Teisingai įvardyta meninės raiškos priemonė ir pateiktas tinkamas pavyzdys.

1

Įvardyta meninės raiškos priemonė, bet netinkamas pavyzdys.

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

12.

Skirtingų tautų sugyvenimas Europoje yra tikrovė.

Atsakyta teisingai: paaiškinti reikšminiai žodžiai įvairovė, vienybė ir abstrakcija.

3

Teisingai paaiškinti du reikšminiai žodžiai.

2

Teisingai paaiškintas vienas reikšminis žodis.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

 

Bendrieji klausimai

 

Nr.

Galimi atsakymai

Vertinimo normos (būtini aspektai)

Taškai

13.

V. Daujotytė kalba apie kultūros apraiškas Vilniuje / Lietuvoje.

Prezidentas kalba apie Europos kultūrą.

Teisingai paaiškintas požiūrių skirtumas.

2

Teisingai paaiškintas vienas požiūris.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

14.

Kultūra / kultūros reiškiniai yra įvairūs.

Šiandien daug destruktyvumo.

Atsakyta teisingai.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

15.1

Publicistiniam.

Teisingai nurodytas stilius.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

15.2

Kalbama visuomenei aktualia tema / aktualiais klausimais.

Vaizdingumas / emocingumas derinamas su dalykiškumu / tikslumu.

Teisingai argumentuota, remiantis turiniu ir raiška.

2

Teisingai argumentuota, remiantis turiniu arba raiška.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *