Testo Nr. 27 atsakymai

Teksto suvokimo užduotys

 

Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas

Ištrauka apie Algytę

      KLAUSIMAI, UŽDUOTYS IR ATSAKYMAI

      1. Kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite.

      Tai epas; yra pasakotojas, siužetas, plačiai vaizduojamas pasaulis (praeitis, dabartis ir net ateitis), charakterizuojami veikėjai.

      2. Kokia yra šio teksto tema?

      Mergaitės poreikis mylėti ir rūpintis.

      3.1. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste.

      Svajonių ir tikrojo pasaulių neatitikimas; tikrovė žiauresnė už svajonių pasaulį ar pan.

      3.2. Raskite ir nurašykite tą problemą iliustruojančią citatą.

      „Visada ateina rytas, kai tenka su kuo nors atsisveikinti visam laikui.“

      4. Vienu sakiniu nusakykite, kas šiame tekste vyksta dabarties laiku.

      Mergaitė piešia savo šuniuką, kurio labai ilgisi ir prisimena.

      5.1. Išrinkite kreipinius, kuriais Algytė kreipdavosi į Gutį.

      Besarmati, mažas nulėpausi, netikėli, mano kvailuti.

      5.2. Apibūdinkite kalbos toną, kai Algytė bardavo Gutį.

      Švelnus, meilus, visai nepiktas.

      6. Kodėl 4 pastraipoje Gučio maudymas pavadintas didžiąja repeticija?

      Kalbama apie kada nors būsiančius jaunos mamos džiaugsmus ir rūpesčius – kaip dabar Algytė maudo šuniuką, kada nors maudys savo kūdikį.

      7. Peržiūrėkite nurodomų pastraipų veiksmažodžius. Kiekvienoje pastraipoje vyrauja tam tikros veiksmažodžio formos. Paaiškinkite, kodėl kinta veiksmažodžių formų vartosena:

      1 pastr. – es. l. – dabartis;

      2  pastr. – tariam. nuosaka – troškimai, įsivaizdavimai to, ko realybėje nėra;

      6 ir 7 pastr. – es. l. – dabartis;

      8 pastr. – būs. l. – ateitis;

      9 pastr. – liep. nuosaka – pasakotojo priesakai;

      10 pastr. – es. l. – vertybės, gyvenimo tiesos, apibendrinimai.

      8. Kas vaizduojama priešingai 1-3 ir 8 pastraipoje? Pagrįskite.

      1-3 pastr. Gutis meilus, trokšta bendrauti, o 8 – baugštus, puolantis slėptis nuo žmonių.

      9.1. Apibūdinkite teksto pasakotoją.

      Visažinis, subjektyvus – rodo savo jausmus, viską vertina, „patarinėja“ veikėjams.

      9.2. Į ką ir kodėl pasakotojas kreipiasi 9 pastraipoje sakydamas: „Nevežkite niekados Algytės aplankyti Gučio“?

      Į suaugusiuosius (suaugusius skaitytojus), nes jie lemia vaikų likimą.

      10. Kodėl pasakotojas siūlo pasakyti Algytei, kad jos šuniukas žuvo?

      Nes tada liks gražūs prisiminimai, nesimatys gyvenimo žiaurumo, mylimo šunelio mirtis bus prasminga.

      11. Dalios Urnevičiūtės tekste ryški vaiko ir suaugusiųjų pasaulio priešprieša. Paaiškinkite ją.

      Vaikas daro tai, ką sako širdis, o suaugusieji yra praktiškesni, stengiasi nesivadovauti jausmais, suaugusiųjų pasaulis žiauresnis.

      12. Savais žodžiais paaiškinkite pabrauktą mintį: „…jis baugščiai puls slėptis, be žodžių pasakydamas, kiek kartų buvo paspirtas, ir tiek kartų bus paspirta Algytės širdis.“

      Aiškinant siejamas Gučio patirtas fizinis ir Algytės dvasinis skausmas.

      13. Paaiškinkite frazeologizmą gyvas sidabras.

      Labai judrus.

      14. Pagal kūrinio logiką pratęskite sakinį: Visada ateina rytas, kai tenka su kuo nors atsisveikinti visam laikui. Nesvarbu, ar tai žmogus, ar šuo, ar….

      pvz.: vaikiškos svajonės, ar tikėjimas žmonėmis, ar idealai.

      15. Šis tekstas grožinis, tačiau jame yra publicistinių intarpų. Paaiškinkite, kur ir kodėl jie įterpti.

      10 pastraipoje publicistinis intarpas vaizduojamus įvykius verčia apmąstyti platesniu kontekstu, temą ir problemą daro aktualesnę.

 

Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas

Ištrauka apie Virgį

      KLAUSIMAI, UŽDUOTYS IR ATSAKYMAI

      1. Nusakykite teksto temą.

      Skaudūs vaiko išgyvenimai – slepiamas troškimas turėti jaukius, tokius kaip kitų namus, pyktis ant viso pasaulio, kad taip nėra.

      2. Ar džiaugiasi Virgis savo privilegija – daryti ką nori? Kodėl?

      Ne, nes jis supranta, kad ši „privilegija“ reiškia, jog jis niekam nerūpi.

      3. Argumentuokite, kodėl apie Algytės mamą sakoma, kad ji taktiška ir gudri.

      Taktiška, nes neklausinėja vaiko skaudžių dalykų – ar tėvas girtas, ar mama namie; gudri, nes kviečia Virgį vakarienės, nors jau pusiaunaktis, ir pati tikriausiai nenori valgyti; siūlo sumuštinį, o iš tikrųjų prideda į lėkštę visokių skanėstų, net šokolado.

      4. Kodėl Virgis taip trumpai atsakinėja į klausimus ir tyli, kai jo paklausia apie vakarienę?

      Išdidumas neleidžia vaikui prisipažinti, kad jis alkanas ar kad jaučiasi vienišas.

      5. Kodėl berniukas neatsako į palinkėjimą „saldžių sapnų“?

      Su juo niekas taip švelniai nebendravo, ir jis greičiausiai nežino, kaip tokiu atveju reikia elgtis.

      6. Kodėl Virgis atkreipia dėmesį į kaimynų namus?

      Jo namai visai kitokie, jo namai tikra priešingybė kaimynų namams.

      7. Ką jo prisimenamos detalės („Tas pluoštelis šviesos pro praviras duris, tas kraštelis kilimo… Ta kvepianti ranka, gėlėto chalato rankovė… Lėkštelė plona, trapi, su vingiuotais krašteliais“) sako apie Algytės šeimos gyvenimą?

      Namuose šiluma, supratimas, rūpestingumas, pagarba vienas kitam, puoselėjamas grožis, jauku.

      8. Savais žodžiais paaiškinkite Virgio mintį: „Tegul jie pamato, kaip verkia vandeniu bent jau sienos.“ Kokia čia meninės raiškos priemonė?

      Virgis mano, kad tie laimingi žmonės net nežino, kas yra ašaros, nes jie neturi ko verkti. Metafora.

      9. Kodėl berniukas paleidžia vandenį, kad apsemtų kaimynų butą?

      Jį apima skaudus pavydas, beviltiškas pyktis.

      10. Savais žodžiais paaiškinkite mintį, kad „verkti švariu vandeniu ne kiekvienas gali“.

      Aiškinant metaforos prasmė siejama su „nešvariu“ Virgio gyvenimu.

      11. Paaiškinkite šios apysakos dalies ištraukos epigrafo ryšį su vaizduojamais įvykiais.

      Nors vaikas pyksta dėl neteisingo likimo, geri dalykai – nuoširdus rūpestis, grožis ir pan. – jį jaudina, tik jis stengiasi to neparodyti ir apsimeta esąs abejingas.

      12. Išrinkite iš teksto dvi metaforas ir jas paaiškinkite.

      Pvz., vandens ašaros; verkia sienos – metafora, kaip slaptas palyginimas, parodo, kad sienomis tekantis vanduo primena verkimą, ašaras; mažasis rojus – taip pavadinami maži, bet mieli dalykai; veidas verkia purvu – parodo ne tik išorę (veidas purvinas), bet ir dvasinę būseną – pyktį, negerus jausmus.

      13. Apie kokį vyksmą sieloje kalba vaiko veiksmai?

      Apie kylantį pavydą ir pyktį ant „mažojo rojaus“ gyventojų.

      14. Vytautas Kubilius teigia, kad Dalios Urnevičiūtės kūryba grindžiama jausminiais išgyvenimais. Argumentuokite šią mintį remdamiesi tekstu.

      Atsakant remiamasi Virgio jausmais ir išgyvenimais.  

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *