Testo Nr. 28 atsakymai

Teksto suvokimo užduotys

 

V. Daujotytė. APIE HUMANISTIKĄ IR JOS STRATEGIJAS

      1. Šiandieninė humanistikos situacija, santykis su kitais mokslais ir jos uždaviniai.

      2. Tai mokslas apie kultūrą, žmogaus intelekto, jo susivokimo pasaulyje ugdymo priemonė.

      3. Įgyti visuomenėje autoritetą, būti reikalingiems; patiems tvarkyti savo reikalus, skatinti domėjimąsi humanistika.

      4. Visuomenė ir valdžia, sudarydama mokslo ir studijų įstatymus bei programas.

      5. Dvinarė: gamtamokslinė ir humanitarinė.

      6.1. Dalį pirmųjų kursų studijų programų humanizuoti, pasiūlyti šiuolaikiškesnius, patrauklesnius kursus, nekartoti mokyklinių programų.

      6.2. Kad kultūra yra visų, o ne tik humanitarų rūpestis.

      7. Tai, kad jaunimas ieško naujovių, domisi avangardu, o senieji humanistai: visuomenė ir dalis inteligentų, vertina tai, kas pripažinta ir visiems žinoma. Trūksta kitų sričių inteligentų palaikymo.

      8. Dėl profesinės ir moralinės atsakomybės stokos.

      9. 1. Tarnauti visuomenei, reikšti jos lūkesčius, juos formuoti; 2. dalyvauti viešajame gyvenime, jo struktūrose; 3. rūpintis kalbos istorija.

      10. Humanistika rūpinasi įvairių disciplinų atstovai, tačiau jie vadovaujasi nusistovėjusiomis, senomis idėjomis, neieško naujovių.

      11.Visų pirma reikia rūpintis gimtąja kalba.

      12. Anglų kalba gali nustelbti gimtąją lietuvių kalbą.

      13. Kiekvienas žmogus privalo gerbti ir saugoti savo gimtąją kalbą.

      14. Tai viso teksto išvados, kuriomis nurodomos svarbiausios humanistikos strategijos.

      15. 1. Valstybinis palaikymas; 2. supratimas, ne tik humanitarų, bet ir kitų sričių atstovų palaikymas, solidarumas. 3. Humanitarų atsakomybė.

 

Rasa Drazdauskienė. KOREKTŪROS KLAIDOS

      1. Atkreipti dėmesį į kalboje pasitaikančias dviprasmybes, įtikinti, kad kiekvieną tekstą reikia atidžiai perskaityti, nes nuo to priklauso jo prasmė.

      2. Jis nesiaiškindamas taiso tai, kas jam atrodo neteisinga.

      3. Jis greitai parodo visas korektūros klaidas, skatina pasitikslinti pabrauktus žodžius.

      4.1. Kompiuteris  neskiria sinonimų ir sudėtingesnių žodžių formų.

      4.2. Kompiuteris „nemato“ klaidos, jei žodis yra vartotinas, nors jo reikšmė visai netinkama tekste, pvz.: patyliukais – pataliukais; triufeliai – triušeliai; sinjoras – senjoras; Akuninas – Jakuninas.

      5. Kada juokiasi tiesiog iš juokingos situacijos, be jokių piktų kėslų, ne norėdamas pasišaipyti. Nuoširdžiai.

      6. Su ja rašydamas žmogus irgi padaro klaidų.

      7. Versdavo žmogų būti atidų: neleisdavo užsnūsti spausdinant; suteikdavo galimybę naujai perskaityti tekstą .

      8. Dėl klaidų tekstuose atsiranda dviprasmybės, o tokiu žodžių žaismu dažnai remiasi anekdotai.

      9. Kritiškas, ironiškas, ji nepasitiki reklama.

      10. Buitinės technikos pavadinimas sutampa su   veiksmažodžiu „ardo“. Atsiranda dviprasmybė: buitinė technika ne padeda žmogui, bet „ardo“.

      11. Pavadinimas nurodo temą, kuri aptariama tekste.

      12. Kodėl turime atidžiai skaityti bet kokį tekstą? Kodėl taip svarbu, kaip perskaitysi kiekvieną žodį?

      13. Frazeologizmas („nespėjus akimi mirktelėti“), personifikacija ir ironija („kompiuteris nenusimano“, „modernūs padarai“…), retoriniai klausimai („Kas tas Jakuninas?“)

      14. Kompiuteris yra mašina, ji padeda žmogui, bet ji nemąsto už jį.

      15.1. Publicistinis.

      15.2.  Tekstas skirtas plačiam visuomenės ratui, aiškiai išsakoma autoriaus nuomonė, kalbos dalykiškumas dera su vaizdingumu.

      16. Esė / straipsnis.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *