Būdvardžių su priesaga -inis, -ė kirčiavimas

      Būdvardžiai su priesaga -inis, -ė, padaryti iš žodžių, kurių daugiskaitos kilmininke (naudininke) kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo, išlaiko tų žodžių kirtį bei priegaidę ir yra pirmosios (1) kirčiuotės, pvz.: mtai (mtų, mtams) mtinis, -ė, mókslas (mókslų, mókslams) mókslinis, -ė, rankà (rañkų, rañkoms) rañkinis, -ė; senó(senóvių, senóvėms) senóvinis, -ė, mokyklà (mokklų) mokklinis, -ė, akýtas (aký) akýtinis, -ė; literatūrà (literat) literatrinis, -ė. Bet: mdis (mdžių) mednis, -ė, dró(dróbių) drobnis, -ė, sidãbras (sidãbrų) sidabrnis, -ė, metãlas (metã) metalnis, -ė ir kiti, dažniausiai žymintys medžiagą, iš kurios kas padaryta, turi kirtį priesagoje.

Būdvardžiai su priesaga -inis, -ė, padaryti iš žodžių, kurių daugiskaitos kilmininke (naudininke) kirčiuojama galūnė ar trečiasis (ketvirtasis) nuo galo skiemuo, turi kirčiuotą priesagą ir yra antrosios (2) kirčiuotės, pvz.: nãmas (nam, namáms) namnis, -ė, eil (eili, eiĺms) eilnis, -ė, bagtas (baigt) baigtms, -ė, añtras (antr) antrnis, -ė, aštuñtas (aštunt) aštuntnis, -ė, saldùs (saldži) saldnis, -ė, žuolas (ąžuol) ąžuolnis, -ė, vidurs (viduri) vidurnis, -ė, mdžiaga (mdžiagų) medžiagnis, -ė, visúomenė (visúomenių) visuomennis, -ė, atãskaita (atãskaitų) ataskaitnis, -ė, lakraštis (lakraščių) laikraštnis, -ė, ùžpakalis (ùžpakalių) užpakalnis, -ė, respùblika (respùblikų) respubliknis, -ė, lnija (lnijų) linijnis, -ė, šešiólika šešioliknis, -ė. Bet: lýginis, -ė, pórinis, -ė ir kt. Be to, būdvardžių su priesaga -inis, -ė, padarytų iš žodžių su priešdėliu per-, visada kirčiuojamas priešdėlis, pvz.: pértvara   pértvarinis, -ė, pérkeltas pérkeltinis, -ė ir kt.

Būdvardžiai su priesaga -inis, -ė, padaryti iš tarptautinių žodžių su formantais -ija, -ika, išlaiko pamatinio žodžio kirtį, jei būdvardžio ij ar ik išnyksta, pvz.: administrãcija administrãcinis, -ė, chèmija chèminis, -ė, poltika poltinis, -ė, aritmètika aritmètinis, -ė. Bet: sèrija serijnis, -ė, kolònija kolonijnis, -ė, ántika antiknis, -ė, mùzika muziknis, -ė (kirčiuojami pagal bendrąją taisyklę).

Iš prieveiksmių padaryti priesagos -inis, -ė būdvardžiai dažniausiai kirčiuojami priesagoje, pvz.: ligšiõl ligšiolnis, -ė, nuõlat nuolatnis, -ė, atga atgalnis, -ė, venkart vienkartnis, -ė, pamečiu pametnis, -ė, šiañdien šiandiennis, -ė, tuomèt tuometnis, -ė. Bet: apliñk apliñkinis, -ė, saváime saváiminis, -ė, tiesióg tiesióginis, -ė.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *