V

      Vabalniñkas (2), mst. Biržų r.

Vabalniñko šìlas, mšk. Biržų r.

Vadakstìs, -iẽs (3b), up., Ventos dš., Mažeikių r.

Vadaktaĩ (3b), mstl. Radviliškio r.

Vadaktė̃liai (2), k. Panevėžio r.

Vadaktìs, -iẽs (3b), up., Nevėžio dš., Panevėžio r.

Vadõkliai (2), mstl. Panevėžio r.

Vadõkšnas (2), ež. Molėtų r.

Vadžgirỹs (3b), mstl. Jurbarko r.

Vaičáičiai (1), k. Skuodo r.

Vaidmìnas (2), up., Ašvos dš., Mažeikių r.

Vaidotaĩ (3a), k. Vilniaus r.

Váiguva (1), mstl. Kelmės r.

Vaĩkesas (3b), ež. Utenos r.

Vainùtas (2), mstl. Šilutės r.

Vaisíetis (1), ež. Trakų r.

Vaisìnis (2), ež. Zarasų r.

Vaišvydavà (2), Kauno mst. dalis

Vaĩtimėnai (1), k. Tauragės r.

Vajasìškis (2), k. Zarasų r.

Vajúonis (1), ež. Molėtų, Švenčionių r.

Valãkbūdis (1), k. Šakių r.

Valãkampiai // Valãkupiai (1), Vilniaus mst. dalis

Valčiū́nai (1), k., gelež. st. Vilniaus r.

Valkiniñkai (2), mstl., gelež. st. Varėnos r.

Vanagaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Vanagỹnė (2), k. Biržų r.

Vanagìškė (2), mšk. Šiaulių r.

Vañdupė (1), up., Šešupės dš., Šakių r.

Vandžiógala (1), mstl. Kauno r.

Varãpniškės (1), k. Vilniaus r.

Várduva (1), up., Ventos kr., Plungės r.

Varėnà (3), mst., r.c.

Varė́nė (1), up., Merkio dš., Varėnos r.

Varė́nis (1), ež. Varėnos r.

Variekà (2), k. Širvintų r.

Vãrius (2), up., Šventosios kr., Anykščių r.

Varkalabìškės (2), k. Vilniaus r.

Varkãlės (2), k. Kaišiadorių r.

Varkaliaĩ (3b), k. Plungės r.

Várlaukis (1), k., gelež. st. Jurbarko r.

Var̃mė (2), up., Ventos dš., Kelmės r.

Varnãkis (2), ež. Švenčionių r.

Várnasalis (1), mšk. Varėnos r.

Var̃niai (2), mst. Telšių r.

Varnỹs (4), ež. Ignalinos r.

Várputėnai (1), k. Šiaulių r.

Vársėdžiai (1), k. Šilalės r.

Vartišỹs (3b), ež. Zarasų r.

Vãsaknas (3b), ež. Zarasų r.

Vastapà (3b), up., Virintos dš., Molėtų r.

Vãstapas (1), ež. Molėtų r.

Vaškaĩ (4), mstl. Pasvalio r.

Vašuokà (4), up., Viešintos kr., Kupiškio r.

Vãzajis (1), ež. Rokiškio r.

Važãtkiemis (1), k. Prienų r.

Vegẽriai (2), mstl. Akmenės r.

Veisiejaĩ (3), mst. Lazdijų r.

Veisiẽjis (2), ež. Lazdijų r.

Veiveriaĩ (3b), mstl. Prienų r.

Veivìržas (1), up., Minijos kr., Šilutės r.

Veivìržėnai (1), mstl., Klaipėdos r.

Véižas (1) // Véržas (1), up., Nemuno dš., Šilutės r.

Vejuonà (3), up., Nevėžio dš., Kauno r.

Velýkiai (1), k. Panevėžio r.

Vėlỹs (4), ež. Ignalinos r.

Vėliučiónys (3), k. Vilniaus r.

Veliuonà (3), mstl. Jurbarko r.

Vélniabalė (1), plk. Zarasų r.

Velniãraistis (1), plk. Molėtų r.

Velžỹs (4), k. Panevėžio r.

Veñcavas (3b), ež. Zarasų r.

Venciū́nai (1), k. Alytaus r.

Ventà (4), mstl., gelež. st. Akmenės r.; up., į Baltiją, Mažeikių r.

Veñtė (2), k. Šilutės r.

Veñtės rãgas (4), kyšulys Šilutės r.

Ventõs pélkė, plk. Kelmės r.

Vẽpriai (2), mstl. Ukmergės r.

Veprỹs (4), ež. Zarasų r.

Vérdainė (1), k. Šilutės r.

Verebiẽjai (2), k. Alytaus r.

Verė́duva (1), k. Raseinių r.

Vérkiai (1), Vilniaus mst. dalis

Ver̃knė (2), up., Nemuno dš., Prienų r.

Verniẽjus (2), ež. Trakų r.

Versekà (3b), k., up., Merkio kr., Šalčininkų r.

Versmýnas (1), ež. Utenos r.

Veršiùkas (2), ež. Prienų r.

Veršvaĩ (4), Kauno mst. dalis

Vertìmai (2), k. Jurbarko r.

Véržas – žr. Véižas

Vešė́tinis (1), up., Platonio kr., Joniškio r.

Vė́zgė (1), up., Obelės dš., Pakruojo r.

Vė́žaičiai (1), mstl. Klaipėdos r.

Vėžaitìnė (2), mšk. Klaipėdos r.

Vėžióngirė (1), mšk. Klaipėdos r.

Vė̃žionys (1), k. Kupiškio r.

Vėžiónys (3), k. Alytaus, Prienų, Šalčininkų r.

Vičiū́nai (1), Kauno mst. dalis

Vidáuja (1), up., Mituvos dš., Jurbarko r.

Vydẽniai (2), k. Varėnos r.

Vidẽniškiai (1), k. Molėtų r.

Vìdgiriai (1), k. Marijampolės r.

Vidiñkstas (2), ež. Utenos r.

Vìdiškės (1), k. Ignalinos r.

Vìdiškiai (1), mstl. Ukmergės r.

Vydmantaĩ (3a), k. Kretingos r.

Vìdsodis (1), k. Kelmės r.

Vidùgašlis (1), ež. Lazdijų r.

Vidùklė (2), mstl., gelež. st. Raseinių r.

Vìdzgiris (1), Alytaus mst. dalis; mšk. Alytaus r.

Viekšnãliai (2), k. Telšių r.

Viekšniaĩ (3), mstl. Akmenės r.

Viesaĩ (4), ež. Trakų r.

Viešẽtė (2), up., Ventos kr., Mažeikių r.

Viešintà (3a), up., Lėvens kr., Kupiškio r.

Víešintas (1), ež. Anykščių r.

Víešintos (3a), mstl. Anykščių r.

Víešis (1), ež. Utenos r.

Víešvėnai (1), k. Telšių r.

Viešvilė̃ (3a), mstl., up., Nemuno dš., Jurbarko r.

Víevis (1), ež., mst. Trakų r.

Vỹgris (2), ež. Vilkaviškio r.

Vijū̃kai (2), k. Kauno r.

Vỹkas (2), ež. Zarasų r.

Vìkšrupis (1), up., Šušvės dš., Kėdainių r.

Viktarìnas (2), k. Lazdijų r.

Vilbė́nas (1), ež., up. Kelmės r.

Vileĩšbalė (1), plk. Biržų r.

Vìlemai (1), k. Kauno r.

Vilijámpolė (1), Kauno mst. dalis

Vìlka (1), up., Gėgės dš., Šilutės r.

Vilkáitis (1), ež. Lazdijų r.

Vil̃kas (4), ež. Lazdijų r.

Vilkavìškis (2), mst., r. c.

Vilkė́nas (1), k. Šilutės r.

Vilkesà (3b), up., Širvintos dš., Ukmergės r.

Vìlkyčiai (1), k., gelež. st. Šilutės r.

Vilkijà (3b), mst. Kauno r.; up., Švėtės dš., Joniškio r.

Vilkinỹs (3b), ež. Lazdijų r.

Vilkỹškiai (2), mstl. Šilutės r.

Vilkókšnis (1), ež. Trakų r.

Vil̃kpėdė (1), Vilniaus mst. dalis

Vilkų̃ Kam̃pas (4), k. Šilutės r.

Vilkų̃ Laũkas (4), k. Šilalės r.

Vil̃kvedis (1), up., Mūšos dš., Joniškio r.

Vìlnia (1), up., Neries kr., Vilniaus r.

Vilnìškių ẽžeras, ež. Vilniaus r.

Vìlnius (1), mst., aps. c., Lietuvos sostinė

Vilnója (1), ež. Vilniaus r.

Vilū́nai (1), k. Kaišiadorių r.

Vincentãvas (2), k. Kauno r.

Vinčaĩ (4), gelež. st. Marijampolės r.

Vindžiū́nai (1), k. Vilniaus r.

Vingerìnė (2), up., Nemunėlio dš., Rokiškio r.

Vìngininkai (1), k. Šilalės r.

Vìngis (1), Vilniaus mst. dalis

Viñgriai (2), Vilniaus mst. dalis

Vinkšnìnė (2), up., Nedzingio dš., Varėnos r.

Virbálgiris (1), mšk. Vilkaviškio r.

Virbãlis (2), mst. Vilkaviškio r.

Virbaliū́nai (1), k. Kauno r.

Vir̃čiuvis (1), up., Lielupės kr., Joniškio r.

Virėkštà (3), ež. Ignalinos r.

Virintà (3b), up., Šventosios kr., Anykščių r.

Virintaĩ (3b), ež. Molėtų r.

Viršùliškės (1), Vilniaus mst. dalis

Viršùžiglis (1), k. Kauno r.

Virvyčià (4) // Virvỹtė (2), up., Ventos kr., Telšių r.

Vìsaginas (1), ež., mst. Ignalinos r.

Vìsalaukė (1), k. Vilniaus r.

Vìsbaras (3b), ež. Molėtų r.

Visinčià (2), up., Šalčios dš., Šalčininkų r.

Visõriai (2), Vilniaus mst. dalis

Vìšakio Rūdà (4), k. Marijampolės r.

Vìšakis (1), up., Šešupės dš., Marijampolės r.

Vištýtis (1), ež., mstl. Vilkaviškio r.

Vytautavà (2), k. Trakų r.

Vytė́nai (1), Kauno mst. dalis

Vytógala (1), k. Šilalės r.

Vyžeĩčiai (2), k., gelež. st. Rokiškio r.

Výžintas (3a), ež. Utenos r.

Vyžuonà (3a), up., Šventosios kr., Molėtų r.; ež., up., Nemunėlio dš., Rokiškio r.

Výžuonos (3a), mstl. Utenos r.

Vókė (1), up., Neries kr., Vilniaus r.; k., gelež. st. Trakų r.

Vosgė̃liai (2), k. Anykščių, Utenos, Zarasų r.

Vosgė̃lis (2), ež. Zarasų r.

Vosìliškis (1), k. Raseinių r.

Vosiū́nai (1), k. Ignalinos r.

Voškóniai (1), k. Kauno r.

Vóverkis (1), up., Mūšos dš., Joniškio r.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *