S

      Sadū́niškės (1), k. Vilniaus r.

Sãgavas (3b), ež. Lazdijų r.

Sãknas (2), ež. Lazdijų r.

Salãgiris (1), mšk. Rokiškio r.

Sãlakas (3b), mstl. Zarasų r.

Sãlako girià, mšk. Zarasų r.

Salãmiestis (1), mstl. Kupiškio r.

Salantaĩ (3b, 4), mst. Kretingos r.

Sãlantas (3b), up., Minijos dš., Kretingos r.

Salapéraugis (1), ež., k. Marijampolės r.

Sal̃dupis (1), up., Ventos kr., Mažeikių r.

Saldùtiškis (1), mstl. Utenos r.

Salduvė̃ (3b), kln. Šiaulių r.

Saliniñkai (2), Vilniaus mst. dalis

Salõčiai (2), mstl. Pasvalio r.

Salõčius (2), ež. Molėtų r.

Sãlos (4), mstl. Rokiškio r.

Salótas (1), ež. Telšių r.

Salótė (1), ež. Vilniaus r.

Salótis (1), ež. Molėtų, Švenčionių r.

Saltõniškės (1), Vilniaus mst. dalis

Samãniai (2), k. Zarasų r.

Samanyčià (2), plk. Švenčionių r.

Samanỹnė (2), plk. Kupiškio, Rokiškio r.

Samãnis (2), ež. Lazdijų, Zarasų r.

Samãvas (2), ež. Molėtų, Zarasų r.

Samylaĩ (3b), k. Kauno r.

Sãmis (2), ež. Trakų r.

Sandravà (3a), up., Luknės dš., Raseinių r.

Sangrūdà (4), k. Marijampolės r.

Sántaika (1), k. Alytaus r.

Santakà (3a), k., gelež. st. Vilniaus r.

Santakaĩ (3a), k. Šakių r.

Sántariškės (1), Vilniaus mst. dalis

Sapiegìnė (2), Vilniaus mst. dalis

Sargė́nai (1), Kauno mst. dalis

Sarià (4), up., Žeimenos kr., Švenčionių r.

Sariaĩ (4), k. Švenčionių r.

Sartaĩ (4), ež. Rokiškio ir Zarasų r.

Sar̃tininkai (1), k. Tauragės r.

Sasnà (4), up., Šešupės dš., Marijampolės r.

Sasnavà (4), mstl. Marijampolės r.

Satkū́nai (1), k., gelež. st. Joniškio r.

Saugė́laukis (1), k. Joniškio r.

Saũgos (2), k. Šilutės r.

Sausdrãvas (2), up., Minijos dš., Plungės r.

Sausiaĩ (4), k., gelež. st. Trakų r.

Saũsinė (1), k. Kauno r.

Saũsvingis (1), ež. Alytaus r.

Savičiū́nai (1), k. Vilniaus r.

Sedà (4), mst. Mažeikių r.

Sedū́nai (1), k. Radviliškio r.

Seirà (4), up., Baltosios Ančios kr., Lazdijų r.

Seirìjai (2), mstl. Lazdijų r.

Seirìjis (2), ež. Lazdijų r.

Sekluõtis (2), ež. Švenčionių r.

Seliovìnis (2), ež. Lazdijų r.

Semelìškės (2), mstl. Trakų r.

Semenìškiai (2), k. Biržų r.

Senãdvaris (1), k. Zarasų r.

Senãmiestis (1), Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Vilniaus, mst. dalys

Sẽnas Strūnáitis (1), k. Švenčionių r.

Séndvaris (1), k. Klaipėdos r.

Seniavà (4), Kauno mst. dalis

Seníeji Trãkai (2), k. Trakų r.

Sénnemunė (1), ež. Šilutės r.

Senóji Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kretingos r.

Senóvė (1), k., gelež. st. Varėnos r.

Sénrusnė (1), ež. Šilutės r.

Serẽdžius (2), mstl. Jurbarko r.

Sereĩkiškės (1), Vilniaus mst. dalis

Sė́tikis (1), ež. Švenčionių r.

Siaurỹs (4), ež. Švenčionių r.

Sidabrà (3b), up., Platonio dš., Joniškio r.

Sidabrãvas (2), mstl. Radviliškio r.

Sidabrỹnė (2), k. Joniškio r.

Sìdariai (1), k., gelež. st. Radviliškio r.

Siẽnis (2), ež. Trakų r.

Siesar̃tis (2), ež. Molėtų r.

Siesartìs, -iẽs (3a), up., Šešupės dš., Šakių r.; k., up., Šventosios kr., Ukmergės r.

Síesikai (1), mstl. Ukmergės r.

Síesikas (1), ež. Utenos r.

Siẽtas (2), ež. Trakų r.

Sietuvìškis (2), ež. Rokiškio r.

Sylỹs (4), ež. Utenos r.

Simanė̃liškiai (1), gelež. st. Vilkaviškio r.

Sim̃nas (2), mst. Alytaus r.

Sintautaĩ (3b), mstl. Šakių r.

Sipónys(3), k. Prienų r.

Sirgė̃lis (2), ež. Švenčionių r.

Sìrvėtas (1), ež. Švenčionių r.

Sitkū́nai (1), k. Kauno r.

Skáidiškės (1), k. Vilniaus r.

Skaidrỹs (4), ež. Ignalinos r.

Skáistė (1), ež. Rokiškio r.

Skaistgiriaĩ (3a), k. Panevėžio r.

Skaistgirỹs (3a), mstl. Joniškio r.

Skáistis (1), ež. Trakų r.

Skãpiškis (1), mstl., gelež. st. Kupiškio r.

Skar̃dupiai (1), k. Marijampolės r.

Skarùliai (2), k. Jonavos r.

Skaudvìlė (2), mst. Tauragės

Skeĩmo pélkė, plk. Švenčionių r.

Skė́miai (1), k. Radviliškio r.

Skėriaĩ (4), k. Mažeikių, Pasvalio r.

Sker̃sabalė (1), plk. Šalčininkų r.

Sker̃sabaliai (1), k., gelež. st. Vilniaus r.

Skiemónys (3), mstl. Anykščių r.

Skìnija (1), up., Minijos kr., Klaipėdos r.

Skìrlėnai (1), k. Vilniaus r.

Skìrnas (1), ež. Zarasų r.

Skir̃snemunė (1), mstl. Jurbarko r.

Skirvỹtė (2) // Skirvyčià (4), up., į Kuršių marias, Šilutės r.

Skráičionys (1), k. Alytaus r.

Skrebỹs (4), ež. Trakų r.

Skrebótiškis (1), k. Pasvalio r.

Skriaũdžiai (2), k. Prienų r.

Skrindė̃lis (2), ež. Zarasų r.

Skrýtas (1), ež. Ignalinos r.

Skritẽlis (2), ež. Zarasų r.

Skroblùs (4), up., Merkio kr., Varėnos r.

Skudùtiškis (1), k. Molėtų r.

Skuõdas (2), mst., r. c.

Skurbutė́nai (1), k. Vilniaus r.

Slavìkai (2), k. Šakių r.

Slìkiai (2), k., gelež. st. Kėdainių r.

Slučãjus (2), k. Varėnos r.

Smaliniñkai (2), mst. Jurbarko r.

Smal̃vas (2), ež. Zarasų r.

Smalvýkštis (1), ež. Zarasų r.

Smálvos (1), mstl. Zarasų r.

Smėliaĩ (4), Kauno mst. dalis

Smėlỹnė (2), Vilniaus mst. dalis

Smėlìnis (2), ež. Molėtų r.

Smeltãlė (2), up., į Kuršių marias, Klaipėdos r.

Smel̃tė (2), Klaipėdos mst. dalis

Smìlga (1), up., Nevėžio dš., Kėdainių r.

Smilgáitis (1), up., Smilgos dš., Kėdainių r.

Smil̃giai (2), k. Biržų r.; mstl. Panevėžio r.

Smilgiaĩ (4), k. Šiaulių r.

Smiltýnai (1), k. Kauno r.

Smiltỹnė (2), Kuršių nerijos dalis

Smùlkis (1), ež. Anykščių r.

Snaigýnas (1), ež. Lazdijų r.

Sniẽginis (1), ež. Švenčionių r.

Snietalà (3b), up., Mituvos kr., Jurbarko r.

Sniūtỹs (4), ež. Zarasų r.

Sodẽliškiai (1), k. Biržų r.

Sõkiškiai (1), k. Ignalinos r.

Spãlis (2), ež. Molėtų r.

Spar̃tas (2), ež. Lazdijų r.

Spą́stis (1), kln. Kelmės r.

Spenglà (4), up., į Ilgio ež., Kaišiadorių r.; up., Dubingos kr., Švenčionių r.; ež., up., Merkio dš., Trakų r.

Speñglas (2), ež. Molėtų r.

Spė́ra (1), ež. Širvintų r.

Spindžiùs (4), ež. Trakų r.

Spirakiaĩ (3b), k. Panevėžio r.

Spitrė́nai (1), k. Utenos r.

Spráudis (1), k. Plungės r.

Spulnióji, plk. Raseinių r.

Srúoja (1), up., Varduvos dš., Telšių r.

Stabulañkiai (2), k., gelež. st. Utenos r.

Stačiū́nai (1), k. Pakruojo r.

Stakiaĩ (4), mstl. Jurbarko r.

Stãkliškės (1), mstl. Prienų r.

Stalgė́nai (1), k. Plungės r.

Stasỹlos (2), k., gelež. st. Šalčininkų r.

Staškū́niškis (1), k. Anykščių r.

Stãtiškė (1), k. Lazdijų r.

Stavìstis (2), ež. Švenčionių r.

Stebeikė̃liai (2), k. Pasvalio r.

Stegìnis (2), ež. Varėnos r.

Stel̃mužė (1), k. Zarasų r.

Stem̃plės (2), k. Šilutės r.

Ster̃vas (2), ež. Telšių r.

Stìgrė (2), up., Ašvos kr., Šilutės r.

Stim̃beriškės (1), plk. Kelmės r.

Stirbaitìnė (2), mšk. Plungės r.

Stìrna (1), ež. Molėtų r.

Stirnė́nai (1), k. Vilkaviškio r.

Stìrniai (1), ež., k. Molėtų r.

Stìrta (1), up., Seiros dš., Lazdijų r.

Stìrtos (1), ež. Lazdijų r.

Stniškiai (1), k. Šilutės r.

Stračiū́nai (1), k. Lazdijų r.

Straujà (4), up., Nemuno dš., Varėnos r.

Strebùkas (2), up., Striūnos kr., Kauno r.

Strėčià (4), up., Neries dš., Švenčionių r.

Strėvà (3), k., up., Nemuno dš., Trakų r.

Strėvỹs (4), ež. Trakų r.

Strìkas (2), ež. Molėtų r.

Stripū́nai (1), k. Vilniaus r.

Striūnà (4), up., Nevėžio dš., Kauno r.

Strūnà (4), up., Strėčios dš., Švenčionių r.

Strūnáitis (1), k. Švenčionių r.

Stulgiaĩ (4), k. Kelmės r.

Stupuraĩ (3b), k., Joniškio r.

Subãčius (2), mstl. Kupiškio r.

Subártonys (1), k. Varėnos r.

Sudárgas (1), mstl. Šakių r.

Sudeĩkiai (2), mstl.Utenos r.

Sudervė̃ (3b), up., Neries dš., k. Vilniaus r.

Sudotà (3b), ež., k. Švenčionių r.

Sudotė̃lis (2), ež. Švenčionių r.

Sùdramala (1), up., Nevėžio dš., Panevėžio r.

Sūduonià (4), up., Šešupės kr., Marijampolės r.

Sugiñčiai (2), k. Molėtų r.

Suliavà (3b), up., Obelies dš., Kėdainių r.

Suñgailiškiai (1), k. Tauragės r.

Suñgardas (3b), ež. Ignalinos r.

Suojỹs (4), ež. Molėtų r.

Suosà (4), ež., up., Lėvens kr., Anykščių r.

Suosõnė (2), ež. Trakų r.

Súostas (1), k. Biržų r.

Surdẽgis (2), mstl. Anykščių r.

Survìliškis (1), mstl. Kėdainių r.

Susiẽdas (2), ež. Molėtų r.

Sutkaĩ (4), k. Šakių r.

Suvainìškis (2), mstl. Rokiškio r.

Sùviekas (1), k. Zarasų r.

Sužiónys (3), k. Vilniaus r.

Svaitiñgis (2), ež. Alytaus r.

Svalià (4), up., Lėvens dš., Pasvalio r.

Svėdasaĩ (3a), mstl. Anykščių r.

Svė́dasas (3a), ež. Anykščių r.

Sveñcelė (1), k., plk. Klaipėdos r.

Svetyčià (2), up., į Dysnų ež., Ignalinos r.

Svetùs (4), ež. Alytaus r.

Svylà (4), up., Birvėtos dš., Ignalinos r.

Svìrkalis (1), up., Yslykio kr., Pakruojo r.

Svìrkos (1), k. Švenčionių r.

Svirnaĩ (4), k. Anykščių r.

Svitùkas (2), ež. Trakų r.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *