P

      Paantvardỹs (34b), k. Jurbarko r.

Paąžuõliai (2), k. Molėtų r.

Pabáiskas (1), mstl. Ukmergės r.

Pabaliaĩ (3b), k. Kauno r.; k., gelež. st. Panevėžio r.

Paalìškiai (2), k. Prienų r.

Pabarė̃ (3b), k. Šalčininkų r.

Pabéržė (1), k. Kėdainių r.; mstl. Vilniaus r.

Pãbiržė (1), mstl. Biržų r.

Pabradė̃ (3b), mst. Švenčionių r.

Pãčeriaukštė (1), k. Biržų r.

Pãdievytis (1), k. Šilalės r.

Padovinỹs (34b), k. Marijampolės r.

Padubysỹs – žr. Baziliónai

Paežerė̃liai (2), k. Šakių r.

Paežeriaĩ (34b), k. Šiaulių, Vilkaviškio r.

Pagė́giai (1), mst. Šilutės r.

Pãgeluvis (1), k. Šiaulių r.

Pagiriaĩ (3b), mstl. Kėdainių r.; gelež. st. Kaišiadorių r.; k. Vilniaus r.

Pagojùkai (2), k. Raseinių r.

Pãgramantis (1), mstl. Tauragės r.

Pagul̃bis (2), ež. Molėtų r.

Paįstrỹs (3b), k. Panevėžio r.

Pajevonỹs (34b), k. Vilkaviškio r.

Pajiesỹs (3b), k. Kauno, Prienų r.

Pajieslỹs (3b), k. Kėdainių r.

Pajūrãlis (2), mstl. Šilalės r.

Pajū́ris (1), mstl. Šilalės r.

Pãkalas (3b), ež. Ignalinos r.

Pakalniaĩ (3b), k. Utenos r.

Pakalnìnis (2), ež. Zarasų r.

Pakalnìškiai (2), k. Radviliškio r.

Pakapė̃ (3b), k. Šiaulių r.

Pãkasas (3b), ež. Ignalinos r.

Pakenė̃ (3b), k., gelež. st. Vilniaus r.

Pakė́vis (1) // Pakė́vė (1), k. Kelmės r.

Pakisỹs (3b), k. Šilalės r.

Paknìškės (2), k. Zarasų r.

Pakráuglė (1), k. Vilniaus r.

Pãkražantis (1), k. Kelmės r.

Pãkretuonė (1), k., gelež. st. Švenčionių r.

Pakrikštė̃ (3b), plk. Alytaus r.

Pakrúojis (1), mst., r. c.

Pakúonis (1), mstl. Prienų r.

Pãkutuvėnai (1), k. Plungės r.

Palà (4), up., Minijos kr., Plungės r.

Palangà (3b), mst.

Palaukìnis (2), ež. Ignalinos r.

Palemõnas (2), Kauno mst. dalis

Paléndriai (1), k. Kelmės, Raseinių, Šilutės r.

Palė́venė (1), mstl. Kupiškio r.

Pelėvenė̃lė (2), k. Kupiškio r.

Palíepiai (1), k. Raseinių r.

Pãlios (2), plk. Prienų r.

Paliùkai (2), k. Panevėžio r.

Palómenė (1), k. Kaišiadorių r.

Palõnai (2), mstl. Radviliškio r.

Palõnas (2), up., Kiršino dš., Radviliškio r.

Palšìnis (2), ež. Lazdijų, Zarasų r.

Palubė̃liai (2), k. Vilniaus r.

Paluknỹs (3b), k. Raseinių, Švenčionių, Trakų r.

Paluobiaĩ (4), k. Šakių r.

Palū́šė (1), k. Ignalinos r.

Pãmerkiai (1), k., gelež. st. Varėnos r.

Pamerkỹs (3b), k. Šalčininkų r.

Pamíeris (1), k., gelež. st. Kaišiadorių r.

Pamū̃šis (2), k. Pakruojo r.

Pandėlỹs (3a), mst. Rokiškio r.

Panemùnė (2), Kauno mst. dalis; mstl. Šilutės r.

Panemunė̃lis (2), mstl., gelež. st. Rokiškio r.

Panemùnis (2), mstl. Rokiškio r.

Paneriaĩ (3b) (Aukštíeji ir Žemíeji), Vilniaus mst. dalys

Panevėžỹs (34b), mst., aps. ir r. c.

Panevėžiùkas (2), k. Kauno r.

Panoteriaĩ (34b), mstl. Jonavos r.

Paobelỹs (34b), k. Ukmergės r.

Papar̃čiai (2), k. Kaišiadorių r.

Papìlė (2), mstl. Akmenės r.

Papilỹs (3b), mstl. Biržų r.

Pãpis (2), ež. Šalčininkų r.

Pãpiškės (1), k. Vilniaus r.

Papìškės (2), k. Šalčininkų r.

Pãpiškiai (1), k. Kauno r.

Papiškìnė (2), mšk. Kauno r.

Paplìmbalė (1), plk. Rokiškio r.

Paragiaĩ (3b), k. Akmenės r.

Parėčė́nai (1), k. Alytaus r.

Paringỹs (3b), k. Ignalinos r.

Paryžìnė (2), mšk. Kauno ir Šakių r.

Par̃nidžio kopà, Kuršių nerijos kopa

Par̃nidžio rãgas (4), Kuršių nerijos pusiasalis

Paróvėja (1), k. Biržų r.

Parsvėtáitis (1), ež. Ignalinos r.

Par̃šežeris (1), ež. Šilalės r.

Parudaminỹs (35b), k., gelež. st. Vilniaus r.

Pasandravỹs (34b), k. Raseinių r.

Paserbentỹs (34b), k. Raseinių r.

Pastalìkė (2), plk. Varėnos r.

Pãstovis (1), ež. Molėtų r.

Pastrėvỹs (3b), k. Trakų r.

Pasvalỹs (3b), mst., r. c.

Pašaltuonỹs (34b), k. Jurbarko, Raseinių r.

Pašiláičiai (1), Vilniaus mst. dalis

Pãšilė (1), k.Skuodo r.; mstl. Kelmės r.

Pašilė̃ (3b), Ukmergės mst. dalis

Pãšilėnai (1), k. Kelmės r.

Pašiliaĩ (3b), k. Jonavos r.

Paštỹs (4), ež. Molėtų, Zarasų r.

Paštuvà (3b), k. Kauno r.

Pašušvỹs (3b), mstl. Radviliškio r.

Pašvinỹs (3b), ež. Šiaulių r.

Pašvitinỹs (34b), mstl. Pakruojo r.

Patãšinė (1), k. Marijampolės r.

Pateklà (3b), up., Virvyčios kr., Telšių r.

Pãterai (1), k. Lazdijų r.

Patìlčiai (1), k. Marijampolės r.

Paukštakiaĩ (3b), k. Plungės r.

Paupỹs (3b), Vilniaus mst. dalis; k. Raseinių r.

Pãvandenė (1), mstl. Telšių r.

Pãvarėnis (1), k. Varėnos r.

Pavarpiaĩ (3b), k. Vilniaus r.

Pãveisininkai (1), k. Lazdijų r.

Pavenčiaĩ (3b), Kuršėnų mst. dalis

Pãverknė (1), mšk. Trakų r.

Pãvėžupis (1), k. Kelmės r.

Pavilnỹs (3b), gelež. st.; (Aukštàsis ir Žemàsis), Vilniaus mst. dalys

Pãvirčiuvė (1), k. Joniškio r.

Pavoverė̃ (34b), k. Švenčionių r.

Pažáislis (1), Kauno mst. dalis

Pažeimenė̃ (34b), k., gelež. st. Švenčionių r.

Pažemỹs (3b), ež. Švenčionių r.

Pažėraĩ (4), k. Kauno, Prienų r.

Pažíegė (1), k. Zarasų r.

Pažvélsis (1), k. Klaipėdos r.

Peláičiai (1), k. Plungės r.

Pelakỹs (3b), ež. Utenos r.

Pelė́dnagiai (1), k. Kėdainių r.

Pẽlekas (3b), ež. Lazdijų r.

Pelė̃kis (2), ež. Utenos r.

Pelyšà (4), up., Šventosios dš., Anykščių r.

Pelkìnė (2), mšk. Plungės r.

Pémpininkai (1), Klaipėdos mst. dalis

Peneĩkiškis (1), ež. Zarasų r.

Pentà (4), up., Novos dš., Šakių r.

Perkalỹs (3a), ež. Molėtų r.

Perlojà (3), k. Varėnos r.

Pérnarava (1), mstl. Kėdainių r.

Peršė́kė (1), up., Nemuno kr., Alytaus r.

Peršokšnà (3), up., Lakajos kr., Švenčionių r.

Peršokšnaĩ (3), ež. Švenčionių r.

Perū́nai (1), k. Vilniaus r.

Perū́nas (1), ež. Švenčionių r.

Pérvalka (1), ež. Švenčionių r.; Neringos mst. dalis

Peslìškės (2), k. Kėdainių r.

Petešà (3b), k., up., Rudaminos kr., Vilniaus r.

Petrašiū́nai (1), Kauno mst. dalis; k. Jonavos r.

Petrìškiai (2), k. Panevėžio r.

Pieštà (4), plk. Telšių r.

Pietaria (4), k. Marijampolės r.

Piẽtvė (2), up., Babrungo kr., Plungės r.

Píevėnai (1), k. Mažeikių r.

Pievỹs (4), up., Ventos kr., Mažeikių r.

Pijúosas (1), ež. Trakų r.

Pìkeliai (1), mstl. Mažeikių r.

Pìkeliškės (1), k. Vilniaus r.

Piktakónys (3), k. Vilniaus r.

Piláitė (1), Vilniaus mst. dalis

Pilãšius (2), ež. Utenos r.

Pìliakalniai (1), k. Jonavos r.

Pilìs (4), k. Jurbarko r.

Piliuonà (3), k. Kauno r.

Pilõtiškės (1), k. Prienų r.

Pìlvė (1), up., Šešupės dš., Vilkaviškio r.

Pilvìngis (1), ež. Varėnos r.

Pìlviškiai (1), mstl. Vilkaviškio r.

Piniavà (2), mstl. Panevėžio r.

Pypliaĩ (4), k. Kauno r.

Pir̃čiupiai (1), k. Varėnos r.

Pìršenas (1), ež. Molėtų r.

Pivašiū́nai (1), mstl. Alytaus r.

Pyvesà (3b), up., Mūšos dš., Pasvalio r.

Pjáulės (1), k. Plungės r.

Plãčiavos (3b), plk. Ukmergės r.

Plaštakà (3b), up., Siesarties dš., Ukmergės r.

Plãteliai (1), mstl. Plungės r.

Platìniškės (1), k. Vilniaus r.

Plãtonis (1), up., Lielupės kr., Joniškio r.

Plaũtupis (1), up., Mūšos dš., Pasvalio r.

Plavỹs (4), ež. Zarasų r.

Plikiaĩ (4), mstl. Klaipėdos r.; k. Biržų r.

Plìnkšės (1), k. Mažeikių r.

Plynóji, plk. Tauragės r.

Plókščiai (1), mstl. Šakių r.

Plónė (1), up., Yslykio kr., Pasvalio r.

Plùngė (1), mst., r. c.

Pluogaĩ (4), k. Akmenės r.

Pluotinãlis (2), ež. Telšių r.

Plū́sčia (1), up., Ančios kr., Kelmės r.

Plùtiškės (1), k. Marijampolės r.

Pluvijà (2), ež. Alytaus r.

Pociū́nai (1), k. Joniškio r.

Pociūnė̃liai (2), mstl. Radviliškio r.

Póderiškiai (1), k. Kauno r.

Pokẽnė (2), plk. Rokiškio r.

Polekė̃lė (2), k. Radviliškio r.

Poškónys (3), k. Šalčininkų r.

Póteronys (1), k. Alytaus r.

Póžerė (1), mstl. Šilalės r.

Póžeruonai (1), k., gelež. st. Tauragės r.

Prabaudà (3b), up., Šaltuonos dš., Raseinių r.

Pragalvỹs (3b), up., Dabikinės kr., Akmenės r.

Prapùntas (1), ež. Lazdijų r.

Prãvalas (3b), ež. Ignalinos, Molėtų r.

Pravienìškės (2), k., gelež. st. Kaišiadorių r.

Praviršùlio týrulis (1), plk. Radviliškio r.

Praviršùlis (2), ež. Radviliškio r.

Préila (1), Neringos mst. dalis

Prendzeliavà (2), k. Kauno r.

Príegodas (1), ež. Anykščių r.

Príekulė (1), mst. Klaipėdos r.

Príenai (1), mst., r. c.; k. Švenčionių r.

Prū̃diškės (1), k. Vilniaus r.

Prū̃tas (2), ež. Ignalinos r.

Pùčkalaukis (1), k. Vilniaus r.

Pūčkõriai (2), Vilniaus mst. dalis

Pùmpėnai (1), mstl. Pasvalio r.

Puñduriai (1), k. Biržų r.

Punẽlė (2), up., Nemuno dš., Alytaus r.

Punià (4), mstl. Alytaus r.

Puniõs šìlas, mšk. Alytaus r.

Puñtas (2), ež. Molėtų r.

Pùntukas (1), akmuo prie Anykščių

Pùnžionys (1), k. Švenčionių r.

Punžónys (3), k. Vilniaus r.

Puodžū́nai (1), k. Vilniaus r.

Púožas (1), ež., k. Kupiškio r.

Pupójai (1), k. Vilniaus r.

Purvýnas (1), ež. Švenčionių r.

Purvìniškė (1), k. Marijampolės r.

Pur̃vis (2), ež. Trakų r.

Pur̃viškiai (1), k. Biržų r.

Pùsnė (2), mstl., up., Vilkesos kr., Molėtų r.

Pùšalotas (1), mstl. Pasvalio r.

Pušýnpelkis (1), plk. Raseinių r.

Pū̃škos (2), k. Ignalinos r.

Pùtiniškės (1), k. Vilniaus r.

Pùziniškis (1), k. Panevėžio r.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *