Ž

      Žanras – meno kūrinių skirstymo pagal sandaros ypatybes vienetas; pagrindinių literatūros rūšių – lyrikos, epo, dramos – smulkesnė padala, jungianti struktūriškai artimas kūrinių grupes.

Žargonas – kurios nors socialinės ar profesinės grupės kalba, kurioje apstu formų, žodžių, posakių, nesutinkančių su nacionalinės kalbos dėsniais ir normomis.

Žemininkai – tai Nepriklausomos Lietuvos metais gimusi ir ėjusi mokslus Kauno universitete talentingų kūrėjų karta. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui jie pasitraukė į Vakarus. Vienintelis Lietuvoje likęs žemininkas – Vytautas Mačernis. Nespėjęs pasitraukti, jis žuvo 1944 m. vasarą. Žemininkų vertybės: gimtoji žemė, tėvų namai, ryšys su protėviais.

Žinynas – žinių rinkinys.

Žiniasklaida – visuomenės informavimo priemonės.

Žodinė tautos (liaudies) kūryba tautosaka.

Žodynas – knyga, kurioje tam tikra tvarka, paprastai pagal abėcėlę pateikiami žodžiai ar jų junginiai su paaiškinimais, iliustracijomis ar vertimu į kitą kalbą arba be jų.

Žodis – kalbos ženklas, turintis tam tikrą fonetinę, morfologinę sandarą, atliekantis sintaksines funkcijas.

Žodžių žaismas – meninė priemonė, netikėtas skirtingos reikšmės žodžių sugretinimas, kalambūras.

Žurnalas – periodinis iliustruotas leidinys.

Žurnalistas – kūrybinis žiniasklaidos darbuotojas; žurnalistikos specialistas.

Žurnalistika – visuomeninė kūrybinė veikla, apimanti informacijos rinkimą, parengimą ir platinimą žiniasklaidos priemonėmis; tos veiklos produkcija – straipsniai, radijo, televizijos laidos.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *