Tikslinamosios aplinkybės

      Aplinkybės, kurios tikslina, aiškina, konkretina tos pačios rūšies aplinkybes, vadinamos tikslinamosiomis aplinkybėmis.

Ypač dažnai tikslinamos ir konkretinamos prieveiksmiais ten, čia, kadaise, vėliau ir kitais žodžiais reiškiamos aplinkybės. Tikslinamosios aplinkybės tariamos lyg papildomos pastabos ir atsako į klausimą, kuris kyla iš pirmosios aplinkybės. Rašant jos gali būti išskiriamos kableliais.

Tai ne atskira aplinkybių rūšis, o savitas kai kurių aplinkybių vartojimas. Tikslinamąją reikšmę gali turėti tik vietos, laiko ir retkarčiais būdo aplinkybės.

Sakinyje paprastai pirma eina platesnę sąvoką nusakanti aplinkybė, o po jos siauresnės sąvokos aplinkybė, kuri patikslina prieš ją einančią aplinkybę. Antroji aplinkybė sakinyje visada išskiriama kableliais. Tokios aplinkybės su tariniu siejamos ne tiesiog, o per tą aplinkybę, kuri tikslinama. Tikslinamąja aplinkybe gali eiti:

1. Vietos aplinkybė: Jis gyveno už miestelio, prie pat miško (M. Sluck). Dabar gimtasis mano sodžius stovi ant kalnelio, netoli Šventosios (J. Bil). Čia, slėnio pievose, prasidėdavo tetos darbo diena (P.Cvir). 

2. Laiko aplinkybė: Vidudienį, per pačia kaitrą, prie upės atskubėjo du berniukai (V. Daut). Reikia mums tuojau, dar šiandien, pasiekti miestelį (Vaižg).

Kartais tikslinamąją reikšmę gali įgyti ir padalyvis: Dabar, aptilus armotų griausmui, metas pradėti galvoti apie mokslo reikalus (J. Balč).

3. Būdo aplinkybė: O Dimšelė apsižvalgė aplinkui ir tylesniu balsu, kone pakuždomis, tęsė (V. Myk-Put). 

Čia, slėnio pievose, prasidėdavo tetos darbo diena.

Kur čia? – slėnio pievose.

Šalia, per penkis žingsnius, gyveno Anupro tėvai.

Kur šalia? – per penkis žingsnius.

Kadaise, seniai seniai, čia jūros dugno būta.

Kada kadaise? – seniai seniai.

Atsikeliam ir atsargiai, koja už kojos, sėlinam prie kelmo.

Kaip atsargiai? – koja už kojos.

Tikslinamosios aplinkybės gali būti jungiamos žodžiais tai yra (t. y.), ypač ir kt.

Ketvirtadienį, t. y. gruodžio 24 dieną, prasidės atostogos.

Savaitei baigiantis, ypač šeštadieniais, daug kas vyksta į užmiestį.

Pastaba. Skirtingų rūšių aplinkybės (pavyzdžiui, vietos ir laiko, laiko ir būdo ir t. t.) viena kitos negali tikslinti.

Staiga kieme sulojo šuo.

Ant sienos monotoniškai tiksėjo laikrodis.

Kadaise po kerotu beržu vilkai sau urvą buvo išsirausę.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *