Priebalsis j

Priebalsį  j daugelyje žodžių tariame ir rašome. Yra nemažai tokių žodžių, kuriuose j tariame, bet nerašome.

Rašome

1. Priebalsę  j rašome po b, p trijų žodžių – bjaurus, pjauti, spjauti – šaknyje ir visuose iš jų padarytuose žodžiuose.

bjaurybė, pjautuvas, rugpjūtis, spjaudyklė

2. Žodžio pradžioje j rašome ir tariame prieš balsius, dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius.

javai, jėga, jeigu;

jachta, jodas, Jupiteris;

jambas, jardas, jungti, junginys.

3. Lietuviškos kilmės žodžių viduje rašome ir tariame j tarp balsių ar dvibalsių.

joja, naujas, naujiena, moja

4. Tarptautinių žodžių viduje tarp balsių, išskyrus i, rašome ir tariame j.

kajutė, majonezas, rajonas

5. Tarptautinių žodžių viduje rašome ir tariame j prieš e.

barjeras, pjesė, projektas, vinjetė

6. Tarptautiniuose žodžiuose priebalsis j tariamas ir šį garsą žyminti priebalsė j rašoma tarp i ir o, žyminčios ilgai tariamą balsį.

fortepijonas, Kristijonas, milijonas, valerijonas

7. Nelietuviškos kilmės žodžiuose j tariame ir rašome ir po balsių, ir po priebalsių.

alėja, galerija, radijas;

ateljė, rambuljė, rantjė.

8. Tarptautiniuose žodžiuose rašome j, jeigu žodžio kamienas prieš priesagas -inis, -iškas turi priebalsę j.

stojiškas;

archajinis, archajiškas;

herojinis, herojiškas, herojiškai, herojiškumas;

idėjinis, idėjiškas, idėjiškumas, idėjiškai.

9. Atsidūręs žodžio gale,  j tariamas kaip i, bet rašoma j.

giružėj (sk. giružei), stiklinėj (sk. stiklinei), žolėj (sk. žolei);

apačioj (sk. apačioi), girioj (sk. girioi), troboj (sk. troboi);

danguj (sk. dangui), viduj (sk. vidui), žmoguj (sk. žmogui).

Pastaba. sutrumpėjusi vietininko galūnė -yje paprastai rašoma be j: medy, širdy, šaly, pily.

10. Priebalsę j rašome prieš ie žodžio pradžioje keliuose įvardžiuose ir daugelyje tikrinių vardų bei iš jų padarytų bendrinių žodžių.

jie, jiems;

Jieznas, jieznietis, Jiešmuo, Jiešmenėlis, Pajiešmeniai; Jiesia, pajiesys;

Jiedžupelis, Jiegeliškės.

Nerašome

1. Žodžio pradžioje prieš ie tariame priebalsį  j, bet raidės j nerašome.

iena, ienininkas, ieninis;

ieškinys, ieškiklis, ieškininis, ieškineti;

ieškojimas, ieškotojas, ieškoti, ieškovas, ieškuonys;

iešmas, iešmininkas, iešminis, iešmutis;

ietis, ietigalis, ietininkas, ietisvaidis;

ieva, ievynas, ievinis; iežti, iežimas (ėmimas iš ankšties).

2. Tarptautiniuose žodžiuose tarp balsių, kurių vienas yra i, priebalsė j nerašoma, nors priebalsis j čia gali būti tariamas.

archaizmas, akvariumas, batalionas;

heroika, heroizmas, inicialai;

patriotas, pianinas, socialinis.

3. Tarptautiniuose žodžiuose po i prieš trumpai tariamą o priebalsė j nerašoma.

batalionas, legionas, stadionas.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *