Tartis

Balsiai

 

 Taisyklingos formos žymimos skliausteliuose po „=“ ženklo.

1. Yra klaida jeigu nekirčiuotame skiemenyje dėl tarmės ar žargono įtakos trumpinamas ilgasis balsis y: ginyba (= gynyba), givenimas (= gyvenimas), tila (= tyla), tirimas (= tyrimas).

2. Tarptautiniuose žodžiuose balsis o dažniausiai būna trumpas ir kirčiuotame, ir nekirčiuotame skiemenyje: hormonas, Jolita, kosmosas, magnetofonas, motoras, Violeta.

3. Neilginkime o kirčiuotame tarptautinių žodžių skiemenyje: biologija, ideologas, istorija, Otonas, Robertas.

4. Dėl tarmės ar žargono įtakos kartais trumpieji balsiai i, u kirčiuotame skiemenyje tariami pusilgiai arba ilgi.

1) kytas (= kitas), vysas (= visas), vyskas (= viskas);

2) būvo (= buvo), kliūvo (= kliuvo), žūvo (= žuvo).

5. Negalima ilginti kirčiuotų trumpųjų žodžio galo balsių.

einū (= einu), gražy (= graži), mama (= mama), šy (= ši), tū (= tu), žiūriū (= žiūriu).

 

Priebalsiai

 

6. Žodžio galo skardieji priebalsiai prieš kito, toliau einančio žodžio pradžios balsius, dvibalsius, mišriuosius dvigarsius ar priebalsius l, m, n, r, j, v turi būti tariami dusliai.

1) bemaž (sk. bemaš) upė, daug (sk. dauk) akių, už (sk. ) ežį;

2) kad (sk. kat) augtų, tad (sk. tat) eik, už (sk. uš) arklį;

3) bemaž (sk. bemaš) viskas, daug (sk. dauk) javų, kad (sk. kat) reikia.

7. Tarptautiniuose žodžiuose skardusis priebalsis h neteisingai tariamas kaip duslusis ch: cherbas (= herbas), chibridas (= hibridas), cholas (= holas), marichuana (= marihuana), mochikanas (= mohikanas), prochibicija (= prohibicija).

 

Dvigarsiai

 

8. Mišriųjų dvigarsių, turinčių pirmojo sando trumpus i, u, ir dvibalsio ui kirčiuoto skiemens tvirtapradės priegaidės i, u tariame trumpai, jų ilginimas yra klaida: dyrbti (= dirbti), kylti (= kilti), myltai (= miltai), pylti (= pilti), tyltas (= tiltas), Vylnius (= Vilnius).

9. Mišriųjų dvigarsių, turinčių pirmojo sando trumpus i, u, kirčiuoto skiemens tvirtagalės priegaidės i, u negalima ilginti: ymti (= imti), kūrčias (= kurčias), mūilas (= muilas), patynka (= patinka), skūndas (= skundas), šyltas (= šiltas), šymtas (= šimtas).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *