Laiko aplinkybė

     Laiko aplinkybė žymi veiksmo laiką ir atsako į klausimus kada? nuo kada? ligi kada?

     Šiandien aš mačiau jūrą!

     Iš mano plaukų dar ir dabar byra ant popieriaus baltos smiltelės, rodos, dar tebegirdžiu šėlstančias bangas.

     Baltija buvo neseniai po audros, putotos bangos su įtūžiu mėtė į krantą lentgalius, dėžes ir tinklų plūdes.

     Kas žino, gal kur nuskendo žvejų laivas?.. Pareidamas net bandžiau sudėti eilėraštį.

     Pateiktajame tekste laiko aplinkybės išreikštos prieveiksmiais šiandien (Kada mačiau?), dabar (Kada byra?), neseniai (Kada buvo po audros?), pusdalyviu pareidamas (Kada bandžiau sudėti?). Be to, laiką galima nusakyti daiktavardžio linksniais, linksniais su prielinksniais, dalyviais, padalyviais, žodžių junginiais (žr. lentelę).

 

              Pagrindiniai laiko aplinkybės reiškimo būdai

 

Kuo reiškiama 

Pavyzdžiai 

1. Laiko prieveiksmiai

 

Akylas niekuomet nepaklysta.

Vakarop juodas debesies sparnas uždengė saulę.

Romas tąsyk sėjo rugius.

Čia kasdien būna daug žmonių.

Šiandien man labai gera.

2. Daiktavardžio linksniais:

a) naudininku

 

 

b) galininku

 

 

c) įnagininku

 

 

d) vietininku

 

 

e) linksniais su prielinksniais

 

Duoną taupyk rytojui, o ne darbą.

Posėdį atidėjo ketvirtadieniui.

Trečiadienį aš būsiu namie.

Koks smagumėlis dirbti žiemą miške!

Vidudienį pievose gęsta lapų laužai.

Žiemos vakarais perskaičiau daug knygų.

Vincas dirbo ir naktimis.

Darbymetyje ir akmuo kruta.

Senovėje kitaip būdavo.

Vaikystėje mėgau uogauti. 

Po darbo ir duonos pluta gardi.

Į pavasarį aruodai sparčiai senka.

Per atostogas važiuosime į Merkinę.

Bėgliai pasirodė apie vidudienį

3. Dalyviu, pusdalyviu, padalyviu 

Sušilę mes toliau keliausime.

Jokūbas pasisveikinęs atsisėdo kertėje.

Valgydamas nekalbėk.

Švintant trobon atėjo Juoziokas. 

4. Žodžių junginiais

Aštuonioliktą valandą baigiau darbą. 

Prieš tris dienas buvau įkopęs į kalną. 

Įpusėjus kelionei, Striukis išdrįso prisiartinti prie savųjų rogių.

Mokykla čia veikė jau devynioliktame amžiuje.

5. Frazeologizmais

Aš, vaikeli, nuo mažų dienų esu pripratęs, kad mane bartų.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *