Šalutinių sakinių laipsniai

     Sudėtiniame prijungiamajame sakinyje gali būti ne vienas, o du ir daugiau šalutinių sakinių.

     Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva.

     Audra taip baisiai siautė, jog ančiukas turėjo pritūpti, kad vėjas jo nenuneštų.

     Sunku pasakyti, kuo viskas būtų baigęsi, jeigu nebūtų įsikišusi Albino Šaknio motina, kurią jis visada gerbė už taikų būdą ir didelę išmintį.

     Šalutiniai sakiniai jungiami prie kitų šalutinių sakinių taip kaip ir prie pagrindinių. Šalutinis sakinys, prijungtas tiesiog prie pagrindinio, vadinamas pirmojo laipsnio šalutiniu sakiniu; prijungtas prie pirmojo laipsnio šalutinio sakinio, vadinamas antrojo laipsnio, prijungtas prie antrojo laipsnio šalutinio sakinio, vadinamas  trečiojo laipsnio šalutiniu sakiniu ir t. t.

     Dabar Rokas susirūpino, kad motina gali atimti batus, kai sužinos, kas jam atsitiko grįžtant iš miestelio.  IMAGE002     Pateiktasis sakinys turi trijų laipsnių šalutinius sakinius: kad motina gali atimti batus – pirmojo, kai sužinos – antrojo, kas jam atsitiko grįžtant iš miestelio – trečiojo laipsnio.

     Jei du ar keli šalutiniai sakiniai jungiami su pagrindiniu sakiniu, jie yra pirmojo laipsnio.

     Aš žinau, kaip skraido perkūno oželis, ko peslys sekmadienio vidurdieny klykia, kodėl pavasarį čirlio kakta rausvėja.  IMAGE004     Kai tėvo ranka atsirėmė į gryčios sieną, pastebėjau, kad keistai sužvilgo jo akys.IMAGE006      Vieno laipsnio šalutiniai sakiniai gali būti vienarūšiai ir nevienarūšiai.

     Vienarūšiai yra tokie vieno laipsnio šalutiniai sakiniai, kurie atsako į tą patį klausimą, keliamą iš tos pačios sakinio dalies.IMAGE008IMAGE010      Du vienarūšiai šalutiniai sakiniai gali būti sujungti jungtuku.

     Man patinka klausytis, kaip šniokščia krisdamas vanduo ir k a i p vienodai dunksi besisukdamos girnos.

     Tokiais atvejais antrojo šalutinio sakinio prijungiamasis jungtukas gali būti praleidžiamas (nebekartojamas) (Man patinka klausytis, kaip šniokščia krisdamas vanduo ir vienodai dunksi besisukdamos girnos.).

     Jei vieno laipsnio šalutiniai sakiniai atsako į skirtingus klausimus arba priklauso skirtingoms sakinio dalims, jie yra nevienarūšiai.IMAGE012IMAGE014

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *