Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai

     Sudėtiniai sakiniai, kurių dėmenys susieti be jungtukų, tik intonacija, vadinami sudėtiniais bejungtukiais sakiniais.

     Sudėtinių bejungtukių sakinių dėmenimis:

     a) nusakomi vienu laiku ar vienas po kito vykstantys veiksmai ir reiškiniai;

     Švietė mėnulis, sidabru švytėjo senamiesčio stogai.

     Pro langą šmėstelėjo žmogaus šešėlis, sutrinksėjo durys, priemenėje pasigirdo energingas kojų trypimas.

     b) gretinami skirtingi arba priešingi dalykai;

     Ledas slidus, žmogaus gyvenimas dar slidesnis.

     Darbas duoną pelno, tinginystė – vargą.

     Gudrus ir po žeme mato, kvailas ir po kojom nepastebi.

     Aš jam kalną pyliau, jis man duobę kasa.

     Atsikėlė meška valgyti – medaus nebėra.

     Tavęs nebus – idėja liks.

     c) nusakomas veiksmų ir reiškinių sąlygotumas;

     Nėra arklio – nereikia ir kamanų. (Plg: Jei nėra arklio, nereikia ir kamanų.)

     Būtų Leonas grįžęs, į kalnus koptume keturiese.

     Nepagelbėsi – man galas.

     d) papildomas, aiškinamas pirmojo iš jų turinys, nusakoma priežastis ir pasekmė;

     Kitą naktį Deveika klauso: kažkas krebžda prie lango.

     Žiedavimo duomenimis nustatyta: Lietuvos varnėnai žiemoja Anglijoje.

     Briedė laukia didelės blogybės: jai už nugaros aidi varovų balsai.

     Pusnys didelės – neišbris arklys.

     Lietuvos valstybė stiprėja – saugūs per amžius bus tavo namai.

     Pridėjo karalaitis ausį prie žemės – bilda.

     Tarp sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenų gali būti rašomas kablelis, brūkšnys, dvitaškis, kabliataškis.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *