Žodžių ir pasakymų trumpinimas

      Dažnai vartojami žodžiai, žodžių junginiai, įvairūs pavadinimai rašte yra trumpinami.

Žodžiai trumpinami keliais būdais.

1. Rašomas pirmasis žodžio skiemuo ir po jo einanti antrojo skiemens priebalsė (ar priebalsės) arba du pirmieji skiemenys ir po jų einanti trečiojo skiemens priebalsė (ar priebalsės): sąs. – sąsiuvinis, mėn. – mėnuo, gyd. – gydytojas, prof. – profesorius, mok. – mokinys, adv. – advokatas; apyl. – apylinkė, akad. – akademikas, mokyt. – mokytojas, vyresn. – vyresnysis.

Po lietuviškų santrumpų paskutines priebalsės dedamas taškas, tačiau tarptautinės santrumpos vartojamos be taško: atm – atmosfera, cal – kalorija.

2. Rašoma viena ar kelios pirmosios žodžio priebalsės: p. – puslapis, g. – gatvė, kl. – klasė, mst. – miestas, plg. – palygink, pvz. – pavyzdžiui, mstl. – miestelis. Vienas kitas žodis trumpinamas pirmąja balse: a. – amžius, aikštė, e. – era.

Priebalsinių santrumpų taškai dedami taip pat, kaip nurodyta prie pirmojo būdo: m. – metai, kl. – klasė, bet: m – metras, km – kilometras, kg – kilogramas.

Pastaba. Išvestinių matų tarptautinės santrumpos sudarytos ne iš žodžių pirmųjų priebalsių, o iš dėmenų pradžių priebalsių: kg – kilogramas, cm – centimetras.

3. Rašoma pirmojo žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinis skiemuo: b-vė – bendrovė, m-kla – mokykla, g-kla gamykla, m-ja – ministerija. Tai iš vartosenos išeinantis trumpinimo būdas, taip gali būti trumpinami įstaigų ir organizacijų pavadinimai, kurie baigiasi balse.

Po žodžio galą turinčių santrumpų taškas nededamas.

4. Trumpinant žodžių grupes ir junginius, kiekvienas žodis trumpinamas atskirai ir po kiekvieno pirmaisiais dviem būdais sutrumpinto lietuviško žodžio dedamas taškas: m. m. – mokslo metai, š. m. – šių metų, t. y. – tai yra, l. e. p. – laikinai einantis pareigas, pr. m. e. – prieš mūsų erą, pr. Kr. – prieš Kristų.

Pastaba. Žodžio junginių santrumpų negalima rašyti su pasviru brūkšniu, turi būti š. m., ne š./m. (šių metų); p. d., ne p./d. (pašto dėžutė). Pasviru brūkšniu žymimas dviejų žodžių santykis: m/sek. (metrų per sekundę), cnt/ha (centnerių iš hektaro), arba du lygiaverčiai dalykai: tel./faks. (telefonas ir faksas), 130/80 (arterinio kraujospūdžio dydžiai).

5. Keliažodžiai valstybių, organizacijų, įstaigų ir kitokie pavadinimai sutrumpintai rašomi pirmosiomis visų žodžių (išskyrus nesavarankiškus) didžiosiomis raidėmis: JAV, JT (Jungtinės Tautos), KAM (Krašto apsaugos ministerija), LKŽ (,,Lietuvių kalbos žodynas“), UAB (uždaroji akcinė bendrovė), PVM (pridėtinės vertės mokestis).

Kartais atskiromis didžiosiomis raidėmis pažymimi sudurtinio žodžio dėmenys: HE (hidroelektrinė), UTB (ultratrumposios bangos), SDP (socialdemokratų partija), arba žodis sutrumpinamas dviem didžiosiomis raidėmis: LST (Lietuvos standartas).

Nei po atskirų didžiųjų raidžių, nei po viso sutrumpinto pavadinimo taškas nededamas. Taškai gali būti dedami, kai didžiosiomis raidėmis sutrumpinami paprasti pasakymai: A. V. (antspaudo vieta), D. G. (Didžiai gerbiamas).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *