Gramatinės santrumpos

Kalbos dalys

Veiksmažodis ir jo formos

Daiktavardis – daiktav., dkt.

bendrinis – bendr.

tikrinis – tikr.

Būdvardis – būdv., bdv.

paprastasis – papr.

įvardžiuotinis – įvardž.

Skaitvardis – skaitv., sktv.

kiekinis – kiek.

pagrindinis – pagr.

dauginis – daug.

kuopinis – kuop.

trupmeninis – trupm.

kelintinis – kelint.

Įvardis – įv.

asmeninis – asm.

savybinis – sav.

sangrąžinis – sangr.

parodomasis – parod.

pažymimasis – pažym.

klausiamasis – klaus.

santykinis – santyk.

nežymimasis – nežym.

Prieveiksmis – priev., prv.

Prielinksnis – priel., prl.

Jungtukas – jung., jng.

Dalelytė – dalel., dll.

Jaustukas – jaust., jst.

Ištiktukas – išt.

Veiksmažodis – veiksmaž., vksm.

I, II, III asmenuotė – asmen.

1-asis, 2-asis, 3-iasis asmuo – asm.

Nuosaka – n.

tiesioginė – ties.

liepiamoji – liep.

tariamoji – tar.

Laikas – l.

esamasis – es.

būtasis kartinis – būt. k.

būtasis dažninis – būt. d.

būsimasis – būs.

Vientisinė veiksmažodžio forma – vient. veiksm. f.

 Neasmenuojamoji veiksmažodžio forma – neasmen. veiksm. f.

Bendratis – bendr.

Dalyvis – dal., dlv.

veikiamosios rūšies – veik.

neveikiamosios rūšies – neveik.

Pusdalyvis – pusd.

Padalyvis – pad.

Būdinys – būd.

Siekinys – siek.
 

Sakinio dalys

Kitos santrumpos

Veiksnys – veiksn.

Tarinys – tar.

grynasis – gryn.

sudurtinis – sudurt., sud.

suvestinis – suvest., suv.

mišrusis – mišr.

Papildinys – papild.

Pažyminys – pažym., pž.

derinamasis – der.

nederinamasis – neder.

išplėstinis būdvardinis – išpl. būdv.

išplėstinis dalyvinis – išpl. dal.

priedėlis – pried.

Aplinkybė – apl.

vietos – v.

laiko – l.

būdo – b.

kiekybės – kiek.

priežasties – priež.

tikslo – tiksl.

sąlygos – sąl.

nuolaidos – nuol.

išplėstinė – išpl.

tikslinamoji – tikslin.

Vienarūšės sakinio dalys – vienar. sak. d.

 

Žodžiai, sintaksiškai nesusiję su sakiniu

Kreipinys – kreip., kr.

Įterpinys – įterp., įt.

Teiginys – teig.

Neiginys – neig.

Pridurtinės sakinio dalys – pridurt. sak. d.

Pradinė forma – prad. f.

Linksniai – l.

vardininkas – vard., V.

kilmininkas – kilm., K.

naudininkas – naud., N.

galininkas – gal., G.

įnagininkas – įn., Įn.

vietininkas – viet., Vt.

šauksmininkas – šauksm., Š.

Pastaba. Pirmosios linksnių santrumpos (vard., kilm. ir t. t.) vartojamos tekste, antrosios (V., K. ir t. t.) – paradigmoje (kai pateikiamas žodžio linksniavimas ar kirčiavimas).

Linksniuotė – I, II, III, IV, V linksn.

Skaičiai – sk.

vienaskaita – vns.

daugiskaita – dgs.

dviskaita – dvisk.

Giminė – g.

vyriškoji – vyr.

moteriškoji – mot.

bevardė – bev.

Sakinys – sak.

pagrindinis – pagr.

šalutinis – šalut.

sujungiamasis – sujung.

prijungiamasis – prijung.

mišrusis – mišr.

Laipsnis – l.

nelyginamasis – nelyg.

aukštesnysis – aukšt.

aukščiausiasis – aukšč.

Dėmuo – dėm.

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *