Datos ir laiko rašymas

      1. Data sutrumpintai visada rašoma skaitmenimis:

Atsižvelgdama į datų ir laiko žymėjimą nustatančio Lietuvos standarto LST EN 28601 rekomendacijas ir į tai, kad pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles (Žin., 2001, Nr. 30-1009) dokumentuose (tvarkomuosiuose, organizaciniuose, informaciniuose ir kt.) tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarė, kad kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.

2. Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.: 2003 m. gegužės 7 d., 2004 m. gruodžio mėn.

Pastabos.

1. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn., pvz., 2003 m. gegužės mėn. 7 d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).

2. Tarp skaitmenų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpeliai, pvz., 2003 m. gegužės 7 d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).

3. Oficialiuosiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnesis nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį: Įstatymas priimtas 2001 m. liepos mėnesį. Jie pažadėjo darbus baigti spalio mėnesį.

 3. Laikas žymimas taip: 3 val. 15 min. arba 3.15 val. (arba tik 3.15).

Pvz.: Pradžia 19.30 val.; Įėjimas nuo 11.30 val. iki 18 val. (arba nuo 11.30 iki 18.00); 18.00 – Žinios.

(Kartais laikas žymimas valandas ir minutes atskiriant dvitaškiu, pvz.: Žinios – 18:45.)

Pastaba. Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis) ir nepaliekama tarpų, pvz.: 19962005 m. programa, spalio 67 d., 14.0017.00.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *