Kalbos dalys

Kalbos mokslo šaka

Ką nagrinėja

Fonetika

Kalbos garsus

Leksikologija Kalbos žodyną (leksiką)
Gramatika (kalbotyros šaka, tirianti kalbos gramatinę sandarą: sintaksę, morfologiją ir žodžių darybą) Morfologija Žodžių sandarą, darybą ir kaitybą
Sintaksė Sakinius ir žodžių junginius
Stilistika Kalbos stilių ir jo priemones

 

Kalbos dalys

 

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą.

 

Kaitomosios kalbos dalys

Nekaitomosios kalbos dalys

linksniuojamosios

asmenuojamoji

 

            Daiktavardis

            Būdvardis

            Skaitvardis

            Įvardis

 

             Veiksmažodis

                Prieveiksmis

                Prielinksnis

                Jungtukas

                Dalelytė

                Jaustukas

                Ištiktukas

 

kalbos1

Prieveiksmis iš nekaitomų kalbos dalių išsiskiria tuo, kad dalis šiai kalbos daliai priklausančių žodžių yra laipsniuojami (gražiai, gražiau, gražiausiai). Prieveiksmis prie nekaitomų kalbos dalių priskirtas tik todėl, kad jis nelinksniuojamas ir neasmenuojamas.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Comments are closed.