Kiek prisimename apie K. Donelaitį?

1. Kuriuo nurodytu sakiniu pristatytume K. Donelaitį?
      a) K. Donelaitis – pirmojo lietuviško teksto autorius;
      b) K. Donelaitis – pirmosios lietuviškos knygos autorius;
      c) K. Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas;
      d) K. Donelaitis – pirmosios lietuvių poemos autorius.

2. Kur gimė K. Donelaitis?
      a) Mažojoje Lietuvoje, Tolminkiemyje (dabar Čistyje Prudy)?
      b) Mažojoje Lietuvoje, Lazdynėlių kaime;
      c) Karaliaučiuje (dabar Kaliningradas);
      d) Šilutės rajone, Piktupėnuose.

3. Kuri iš šių datų yra K. Donelaičio gyvenimo data?
      a) 1835-1902;
      b) 1776-1840;
      c) 1275-1341;
      d) 1714-1780.

4. Kurį darbą K. Donelaitis dirbo net 36-erius metus, iki savo mirties?
      a) buvo kantorius – mokyklos giedojimo mokytojas ir bažnytinio choro vadovas;
      b) buvo amtmonas – karališkojo dvaro valdytojas;
      c) buvo Tolminkiemio parapijos klebonas;
      d) buvo precentorius – klebono padėjėjas, mokytojas.

5. Kokio žanro pirmieji K. Donelaičio kūriniai, parašyti lietuvių kalba?
      a) pasakėčios;
      b) pjesės;
      c) poemos;
      d) metraščiai.

6. Kuris iš šių kūrinių parašytas K. Donelaičio?
      a) epinė poema „Metai“;
      b) religinis pradžiamokslis „Katekizmas“;
      c) eilėraščių rinkinys „Giesmės svietiškos ir šventos“;
      d) poema-odė „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“.

7. Išvardykite K. Donelaičio poemos dalis tokia tvarka, kokia yra išleistas kūrinys, ir patikslinkite kiekvienos dalies pavadinimą įrašydami vietoj daugtaškio po tinkamą daiktavardį, įeinantį į pavadinimą.
      a) Žiemos…
      b) Vasaros…
      c) Pavasario…
      d) Rudenio…

8. Kaip „Metuose“ poetas vadina baudžiauninkus?
      a) mužikais;
      b) sodiečiais;
      c) būrais;
      d) vargetomis.

9. Kur vyksta poemos „Metai“ veiksmas?
      a) Vyžlaukio valsčiuje;
      b) Kirbynės vienkiemyje;
      c) Gondingos krašte;
      d) Tolminkiemyje.

10. Kuriuos veikėjus „Metuose“ poetas vadina „viežlybaisiais“ ir kuriuos „nenaudėliais“?
      a) ponus;
      b) būrus;
      c) vokiečius, prancūzus, šveicarus, gyvenusius po kolonizacijos drauge su lietuviais;
      d) dvasininkus.

11. Kurios „Metų“ dalys pradedamos įspūdingais gamtovaizdžiais?
      a) tik „Vasaros darbai“;
      b) „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“ ir „Rudens gėrybės“;
      c) visos keturios poemos dalys;
      d) „Pavasario linksmybės“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“.

12. Kokia vyraujanti „Metų“ kompozicinė ypatybė?
      a) ilgi veikėjų pasikalbėjimai, monologai;
      b) lietuvninkų ir ponų dialogai;
      c) pamokymai ir patarimai;
      d) gamtovaizdžiai.

13. Kuris paukštis „Metuose“ vadinamas „gaspadoriumi“ – moko būrus darnos, sutarimo šeimoje, šeimyniškumo?
      a) lakštingala;
      b) erelis;
      c) gervinas;
      d) gandras.

14. Kuris „Metų“ personažas samprotauja apie tai, kad ponai ir būrai gimsta lygūs?
      a) šaltyšius (seniūnas) Pričkus;
      b) sumanusis ir nagingasis Krizas;
      c) tinginys Slunkius;
      d) apsileidėlis Plaučiūnas.

15. Kas būrams „Metuose“ – gyvenimo mokytojas?
      a) gamta ir Dievas;
      b) dvasininkai;
      c) svetimšaliai ir kitataučiai;
      d) ponai.

16. Kuris iš „Metų“ personažų samprotauja: „…kad vis miegot mums būtų sviete paskirta“ ir kuris sako: „Juk dar čėso yr, ir mes atliksime darbus“?
      a) išmintingasis Lauras;
      b) pamaldusis Selmas;
      c) tinginys ir filosofas Slunkius;
      d) maištingasis Dočys.

17. Koks „Metuose“ požiūris į miestą?
      a) miestas – valstietiškos kultūros ir tobulėjimo erdvė;
      b) miestas – valstiečiui nepriimtinas pasaulis, stumiantis į dvasinę tuštybę, tolinantis žmogų nuo natūralios pasaulio tvarkos;
      c) miestas – vieta, leidžianti žmogui atskleisti vidinį pasaulį;
      d) miestas – pasaulis, skatinantis žmogaus dvasinę degradaciją.

18. Už ką „Metuose“ labiausiai vertinami valstiečiai baudžiauninkai? Ryškiausias būro vertės matas:
      a) religingumas;
      b) ištikimybė savo ponui;
      c) darbas;
      d) tautinių tradicijų puoselėjimas.

19. Didžiausias socialinio ir moralinio blogio šaltinis „Metuose“:
      a) būrų tarpusavio nesutarimai;
      b) beprasmis laiko leidimas;
      c) dvaras ir ponų kultūra;
      d) primityvumas ir valstietiškas neišprusimas.

20. Kurios nurodytos mintys yra iš K. Donelaičio „Metų“?
      a) Dievaičiai žemės! Jei kurs turi gerą širdį,
      Tegul tą mano balsą tavo ausys girdi!
      O išgirdus – susimilk ant taip daugel vargų,
      Susimilk ir nedūmok, jog mužiks yr vergu.
      b) Neder pirštus tarp durų kaišioti ir svetimoj bažnyčioj žvakeles dagioti.
      c) …be trūso Dievs mus išmaitint nežadėjo,
      O tingėdami vis ir snausdami sviete netinkam.
      d) Ak lietuvninkai, širdingi mano broleliai!

      Ben nesilyginkim akliems šio svieto bedieviams.

Danutė Račkauskienė, Alytus
DIALOGAS / 2013 m. lapkričio 21 d Nr. 43 (1062)

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *