A. Mickevičius. Ponas Tadas (1-40 eil.)

PONAS TADAS

arba

PASKUTINIS ANTPUOLIS LIETUVOJE

Bajorų nuotykiai iš 1811 ir 1812 metų dvylikoje eiliuotų knygų

 

Pirma knyga

NAMŲ ŪKIS

 

Iš lenkų kalbos vertė

VINCAS MYKOLAITIS–PUTINAS

 

Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!1

Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato,

Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju

Aš, ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.

 

Šventoji motina, Čenstakavos gynėja,

Tavim ir Aušros Vartai Vilniuje garsėja.2

Tu Naugarduko žmones su pilim globoji,

Išgydė ir mane šventa globa tavoji:

Kai sergantį mane motutė tau aukojo,

Apmirę akys vėl gyvybe suliepsnojo,

Ir tuoj galėjau aš prie tavo slenksčio stoti,

Kad grąžinai sveikatą, dievui padėkoti, –

Taip tu ir mus grąžinsi į tėvynę mielą.

Dabar tu neški mano ilgesingą sielą

Į tas kalvas miškingas, į lankas žaliąsias,

Kur Nemunas plačiai banguoja mėlynasis;

Į tuos laukus derlingus, pasėliais spalvotus,

Paauksintų kviečių, balkšvų rugelių plotus,

Kur gintarinės svėrės, kaip pusnis grikučiai,

Kur rausta dobilai ir padirvio žvangučiai,

O viskas apsupta ežia kaip juosta lygia,

Joje laukinių kriaušių šen ir ten pridygę.

 

Vidur tokių laukų kadaise, prie upelio,

Beržiniam gojuje, stovėjo ant kalnelio

Bajoro senas dvaras. Trobesiai mediniai

Su mūro pamatais baltavo žalumyne

Šakotų topolių, kur atokiau šlamėjo

Ir saugojo namus nuo rudeninių vėjų.

Pats rūmas ne per didis, bet kuplus, švarutis,

Didžiulė daržinė ir susigūžę kūtės,

Prie daržinės stūksojo trys nemažos stirtos,

Derlingų dirvų pertekliui sukrauti skirtos.

Matyti iš gubų, kur eilėmis stovėjo

Ir tartum žvaigždės tankiai ražienoj mirgėjo,

Matyti ir iš skaičiaus dirbančių artojų,

Kur juodus pūdymus iš anksto jau vagojo,

Iš sėjai paruošto lyg daržas lysių baro,

Kad esama čia gero, išteklingo dvaro.

Ir vartai taip vaišingai stovi atkilnoti,

Lyg tarsi kviestų jus viešnagei čia sustoti.

_____________________

1 Originale: „Tėvyne Lietuva, esi kaip sveikata tu.“

2 Minimos švč. Mergelės Marijos žymios kulto vietos Lenkijoje, Lietuvoje, Gudijoje.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *