2011 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavyzdinė užduotis

TEKSTO SUVOKIMO IR LITERATŪROS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS

 

      Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

1 tekstas

      Bronius Radzevičius

      „Tėve“, – pasakys

      (Ištrauka)

      1  Ant seno piliakalnio prie upės ganosi karvių banda. Kalno papėdėje žvyro duobė, joje sėdi berniukas ir skaito knygą apie senovės Graikiją. Nerenka aviečių, nežiūri karvių. ,,Tegu, – jis galvoja, – karves gano tėvas. Vis vien neturi kas veikia, o man laikas brangus, aš turiu skaityti, nes yra kažkas, ko negaliu pasakyti žodžiais, ir niekas to nesupranta, nors tas kažkas turi būti svarbiau už viską.“ Sunkiais auliniais batais apsiavęs, aplink bandą vaikšto tėvas, žvalgosi, nori pamatyti, kur tas vaikas. Tegu dabar ir jis eina karvių saugoti, užteks tų mokslų, vis tiek iš knygų duonos nevalgys. Tačiau vaikas lindi žvyrduobėje, jo nuogos blauzdos – ant akmenukų, pariestos po savim. Vėjas žeria į akis smėlį, smėlis čeža atverstos knygos lapuose, lyg dar kartą ketindamas už­pustyti Akropolį. Jis braukia nuo paveikslo smiltis ir, pasirėmęs ranka smakrą, vėl palinksta į knygą.

      2  Prietema, atgriūva debesis, ant Akropolio papteli lietaus lašas. Alkūne – delnai smėlėti – vaikas nubraukia lašą, įsikiša užantin knygą ir, palikęs smėly savo blauzdų įspaudus, bėgte leidžiasi į avietyną. Paskubom pririnkęs saują aviečių, kelias sutraiškęs, išsitepęs lūpas ir rankas – suvalgyti jis nė vienos nesuvalgė, – bėga pas tėvą, atiduoda jam uogas ir, ištiesęs uoguotas letenėles, stypso priešais. Uogos – tai įrodymas, kad šiandien jis neskaitė, o rado geresnį užsiėmimą. Užtat rytoj tėvas ne­galės pasakyti: ,,Ką tu ten ir radai tose knygose?“, nes rytoj jau nebus žvyrduobės, ir jam teks skaityti tėvo akivaizdoje kur ant kemso.

Bronius Radzevičius. Link debesijos. – V., Vaga, 1984

      1. Apvesdami pasirinktą raidę, nurodykite esminę teksto temą. (1 taškas)

A Berniuko ir gamtos ryšys.

B Berniuko ir Graikijos ryšys.

C Tėvo ir sūnaus ryšys.

      2. Nurodykite dvi vaiko dvasinio pasaulio ypatybes. (2 taškai)

1. …………………………………

2. …………………………………

      3. Paaiškinkite, kuo reikšmingas tekste pasikartojantis Akropolio motyvas. (1 taškas)

      4. Raskite 2 pastraipoje ir išrašykite citatą, parodančią, kokios gudrybės ėmėsi vaikas, norėdamas apgauti tėvą. (1 taškas)

      5. Įvardykite 2 pastraipoje gamtos vaizdu kuriamą nuotaiką ir iš teksto išrašykite kalbinės raiškos pavyzdį, pagrindžiantį jūsų nuomonę. (2 taškai)

Nuotaika …………………………………

Pavyzdys …………………………………

      6. Tėvas dažnai sūnaus klausia: „Ką tu ten ir radai tose knygose?“ Nurodykite dvi tėvo savybes, kurias atskleidžia jo kartojamas klausimas. (2 taškai)

1. …………………………………

2. …………………………………

Iš viso (maks. 9 taškai)

2 tekstas

      1  Mane pasiuntė ant aukšto atnešti kartoninę dėžę. Palėpėje drėgna ir tamsu, todėl pasiėmiau žibintą. Ieškodamas suklupau ant dėžės, perrištos stipria virvele. Bandžiau ją pajudinti, bet ji buvo sunki ir mistiška, paslaptinga ir bauginanti. Nedvejodamas perkerpu virvelę. Per palėpę nusklendžia garsas – lyg paukštis plasnotų sparnais. Po akimirkos išvystu knygų šūsnį.

      2  Storos ir plonos, apdulkėjusios, keistai atrodančios knygos. Iš vienų viršelių žvelgia šiurpūs veidai, ant kitų – paslaptingi ženklai. Atsargiai užveriu duris ir, žibintą pasidėjęs ant kelių, sėdu skaityti, kas dėjosi Florencijoje 1433 metais. Suprantu ne viską, tačiau žodžiai, slaptingi ir magiški, nusėda manyje lyg lėtai brinkstančios sėklos.

      3  Rytojaus dieną aš vėl ten. Aš stoviu ant pasaulio stogo. Kai rankose turiu knygą, galiu nukeliauti ne tik į Čikagą ar Florenciją, bet netgi ten, kur dygsta tos pasėtosios sėklos, tapdamos mano dalimi. Tai suvokdamas, garsiai susijuokiu vidury matematikos pamokos.

Pagal Biarne Reuter tekstą, spausdintą „Rubinaityje“, 1996

      7. Kokios pasakotojo savybės atsiskleidžia 1 pastraipoje? Kiekvieną savybę argumentuokite. (3 taškai)

1 savybė ………………………………… argumentas …………………………………

2 savybė ………………………………… argumentas …………………………………

3 savybė ………………………………… argumentas …………………………………

      8. Paaiškinkite, apie kokias dvi kelionės prasmes kalbama sakinyje: „Kai rankose turiu knygą, galiu nukeliauti ne tik į Čikagą ar Florenciją, bet netgi ten, kur dygsta tos pasėtosios sėklos, tapdamos mano dalimi.“ (2 taškai)

1. …………………………………

2. …………………………………

      9. Remdamiesi 1 ir 3 pastraipomis, nurodykite, kas keičia pasakotojo erdvės suvokimą, ir paaiškinkite, kaip ji kinta. (3 taškai)

Erdvės suvokimą keičia …………………………………

1 pastraipoje …………………………………

3 pastraipoje …………………………………

Iš viso (maks. 8 taškai)

      Bendrasis klausimas

      10. Abiejuose tekstuose kalbama apie skaitomas knygas. Nurodykite vieną jas siejantį bruožą. (1 taškas)

      ……………………………………………………………………

Iš viso už teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo užduotis (maks. 18 taškų)

 

KALBOS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS

(Pagal B. Radzevičiaus ir J. Apučio kūrybą)

 

      1 užduotis. Sakinyje paryškintam žodžiui parašykite du epitetus: vieną, reiškiantį išorės požymį, antrą – charakterio savybę. (2 taškai)

      Iš po aplėpusios, į šoną nusmauktos kepurės žiūri į tas letenėles tėvas ir vos tvardosi nesijuokęs.

1 Išorės požymį reiškiantis epitetas …………………………………

2 Charakterio savybę reiškiantis epitetas …………………………………

 

      2 užduotis. Raskite sakinyje išplėstinę dalyvinę laiko aplinkybę, ją pabraukite, pakeiskite šalutiniu laiko aplinkybės sakiniu ir užrašykite. (2 taškai)

      Suvarę už tvoros karves jie eina į trobelę, dvelkiančią namų šiluma.

      ……………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………

 

      3 užduotis. Pateiktame sakinyje raskite ir pabraukite perkeltinės reikšmės dviejų žodžių junginį, paaiškinkite jo prasmę. (2 taškai)

      „Tėve“, – pasakys jis po daugelio metų, praeidamas vieškeliu pro šį jau iki pusės metalinių žiaunų nugraužtą kalną.

      ……………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………

 

      4 užduotis. Įrašykite nebaigtų žodžių dalis. (4 taškai)

      Į mažą stiklo kvadratą dauž_____ (veiksm., es. l., 3 asm., sangr. f.) baugin______ (dalyv., veik., es. l., vyr. g., vns. vard.) lietus. Ant stalo – įskil_____ (dalyv., veik., būt. k. l., vyr. g., vard.) pieno puodukas. Temsta ir temsta. Žmonių balsai prietemoje tyl_____ (būdv., vyr. g., dgs. vard.), tie balsai mažoje troboje vos gird_____ (dalyv., neveik. r., es. l., vyr. g., dgs. vard.) prieš žvarb______ (būdv., mot. g., įvardž. f., vns. gal.) naktį, kai lietus beldžia į langą. Nejauk____ (būdv., bevard. g.). Piliakaln______ (daikt., vyr. g., vns. viet.), laukuose – lietus ir vakaras. Vėjas plėšia lapus nuo medž____ (daikt., vyr. g., dgs. kilm.), kaip lapai krinta žodžiai.

 

      5 užduotis. Sudėkite reikiamus skyrybos ženklus. (5 taškai)

      B. Radzevičiaus kūryba tarytum karšta lava griūtimi ji verčiasi nuo kalno jos truputėlį baugu rodos gali nutrūkti iki gaudesio įtempta styga. Gyvenimui nereikia nei pernelyg didelės išminties nei aiškiaregiškumo nei patoso nes tokia gyvybė ne­galėtų ilgai tverti ji turi dalinti save racionaliai bei nuolat tramdyti jausmus kurie staiga prasiverždami daro mus tokius kokie esame štai šią akimirką teigiama dienoraštyje paskelbtame po rašytojo mirties.

 

      6 užduotis. Pagal pateiktą pavyzdį ištaisykite kalbos klaidas (kiekviename sakinyje jų yra po vieną). (3 taškai)

      Pavyzdys. Tėvas, daėjęs žvyrduobę, dairėsi sūnaus. ___priėjęs____

      1. Sėdint ant žvyrduobės krašto, berniukas skaitė knygą apie Graikiją. …………………………………

      2. Tėvui reikėjo būti kur kas santūresniu ir nepriekaištauti sūnui. …………………………………

      3. Tėvas vaiką mylėjo, tik kažkodėl tai jie vienas kito nesuprato. …………………………………

      4. To pasekoje vaikas, norėdamas baigti skaityti, slėpėsi nuo tėvo. …………………………………

      5. Sūnus nėjo pas jo, kai tėvas kvietė, ragino skubėti. …………………………………

      6. Vaikas vis dėlto užtruko ir grįžo tik po trejų valandų. …………………………………

Iš viso taškų už kalbos žinių taikymo užduotis (maks. 18 taškų)

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *