Teksto suvokimo užduotis

Labora     

 

 

 

Onutė Baumilienė

Lietuvių literatūros pratybų sąsiuvinis

XI-XII klasių mokiniams

LABORA

2012

 

 

 

 

 

 

      „Labora“ – tai lietuvių literatūros pratybų sąsiuvinis XI-XII klasėms, parengtas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros programą. Pratybas sudaro teksto suvokimai (jie visada bus viena iš mokymo, ne egzaminavi­mo, formų), suskirstyti pagal temas: „Apie vardus“, „Apie gėrį ir blogį“ ir pan., susietas tiek su egzistencine, tiek su tautine tematika (pagrindinėmis rašinių temomis). Kiekvieno klausimyno pabaigoje yra užduotis, susijusi su rašinio ar jo pastraipos kūrimu. Taigi svarbiausi tikslai ir uždaviniai – su­prasti tekstą ir, naudojantis juo, sukurti samprotaujamąjį ar literatūrinį rašinį (arba pastraipą). Vadinasi, knygelė – jūsų pagalbininkė ruošiantis brandos egzaminui.

 

      M. K. Sarbievijus. IV lyrikos knyga, 35 odė

      PAULIUI KOZLOVIJUI1

 

      Jau šiltu dvelkimu vėjai pavasario

      Grįžę glosto laukus ir arimus naujus,

                Vėl pražydusios gėlės

                          Puošia pievas žiedais margais.

 

      Plukdo Vilija2 vėl derlianešius laivus

      Pro sodybas, laukus praplaukdama tyloj,

                Nors be perstojo klega

                          Paukščiai ant gretimų kalvų.

 

      Ten piemuo netoli ant pakylos žalios

      Nendrine dūdele švilpauja daineles

                Ir upeivis štai ilsis,

                          Burių nešamas pakeltų.

 

      Duok Paladės3 darbams, Pauliau, atokvėpį

      Ir rytoj, kai pakils saulė viršum kalnų,

                Auksiniu savo veidu

                          Kai tik žemę jinai nušvies, –

 

      Mes į kalną žalių Lukiškių4 kopsime,

      Kur aukšti ąžuolai ošia ir dengia jį,

                Įsiklausę, kaip gurga

                          Vandenys plaukdami prošal.

 

      Čia, sustoję pačioj kalno viršūnėje,

      Visą Vilnių apžvelgt mudu galėsime,

                Kaip apsupus jį laiko

                          Vilija savame glėby.

 

      Čia matysim gerai spindinčius iš toli

      Kupolus, šventyklas, dvi iškilias pilis,

                Didžiojo Palemono

                          Karalystę turėtąją.

 

      Kaip atgyja lengvai tautos taikos metu!

      Dar treji po karų metai nesibaigė5,

                O senieji kviritai6

                          Turi tris šventyklas naujas.

 

      Čia galėsim stebėt, kaip ant aukštų kalvų

      Gedimino pilis lyg Kapitolijus7

                Stūkso ir į padangę

                          Bokštais remiasi išdidžiais.

 

      Žmogui reik atgaivos: net ir menki darbai

      Virsta tuoj dideliais, jei pailsėt gali.

                Žvelk iš čia, kaip banguoja

                          Kalvos savo žaliais gūbriais.

 

      Topolį, neseniai buvusį po sniegu,

      Gūsiais nepastoviais glosto Etezijai8

                Ir nekliudomai plaukia

                          Upė, ledą pralaužusi.

 

      Lauką, rožėm rausvom šiandien pražydusį,

      Vakar sniego danga laikė apklojus dar,

                Paukščiai garsiai sučiulbo,

                          Ištylėję žiemos dienas.

 

      Tad nedelsdamas vyk rūpesčius tuos šalin

      Ir atokvėpiui skirk dieną, kurią šviesus

                Žada Vakaras; Horos9

                          Ją baltaisiais žirgais atveš.

Iš lotynų k. vertė E. Ulčinaitė

      ____________________________

      1 Sarbievijaus studijų Vilniuje draugas

      2 Kitas Neries upės vardas

      3 Vienas iš graikų deivės Atėnės epitetų. Atėnė – išminties, karo, meno, mokslo globėja.

      4 Tauro kalnas (Pamėnkalnis) arba kalvelė netoli Vingio parko vakarinės dalies, kur buvo jėzuitų poilsiavietė

      5 Pasibaigęs 1600-1629 metais Abiejų Tautų Respublikos karas su Švedija

      6 romėnai

      7 Viena iš septynių Romos kalvų

      8 Pasatai – pastovūs tropinių sričių vėjai

      9 valandos

 

      Klausimai ir užduotys.

      1. Įvardykite eilėraščio tematiką. (4 tšk.)

      2. Apibūdinkite kūrinio žanrą. Kaip jis susijęs su pagrindine tema? (2 tšk.)

      3. Apibendrintai nurodykite, kaip pasireiškia harmonija gamtoje? Kokia meninė priemonė geriausia ją atskleidžia? Pateikite bent vieną pavyzdį. (3 tšk.)

      4. Nurodykite odės pradžioje piešiamo peizažo detales, įvardykite veiksmus. Koks paradoksas išryškėja? Teiginį paremkite citata. (3 tšk.)

      5. Kokiu tikslu odėje aptariama tautų taika? (1 tšk.)

      6.1. Kokios Vilniaus detalės minimos tekste? Kokį miestą kuria šios detalės? Kodėl? (3 tšk.)

      6.2. Kodėl Vilniaus miestas įgauna mitologinę prasmę? Teiginį argumentuokite. (2 tšk.)

      7. Vilnius stebimas tarsi iš paukščio skrydžio. Kas padeda kurti minėtą stebėseną? Kaip tokia pozicija literatūroje vertinama? Remdamiesi literatūros žiniomis, pateikite bent vieną panašų pavyzdį. (3 tšk.)

      8.1. Kokia tiesa atsiveria kalbančiajam, t. y. kokia pagrindinė odės idėja? Teiginį paremkite citata. (2 tšk.)

      8.2. Kokios filosofijos atspindžius atskleidžia pagrindinė mintis? Pagrįskite. Kokie garsiausi šios filosofijos atstovai? Kokie jų kūriniai? (4 tšk.)

 

      9. Teksto kūrimo užduotis. Parašykite 100-150 žodžių samprotaujamojo rašinio pastraipą „Duok Paladės darbams atokvėpį…“. Remkitės tiek Sarbievijaus ode, tiek kitais literatūriniais ar socialiniais kontekstais.

      10. Teksto kūrimo užduotis. Parašykite 500-550 žodžių literatūrinį rašinį „Saiko principas literatūros kūriniuose“. Remkitės M. K. Sarbievijaus, K. Donelaičio kūriniais.

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *