Protokolas

      Protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama posėdžio, susirinkimo ar kitokio renginio eiga ir nutarimai.

Renginių protokolai rašomi tam tikruose įstaigų blankuose pagal standartą ir raštvedybos taisykles arba paprastuose lapuose ir laisvesne tvarka. Protokolas turi turėti antraštinę ir įvadine dalį, tekstą ir parašus.

Antraštinėje dalyje nurodoma institucija ar bendrija ir renginio pavadinimas, data, užrašomas dokumento pavadinimas (žodis protokolas), gali būti ir numeris. Kai antraštinė dalis įforminama pagal raštvedybos taisykles, visi rekvizitai rašomi standarto numatytose vietose, vardininko linksniu; laisvos formos protokolo antraštė sudaro ištisinį sakinį, pvz.: Akcinės bendrovės Šaltinis akcininkų susirinkimo, įvykusio 1996 m. liepos 9d., / protokolas.

Įvadinėje dalyje vis iš naujos eilutės nurodoma: posėdžio (renginio) pirmininkas, sekretorius, išvardijami dalyviai arba nurodomas jų skaičius. Paskui pateikiama darbotvarkė – surašomi visi svarstomi dalykai.

Tekstas fiksuoja renginio eigą ir nutarimą (nutarimus) ir pradedamas žodžiu Svarstyta (nurodomas svarstomasis dalykas). Toliau užrašoma svarstymo eiga. Protokolo (svarstymo eigos) tekstas gali būti glaustas, fiksuojantis tik kalbėtojų pasakytų minčių esmę, arba smulkus (išplėstinis), kai išsamiai užrašomos sakytos kalbos, užduoti klausimai ir atsakymai į juos. Kalbos užrašomos ne pažodžiui, o atpasakojamos esamuoju (kalba, pritaria, siūlo…) arba būtuoju kartiniu laiku (kalbėjo, pritarė, pasiūlė…). Jų tekstas, sutvarkytas ir paredaguotas, gali būti perrašomas iš magnetinės juostelės.

Nutariamoji dalis pradedama žodžiu Nutarta arba Nuspręsta, po kurio pateikiamas apibendrinimas ar išvados, balsavimo rezultatas ar nutarimas.

Toliau ta pačia tvarka protokoluojami kiti svarstomi dalykai.

Protokolą su visais parašo rekvizitais pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

Protokolas gali turėti priedų: dalyvių sąrašą, pranešimą (ar pranešimus), nutarimą (ar nutarimus). Jie paminimi atitinkamoje protokolo vietoje, pavyzdžiui, kalbant apie dalyvius, parašoma sąrašas pridedamas, apie pranešimą – pranešimas pridedamas.

Standartinio protokolo pavyzdys:

 

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2013-02-21  Nr. 15

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – mokytoja Vardė Pavardė.

Posėdžio sekretorė – mokytoja Vardžiūtė Pavardžiūtė.

 

Dalyvavo: mokytojai Vardė Pavardė, Vardžiūtė Pavardžiūtė, Vardenis Pavardenis, Vardžius Pavardžius, Vardenaitis Pavardenaitis, praktikantės magistrantės Vardenytė Pavardenytė ir Vardaitė Pavardaitė.

Darbotvarkė:

1. Magistrantės Vardenytės Pavardenytės pamokos aptarimas.

2. Magistrantės Vardaitės Pavardaitės pamokos aptarimas.

 

1. SVARSTYTA. Praktikantės magistrantės Vardenytės Pavardenytės pamoka.

Praktikantė magistrantė V. Pavardenytė aiškino pamokos tikslus ir uždavinius, padėkojo jai padėjusiai mokytojai V. Pavardžiūtei.

Mokytojas V. Pavardenis nurodė, kad praktikantė gerai pasirengė pamokai, todėl jai pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus. Ji sudomino mokinius gražiai papasakota rašytojo biografija, vykusiai parinko vaizdinių priemonių. Nors iki skambučio nespėjo skirti namų darbo, pamoką reikėtų vertinti 9 balais.

Mokytojas V. Pavardžius pabrėžė magistrantės kūrybiškumą, gebėjimą organizuoti savarankišką mokinių darbą. Tačiau namų užduoties praktikantė paaiškinti nespėjo. Kadangi užduotis sudėtinga, mokiniai galėjo jos nesuprasti. Todėl pamoką derėtų vertinti 8 balais.

Mokytojas V. Pavardenaitis teigė, kad pamokos negalima vertinti 9 balais, jeigu praktikantas nespėja laiku paskirti namų darbo ir paaiškinti, kaip jį atlikti.

Mokytojas V. Pavardenis palaikė pasiūlymą vertinti pamoką 8 balais.

NUTARTA. Praktikantės magistrantės Vardenytės Pavardenytės atliktą pamoką vertinti 8 (aštuoniais) balais.

2. SVARSTYTA. ……………………………………………………………………..

 

Posėdžio pirmininkė                        (Parašas)                                Vardė Pavardė

 

Posėdžio sekretorė                          (Parašas)                                  Vardžiūtė Pavardžiūtė

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

2 Responses to Protokolas

  1. Ramutė says:

    Ar neturėtų būti dvitaškis po žodžio mokytojai, o ne po – dalyvavo? 

     

Komentuoti: Ramutė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *