Modernios prozos ypatybės

 

Tradicinės prozos bruožai

Modernios prozos bruožai

     VEIKSMAS

 • Pateikiama nuosekli įvykių grandinė;
 • Dėmesys veikėjų veiksmams ir išoriniams tikrovės reiškinius;
 • Vienas veiksmas lemia kitą.
 • Veiksmą lemia paslaptingi ir nenumatomi veikėjų poelgiai;
 • Svarbiausia – veikėjų vidinis pasaulis, jausmai, dvasinės būsenos, o ne įvykiai.

   PASAKOJIMAS

 • Dažniausiai imituojama šnekamoji kalba.
 • Vyrauja būtasis laikas.
 • Dažnas III asmuo.
 • Vyrauja tiesioginė kalba, sąmonės srautas.
 • Galimi visi laikai.
 • Dažnai pasakojama I ar II asmeniu.

  PASAKOTOJAS

 • Visažinis, stebi įvykius, bet juose nedalyvauja, mato personažų poelgius, žino mintis, ketinimus, praeitį, dabartinę savijautą ir elgesį.
 • Veikėjų konfliktuose yra neklystantis teisėjas.
 • Nediskutuoja su skaitytoju apie veikėjų pasirinktas vertybes.
 • Dažnai sutampa su veikėju.

FABULA IR SIUŽETAS

 • Dažnai sutampa, nes įvykiai pateikiami chronologiškai.
 • Pasakojimas fragmentiškas, šokinėjantis iš vienos erdvės į kitą, įvykių seka sumaišoma, atsiranda spragų.
 • Veikėjų likimus lemia absurdiški atsitikimai.

VEIKĖJAI

 • Kūrimo būdai – portretas, vidinio pasaulio bei moralinių įsitikinimų vaizdavimas.
 • Charakteris nekinta, aiškiai atskleistas, skaitytojas gali suprasti, kaip jis pasielgs įvairiose situacijose.
 • Dažnai skirstomi į teigiamus ir neigiamus.
 • Paslaptingi, neatskleisti.
 • Poelgiai nelengvai paaiškinami, jie suprantami iš užuominų.
 • Remiasi intuicija, nuojauta.
 • Nebėra teigiamų ir neigiamų.
 • Dažniausiai vieniši, kenčiantys.

      LAIKAS

 • Cikliškas.
 • Jo kaita paaiškinama, priežastinė.
 • Pasakojimo ir veiksmo laikas sutampa.
 • Neapibrėžtas, abstraktus.
 • Veiksmo ir pasakojimo laikas nesutampa.
 • Atmetama reali laiko tėkmė (praeities ir dabarties detalės susipynusios), kartais laikas visai neturi prasmės.
 • Kontrastas tarp objektyvaus visuomenės ir subjektyvaus individo laiko.
 • Veikėjas dažnai ieško prarasto laiko, grįžta prie išgyventų momentų, nes tai suteikia laikui prasmės.

      ERDVĖ

 • Aprašoma išsamiai.
 • Dažniausiai vertinama teigiamai ar neigiamai.
 • Vientisa, apibrėžta, kartais sakrališka, dažnai susijusi su laiku.
 • Svarbiausia kūrinio tema dažnai tampa erdvės pasikeitimas (veikėjo kelionės).
 • Kontrastinga, kintanti, kartais suskaldyta, bet nebūtinai vertinama teigiamai ar neigiamai.
 • Vaizduojamasis pasaulis nedarnus.
 • Visiškai nepriklauso nuo laiko.
 • Dažnai pabrėžiama vidinio pasaulio erdvė.

 

TEMOS IR PROBLEMOS

 • Vyrauja kaimo, žmogaus ir gamtos, meilės, darbo temos.
 • Aukštinamas dvasinis žmogaus grožis.
 • Požiūris į materialius dalykus yra kritinis.
 • Kadangi nebėra vertybių hierarchijos, nebeaišku, kas vertinga ir kas ne.
 • Dažniausios vienišumo, susvetimėjimo, gyvenimo beprasmybės ir absurdo problemos.

Šaltiniai 

http://lietuviukalbairliteratura.lt/modernios-prozos-ypatybes/

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *