Nuorašas ir išrašas

      Nuorašas – tiksliai nurašytas visas dokumentas. Darant nuorašą (ranka, rašomąja mašinėle ar kompiuteriu) tiksliai nurašomas visas dokumento tekstas, net antspaudo įrašas. Rašoma ištisiniu tekstu, nepaliekant tuščių vietų ir iki galo neprirašytų eilučių. Nuorašą tvirtina notaras. Savo ar savo įstaigai reikalingą dokumentą gali tvirtinti ir pati įstaiga. Dabar nuorašai dažniausiai daromi kopijavimo aparatais ir vadinami kopijomis. Tokių originalo vaizdą atitinkančiu, originalo antspaudo ir parašo faksimilę turinčių nuorašų (kopijų) tvirtinti nereikia.

      Išrašas – nurašyta dokumento ištrauka, apimanti reikiamą dokumento dalį (ar dalis). Dažniausiai daromi protokolų išrašai vienu kuriuo svarstytu klausimu.

      Darant protokolo išrašą, pirmiausia nurašoma jo antraštinė dalis, tik vietoj dokumento pavadinimo protokolas įrašoma protokolo išrašas (ne išrašas iš protokolo). Išrašo tekstas būtinai turi turėti dvi atskirai iškeltas dalis: Svarstyta (nurašomas svarstytas klausimas) ir Nutarta (nurašoma protokole užfiksuota išvada ar nutarimas). Prieš tai gali būti nurodyti posėdyje dalyvavę asmenys, bet jų pasakytos nuomonės atskirai nepateikiamos. Platesni išrašai daromi tik ypatingais atvejais.

Po teksto nurodomi protokolą pasirašę asmenys – pirmininkas ir sekretorius. Jų parašų gali nebūti. Tokiu atveju išrašą savo parašu tvirtina sekretorius.

      Protokolo išrašo pavyzdys:

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLO IŠRAŠAS

 

 2010-05-23  Nr. 15

Vilnius

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl apsaugos tarnybos paslaugų.

NUTARTA.

1. Pritarti sutarties sudarymui su UAB „Ekskomisarų biuras“.

 

2.SVARSTYTA. Dėl Karoliniškių gimnazijos sporto salės nuomos.

NUTARTA.

1. Pritarti Karoliniškių gimnazijos sporto salės nuomojimui laisvu nuo Karoliniškių gimnazijos bendruomenės užsiėmimų ir nuo Sporto mokyklų vykdomų treniruočių metu.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                       Vardenė Pavardenė

 

Posėdžio sekretorius                                                                       Vardis Pavardis

 

Tikra

Sekretorė                                           (parašas)                               Vardė Pavardė

2010-05-24

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *