Aktas

      Aktas – kelių asmenų ar komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis tam tikrus įvykius ar faktus. Rašomi įstaigos būklės ar darbo patikrinimo, turto ar dokumentų perdavimo, darbo priėmimo ir kitokie aktai.

      Aktas susideda iš antraštinės dalies, teksto ir parašų.

      Blankuose rašomų aktų antraštinė dalis įforminama pagal raštvedybos taisykles: viršuje yra įstaigos ar įmonės pavadinimas, žemiau dešinėje pusėje gali būti tvirtinimo žyma, dar žemiau (vidury eilutės) – dokumento pavadinimas, po juo data ir numeris, po numeriu – vietovė. Patartina akto pavadinimą sujungti su antrašte, geriau rašyti: Bylų perdavimo aktas, ne Aktas / Dėl bylų perdavimo. Po antraštinės dalies prieš tekstą galima nurodyti akto surašymo pagrindą. Paprastame lape aktas gali būti rašomas laisva tvarka: per vidurį – dokumento pavadinimas, vietovė gali būti žemiau kairėje pusėje, data – dešinėje (šiuo atveju ją galima rašyti ilguoju būdu).

      Tekste išvardijami aktą rašantys asmenys (nurodomos pareigos, vardai ir pavardės), išdėstomi faktai (kas nustatyta, kas daroma ar padaryta); jei reikia, padaromos išvados, pateikiami siūlymai. Faktai gali būti išdėstyti ir lentelės forma.

      Tikrinimo aktą pasirašo jį surašiusi komisija, perdavimo aktą – perdavėjas ir perėmėjas (jei yra, ir dalyvaujantis asmuo).

      Standartinės formos akto pavyzdys:

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ŠVIETIMO SKYRIUS

  

                                                                         TVIRTINU

                                                                                                                      Skyriaus vedėjas

                                                                                                               (Parašas)

                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

AKTAS

 

2010-05-09 Nr. 0-00

Vilnius

 

 

                       (Dokumento tekstas) 

 

 

 

 

          Perdavė       

                             (Pareigų pavadinimas)           (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

          Priėmė         

                             (Pareigų pavadinimas)           (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Darbų priėmimo aktas

 

      Vilnius                                                                                                       2010 m. gegužės 24 d.

 

 

      Komisija, susidedanti iš pirmininkės Karoliniškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos V. Pavardenės ir narių mokytojų V. Vardenytės ir P. Pavardės, patikrinusi bibliotekos patalpų remonto darbus, atliktus pagal 2010 m. vasario 28 d. sutartį, nustatė, kad visi sutartyje numatyti darbai (darbus galima išvardyti) atlikti tinkamai.

      Komisija siūlo darbų atlikėjui V. Pavardžiui sumokėti pagal sutartį numatytą sumą (ją galima nurodyti).

 

 

      Komisijos pirmininkė                                            (Parašas)                             V. Pavardenė

      Komisijos nariai                                                    (Parašas)                             V. Vardenytė

                                                                                     (Parašas)                             P. Pavardė

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *