Įgaliojimas

      Įgaliojimas – dokumentas, kuriuo įstaiga, organizacija ar asmuo kitam asmeniui suteikia teisę jo vardu atlikti nurodytus veiksmus. Galima duoti įgaliojimą atlikti vieną pavedimą arba nuolat ar tam tikrą laiką tvarkyti kokius reikalus.

Įstaigų įgaliojimų antraštinė dalis įforminama pagal raštvedybos taisykles ir turi: įstaigos pavadinimą, dokumento pavadinimą (gali būti ir numeris), datą (gali būti ir vietos nuoroda) ir adresatą – kam pateikti įgaliojimas skiriamas. Tokia tvarka rašomi ir individualių asmenų įgaliojimai, tik čia įgaliotoją (asmenį) galima rašyti ne formaliai standartiškai, o kilmininko linksniu: Petro Budniko… / Įgaliojimas. Arba individualių įgaliojimų antraštinė dalis gali būti laisvos formos – turėti tik dokumento pavadinimą.

Tekstas paprastai pradedamas veiksmažodžiu Įgalioju. Po jo įvardijamas asmuo, kuriam įgaliojimas duodamas – rašomas jo darbas ir pareigos, vardas ir pavardė (gali būti ir gyvenamoji vieta); nurodomi paso duomenys. Toliau rašoma, ką tas asmuo įgaliojamas daryti. Jei antraštinėje dalyje įgaliotojas nepasakytas, tekstas pradedamas įvardžiu ir įgaliotojas įterpiamas tarp įvardžio ir veiksmažodžio įgalioju, pvz.: Aš, Petras Budnikas, įgalioju… Įstaigų įgaliojimą galima rašyti neveikiamąja forma, pvz.: Tadas Girskis (nurodoma gyvenamoji vieta, paso duomenys) įgaliojamas…

Individualų įgaliojimą pasirašo įgaliojantis asmuo (jei parašas neįskaitomas, nurodoma vardo raidė ir pavardė), įstaigos įgaliojimą – jos vadovas ir buhalteris.

Bendresnio pobūdžio ir svarbesnius įgaliojimus tvirtina notaras. Savo darbuotojų ir vidaus reikalams išduotus įgaliojimus parašu ir antspaudu gali tvirtinti atsakingas įstaigos pareigūnas. Tvirtinimo žodžiai turėtų būti: …parašą tvirtinu arba tiesiog Tvirtinu.

Įgaliojimų pavyzdžiai: 

 

 

Vardenis Pavardenis

                       asmens kodas ……………………,

                       pasas išduotas 200………………

                       ………………………………………..

                      ………………………………….pasų

                                                                       poskyrio

 

 

Taupomojo banko

Antakalnio skyriui

 

 

ĮGALIOJIMAS

 

2013-03-14

 

——————-

(vietovė)

 

 

Įgalioju savo dukterį Jurgitą Budnikaitę, gyvenančią Vilniuje, Jurginų g. 4–15, pasas Nr. LM524896, išduotas 2002 02 09, tvarkyti mano sąskaitą Nr.____________ Taupomojo banko Antakalnio skyriuje ir imti man pervedamą pensiją.

 

                                                    

 

 

                                                       (Parašas)                                Vardenis Pavardenis

 

 

 

  

…………………………………

…………. fakultetas …….. k.,

asmens kodas……………….,

pasas išduotas 201…………

…………………………….pasų

poskyrio                          

 

 

 

Vilniaus pedagoginio universiteto

              vyr. buhalterei 

 

 

ĮGALIOJIMAS

201…………

………………………….

(vietovė)

  

 

     Įgalioju ……………………………………… fakulteto …………………………. kurso studentą (-ę) ………………………………………………, asmens kodas ……………………………, pasas  išduotas …………………………………………… …………………………………………………………………… pasų poskyrio 201 …………………………, paimti man skiriamą ………………………… mėn. stipendiją.

 

 

 

                                                                  (Parašas)                                      (Vardas, pavardė)

 

ĮGALIOJIMAS

 

2013 m. kovo 7 d. Nr. 290

     Vilnius

 

      UAB „Xxxxx“ įgalioja pardavimų vadybininką Pavardį Pavardenį (a/k 12313213, paso Nr. LD1221222, išd. 2012 04 25 Vilniaus pasų skyriaus (10),) atstovauti bendrovei, pasirašant sutartis. Įgaliojimas galioja iki 2013.01.01.

 

 

   Direktorius                                                                             Vardaitis Vardenis

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *