2010 m. pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos patikrinimo užduotis (rašymas)

      Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite nurodyto žanro 250–300 žodžių darbą. Parašę suskaičiuokite žodžius ir pažymėkite 250 žodžių ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.

 

1 užduotis

      Įsivaizduokite, kad kilo konfliktas tarp klasės draugų. Mokytoja pasiūlė parašyti rašinį apie tai, kas yra draugystė. Sugalvokite pavadinimą, rašinyje įtaigiai ir argumentuotai išsakykite savo nuomonę, remkitės literatūrine ir / ar kultūrine patirtimi.

 

      Tikslas išsakyti pagrįstą nuomonę.

      Žanras rašinys.

 

      Jums gali padėti įvestys:

      Jiedu kartu išėjo į gatvę, į taip šviečiančią saulę. Kiek paėjėjo kartu, o jų pokalbis buvo maždaug toks:

      – O „Cusimą“ skaitei? Gera, ne?

      – O tu – „Jūrų vilką“?

      – O „Lobių salą“?

      – O „Kapitono Granto vaikus“?

      – Klausyk!.. – staiga susiprotėjo Gaučys. – Juk tai viskas apie jūrą?

      – Žinoma, – kuo rimčiausiai linktelėjo galva naujasis draugas. – O apie ką kita galėtų būti?

      Pasirodo, draugystė gali prasidėti ir taip: nuo perskaitytų knygų.

Romualdas Granauskas, rašytojas

 

      Per girią ėjo du draugai, ir juos užpuolė lokys. Vienas įlipo į medį ir pasislėpė, o kitas liko ant kelio. Jis griuvo ant žemės ir apsimetė negyvas.

      Lokys priėjo ir ėmė uostyti. Apuostė veidą, pamanė, kad jis iš tikro negyvas, ir nuėjo sau. Kai lokio jau nebuvo, anas išlipo iš medžio ir juokiasi:

      – Na, – sako, – ką tau lokys į ausį šnibždėjo?

      – Ogi sakė, kad blogi tie žmonės, kurie pavojuje nuo draugų pabėga.

Levas Tolstojus, rašytojas

 

      Tokios kaip Liuka vienąkart per šimtą metų gimsta.

      Užkeliu ją ant kartelės, apžergiu dviratį. Kelias visur – į kairę, į dešinę, ir, žinoma, verčiamės į griovį. Guliu, ir toks nuobodulys užeina nuo tų avarijų, kad ir keltis nesinori. Bet kažkas šalia tankiai alsuoja ir atsargiai liečia pirštais, lyg kokie paukščiukai vaikštinėtų po širdį. Suprask, žiūri Liuka, ar aš dar gyvas.

Saulius Šaltenis, rašytojas

      Pastaba. Parašę rašinį, nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir pažymėti 250 žodžių ribos.

 

2 užduotis

      Įsivaizduokite, kad norite įstoti į knygų skaitytojų klubą, skirtą paaugliams. Jo vadovai paprašė, kad parašytumėte atsiliepimą (recenziją) apie labiausiai patikusią knygą, kurią perskaitėte. Pasirinkite skaitytą knygą, sugalvokite atsiliepimui (recenzijai) pavadinimą, įtaigiai ir argumentuotai išsakykite savo nuomonę, remkitės literatūrine ir / ar kultūrine patirtimi.

 

      Tikslas – įvertinti knygą.

      Adresatas skaitytojų klubo nariai paaugliai.

      Žanras atsiliepimas (recenzija).

 

      Jums gali padėti įvestys:

      Knyga – degus, neilgaamžis, o vis dėlto tvarus daiktas – gali labai daug. Daug, jeigu…

Ramutė Skučaitė, rašytoja

 

      Rašytojas turi būti šiek tiek naivus, truputėlį pramuštgalviškas, nuoširdus. Šitų savybių turint galima būti vaikų rašytoju.

Kazys Saja, rašytojas

 

      Svarbiausia – teksto jausmas, kurį turi arba ne. Tik juo kliaujantis geros knygos atskiriamos nuo blogų, vertybė nuo vidutinybės.

Giedrė Kazlauskaitė, eseistė

      Pastaba. Parašę atsiliepimą (recenziją), nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir pažymėti 250 žodžių ribos.

 

4 užduotis

      Jaunimui skirtoje internetinėje svetainėje dažnai diskutuojama, kaip išlikti individualiam šiuolaikinėje visuomenėje. Norėdamas išsiaiškinti, kaip jaunam žmogui išsaugoti individualumą, svetainės administratorius paprašė, kad parašytumėte straipsnį. Sugalvokite straipsniui pavadinimą, svarstydami problemą, įtaigiai ir argumentuotai išsakykite savo nuomonę, pasiūlykite problemos sprendimo būdų.

 

      Tikslas – išsakyti pagrįstą nuomonę.

      Adresatas – jaunimui skirtos internetinės svetainės skaitytojai.

      Žanras – straipsnis.

 

      Jums gali padėti įvestys:

      Dekupažu išdekoravau nedidelį senelio lagaminą. Ar žmonės manęs neišjuoks, jei nešiosiu vietoj rankinės?

Gabrielė, „Panelės“ skaitytoja

 

      Greitėjantis gyvenimo tempas paskatino sukurti tai, kas patogu, neatsisakant savojo romantikos idealo.

Ramunė Piekautaitė, dizainerė

 

      Ko, tavo manymu, galima tikėtis iš tokio gyvenimo būdo, prie kurio puola visa minia?! Tu pradėsi arba mėgdžioti ją, arba neapkęsti jos. Bet reikia vengti ir vieno, ir kito: nebūk panašus į bloguosius tik todėl, kad j ų tiek daug, nebūk daugumos žmonių priešas tik todėl, kad jie nėra panašūs į tave. Kiek galėdamas pasinerk į patį save. Bendrauk su tais, kurie padarys tave geresnį. Prisileisk tuos, kuriuos gali padaryti geresnius.

Seneka, filosofas

      Pastaba. Parašę straipsnį, nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir pažymėti 250 žodžių ribos.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *