2011 m. pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos patikrinimo užduotis (rašymas)

      Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro 250–350 žodžių tekstą. Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą, o jeigu žodžių mažiau – parašykite jų skaičių.

 

1 užduotis

      Perskaitykite įvestį.

Justinas Marcinkevičius

Štai aš – tu!

Tiktai nesakyk,

kad manęs nepažįsti.

Rankos mes, rankos,

ištiestos susitikimui.

Šviesa mes, kurią

turime garsisi ištarti.

 

Lūpas pravėriau tavim –

ir jos gieda.

Ir eina paskui tave –

tu, nesibaigiantis žodi!

Regiu: per tave

man arčiau prie manęs.

Štai aš – tu!

Ar patvirtinsi mano buvimą,

ar pritardamas linktelsi galva?

Tik nesakyk,

kad manęs nepažįsti.

Susiimkim už rankų,

kad nebūtų baisu,

kad Čiurlionio ranka mumyse,

nepasiekus dangaus,

nenudžiūtų.

Kad ant mūsų kojų nekristų

purvinos mūs netikėjimo

ašaros.

Ak, išimk iš krūtinės

tą akmenį,

kuriuo prieš mane užsimoji.

Sudausk mane pykstantį.

Taip, žmogau, įsiūbuok

mano meilės,

mano tikėjimo medį.

Štai aš – tu!

Just. Marcinkevičius, Būk ir palaimink, Vilnius: Vaga, 1980

      Sugalvokite temą, suformuluokite pavadinimą ir parašykite rašinį. Rašydami remkitės įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį.

 

      Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį.

      Žanras – rašinys.

 

      Jums gali padėti šie klausimai:

      1. Kodėl žmogui tokia svarbi draugystė, bendrumas su kitu žmogumi?

      2. Kaip žmonių savijautą veikia susvetimėjimas ar priešiškumas?

      3. Kuo eilėraštyje svarbus kvietimas susiimti už rankų?

 

      Pastaba: Parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir parašyti jų skaičiaus paraštėje.

 

2 užduotis

      Perskaitykite įvestį.

      Tarkim, yra tokie „maisto bankai“, kur sukaupti maisto produktai dalijami negalintiems jų nusipirkti. Kodėl negalėtų būti ir panašių kultūros bankų? Kodėl, tarkim, knygų tiražai, kurie neišpirkti dulka lentynose, negalėtų būti tiesiog išdalyti tiems, kurie negali tos knygos nusipirkti? Bet jei kas šiandien paskelbtų apie nemokamai dalijamas kruopas ir šalia suorganizuotų dykai dalijamų knygų „kromelį“, neabejoju, kad prie pirmojo taško nusidriektų eilės, o prie antrojo stypsotų vienas kitas nesuprastas tipas. Nyksta poreikis.

      Bet jeigu žmogus nuo mažų dienų gautų ne tik košės, bet ir literatūros, dailės, muzikos, teatro dozę kaip gyvybiškai būtiną produktą? Gal būtų mažiau ir nusikaltimų, ir avarijų keliuose… Nes menas ir kultūra skatina mus mąstyti, o mąstymas ir skiria žmogų nuo kitų gyvybės formų Žemėje. Kol nesuvoksim, kad dvasinis maistas yra ne prabanga, ne pramoga, ne pasilinksminimas, be kurių, susiveržus diržus, kurį laiką galima ir pakentėti, o gyvybiškai svarbus kaip duona, tol žvėrėsim toliau. Manau, toks ir yra tas kūrybos poveikis – gaivina ir palaiko tai, kas žmogų skiria nuo gyvulio. Kūrybos poveikį dvasiškai sujauktam žmogui dar įsivaizduoju kaip atsvarą šitoje kreivų veidrodžių karalystėje, t. y. iškreiptų vertybių pasaulyje.

Daiva Čepauskaitė, „Dvasiškai alkani – žvėrėsim toliau“, Bernardinai.lt

      Įsivaizduokite, kad internetinėje jaunimo svetainėje vyksta diskusija apie jaunimo kultūros lygį, ir Jūs nusprendėte parašyti straipsnį. Sugalvokite straipsnio pavadinimą. Rašydami remkitės įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį, pasiūlykite problemos sprendimo būdą ar būdus.

 

      Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį, pasiūlyti problemos sprendimo būdą ar būdus.

      Adresatas – internetinės jaunimo svetainės lankytojai.

      Žanras – straipsnis

.

      Pastaba: Parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir parašyti jų skaičiaus paraštėje.

 

3 užduotis

      Perskaitykite įvestį.

      Mėginame suprasti save, pasaulį, įprasminti savo buvimą. Atskiroms asmenybėms tai tarsi užduotis, įsipareigojimas ar net pasiaukojimas. Kas jie – aiškesnės tiesos, šviesesnės minties, grožio, gilesnio savęs pažinimo ieškotojai, kiekvienas atskirai iškeliaujantis nežinomų horizontų link – realiai ar (ir) kūryboje?

      Kūrėjai – tikri dvasios piligrimai* – dirba ne dėl savęs. Dažnai patys nežino dėl ko. Tiesiog kuria, norėdami, kad nors viena dalelė harmonijos įsikūnytų juose ir aplink juos.

Tautvydas Nemčinskas, „Kelionė savęs link“, žurnalas Nemunas

      * Piligrimas – keliaujantis maldininkas, šventų vietų lankytojas; klajūnas.

      Įsivaizduokite situaciją: Jūs su draugu/e ketinote vykti į kūrybinę stovyklą, bet draugas/ė dėl kokios nors priežasties turėjo likti namie. Parašykite jam/jai asmeninį laišką iš stovyklos, papasakokite, kokių patyrėte įspūdžių, ir atskleiskite, kodėl žmogui svarbu įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus. Rašydami remkitės įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį.

 

      Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį.

      Adresatas – bendraamžis.

      Žanras – asmeninis laiškas.

 

      Pastaba: Parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžių ir parašyti jų skaičiaus paraštėje.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *