2002 m. valstybinio brandos egzamino užduotis (pagrindinė sesija)

I. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS

 

Vislava Šimborska

Iš poetės kalbos, pasakytos įteikiant Nobelio premiją

Nr.

Galimi atsakymai

(Atsakymai gali būti suformuluoti ir kitais žodžiais. Svarbu, kad būtų pasakyta ta pati mintis)

1.

Sunku paaiškinti tuos dalykus, kurių pats gerai nesupranti.

2.

„vidinio impulso malonė“

3.1

Įprasta manyti, kad įkvėpimą patiria tik menininkai.

3.2

Įkvėpimą gali patirti ne tik menininkai, bet ir kitų profesijų žmonės.

4.

Sąmoningai pasirinkti darbą; dirbti su malonumu, polėkiu; nuolat domėtis ir tobulėti.

5.

Žmogus ne visada renkasi tai, ko trokšta, dažnai renkasi tai, kas, jo manymu, padės išgyventi, arba neturi galimybių pasirinkti ir dirba tai, kas jam siūloma.

6.

Dirbdamas nemėgstamą darbą, žmogus nepatiria įkvėpimo, netobulėja.

7.

Būtų vis daugiau žmonių, kurie turėtų galimybę rinktis mėgstamą darbą.

8.

Įvairių profesijų žmones, kurie dirbdami patiria įkvėpimą.

9.

Jie taip pat mėgsta savo darbą, dirba uoliai, yra sumanūs.

10.

Jie nėra smalsūs, nekelia klausimų, mano, kad viską žino.

11.

Nežinojimas skatina ieškoti, pažintį, kurti.

12.

Mokslininkė, Nobelio premijos laureatė.

13.

Įkvėpimą gali patirti visi žmonės, kurie nuolat ieško, siekia pažinimo.

14.

Vartoja vaizdingų perkeltinės reikšmės posakių, pateikia įdomių, charakteringų pavyzdžių.

15.

Publicistinis.

Reiškia savo požiūrį, kalba įtaigiai aktualia tema, kalbos dalykiškumas derinamas su emocingumu, meniškumu.

 

II. KALBOS UŽDUOTYS

1 užduotis

      ATSAKYMAI (padėti skyrybos ženklai)

      Pastaba. Laužtiniuose skliaustuose [ ] nurodomi galimi alternatyvūs skyrybos variantai. Jie vertinami kaip teisingi atsakymai.

      Labai ryškiai prisimenu įvykį, kuris ilgą laiką buvo jausminiu mano pareigos turiniu. Mokiausi tada, rodos, antroje gimnazijos klasėje. Tėvai nuomojo man kambarį[,]–(tiksliau pasakius,[–] lovą)[,]– miestelyje ir jo šeimininkei pristatydavo maistą, kuriuo ši penėdavo mane visą savaitę, o kartais ir dvi. Buvo vėlyvas ruduo. Nežinau kodėl, tačiau tėvas tada laiku neatvežė šeimininkei maisto produktų, ir tą rytą pusryčiams aš valgiau kito moksleivio, nuomojančio lovą pas tą pačią šeimininkę, duoną, tepiau jo sviestą. Buvo baisiai gėda, aš ne tiek valgiau, kiek rijau ašaras ir pykau ant namiškių, kad šie laiku nepasirūpino manimi, mokslus einančiu. Grįžęs iš mokyklos[,] radau atėjusį tėvą. Jis išrišto iš skarelės puskepalį duonos, sviesto gumulėlį, rodos, dar ir padžiūvusio sūrio galą, pasėdėjo kiek su manim ir pakilo namo. Pylė šaltas rudens lietus. Stovėdamas prie lango[,] mačiau, kaip tėvas nusiavė batus ir[,] gūždamasis nuo lietaus[,] basas nušlepsėjo šaligatviu. Kambaryje buvo šilta ir sausa,[;] žinojau, kad vakarienei turėsiu savo duonos, o vis tiek galvojau apie einantį į namus tėvą,[–] sušalusį, perlytą;[,] vaizduotėje regėjau motiną, pasilenkusią darže prie runkelių, vyresniąją seserį, velėjančią žlugtą šaltame sodžiaukos vandenyje, raudonas ir suskilusias jos rankas, jaunesnįjį brolį, susigūžusį po maišu prie karvių… Ir labai aštriai pajutau, kad šitie mano brangiausi žmonės gyvena bei dirba ir dėl manęs, kad jie tartum atplėšia nuo savęs geresnį kąsnį ir geresnį drabužį man, mokslus einančiam, ir tėvas tik todėl nusiavė batus, kad aš galėčiau vaikščioti apsiavęs. Gal ne visai taip, gal ne taip nuosekliai pagalvojau, bet gerai atsimenu, kaip širdį perliejo nenusakoma žodžiais meilės ir dėkingumo banga[,] ir mano šeimininkė niekaip negalėjo suprasti, ko aš verkiu[,] stovėdamas prie lango.

Pagal Just. Marcinkevičių

 

2 užduotis

1 2 3 4 5
B B A A C

 

3 užduotis

1 2 3 4 5
C B C B A

 

4 užduotis

      Sušilusi, šnopuodama, klimpdama į sniegą įlomėlėse, moteris skubiai vilko šakas per eglių tankumyną, iš tolo žiūrėjo, kaip išgaląstas kirvis saulėj žvilgančiais ašmenim švilpia pro vyro bato aulą, ir laukė, kad tik greičiau jis baigtų genėjęs. Tačiau vyras su nesuprantamu įniršiu ėmė dar kapoti tą dervos gumulą. Ji norėjo sustabdyti, bet nesiryžo, dvejojo, gal reikėtų susirinkti dervingas skiedras, ir, išplėtusi akis, stebėjo vyrą. Šis, rodos, nematė nieko aplinkui, nematė, kaip ji paraudusiom nuo šalčio, sudraskytum spyglių ir apšalusiom sniegu blauzdom tempia šakas. Betgi klausti nieko nedrįso. Be to, žinojo, kad jis nieko jai nepaaiškins, ir tik pagalvojo, kad grįžusi atžagaria ranka numes kopūstų lėkštę ant stalo, dar stumtels, bet taip, kad neišsipiltų, ir toli nuo jo, gal net kitam stalo gale, padės šaukštą, o pati nueis į virtuvę ir atsisės prie lango.

      Pritemo. Juodi šešėliai atslinko į mišką, žiebėsi kovo žvaigždės. Kai jie užvažiavo į kalniuką, vyras sustabdė arklį, atsistojo veidu į mišką – virš jo pleveno baltas rūkas ir prietema. Keletą minučių jis taip stovėjo, rodėsi, kažką stengiasi prisiminti, paskui atsigręžė, pamatė, kaip moteris nuėjo keliu tolyn, namų link, pliaukštelėjo arkliui vadžiomis per šonus, garsiai suragino, bet balsas nebuvo trankus, jis susigėrė į kovo rūką, neatsitrenkė į neaiškią miško sieną.

Pagal B. Radzevičių

 

5 užduotis

      Ne visi abiturientai pereina konkursą į aukštąsias mokyklas.

      Mano taupyklė buvo tuščia, tad pinigų teko skolintis draugo(-ų).

      Šis (-)sumanymas man visai nepatiko.

      Geriau būti protingam nekaip turtingam, [-ai, –oms, –iems]

      Kad apsisaugotum(-ei) nuo gripo, gerk vitaminą C.

      Antrą kartą skaitydama(s) [-au] knygą, supratau daug reikšmingų dalykų.

      Kai žmogus gabus mokslui(-ams), tai ir dirbdamas sumaniai elgiasi.

      Gyvendami sunkiomis sąlygomis, daugelis žmonių darosi irzlūs ir pikti.

      Jeigu tikėsime (-tume) psichologais, tik laimingi tėvai užaugina laimingus vaikus.

      Į kelionę įsidėjau ketverius marškinėlius.

 

6 užduotis

Ar taisyklingi šie sakiniai?

Taip

Ne

1.

Kaimynai net neįtarė, kad šalia jų gyvenantis žmogus yra toks niekadėjas.

 

+

2.

Mūsų rajone atsirado žmonės, vaikščiojantys po butus ir siūlantys nemokamai įsigyti įvairią religinę literatūrą.

 

+

3.

Kad ir kaip būtų keista, šiais metais vėl pradėjo veikti miesto čiuožykla, į kurią kasdien, ypač šeštadieniais, suplaukia daug jaunimo.

+

 

4.

Kuo įmantresniame stiliuje parašytas kūrinys, tuo sunkiau jį skaityti.

 

+

5.

Prie tokios išvados būtume priėję gerokai anksčiau, jeigu būtume pasidomėję kitų mokyklų renginiais.

+

 

6.

Kaip rašė laikraščiai, „Lietuvos rytas“ laimėjo jau šeštas rungtynes.

+

 

7.

Atvykus į miestą, išskubėjome apžiūrėti pilies.

 

+

8.

Šiame eilėraštyje persipina įvairūs jausmai, atsiskleidžia sudėtingi pergyvenimai.

 

+

9.

Man nepatogu prieš draugus dėl tokio negražaus tavo elgesio.

+

 

10.

Liudas Vasaris jau apsisprendė, reiškia, jam nebėra kelio atgal.

 

+

11.

Iš pradžių prisiminkime jau išeitus dalykus, o kitą pamoką mokysimės priedėlio skyrybos.

+

 

12.

Mes labai skubėjome, vienok į traukinį pavėlavome.

 

13.

Nerandu, kur padėjau mobilaus telefono pakrovėją.

 

+

14.

Žodžiu, spektaklis mane sužavėjo: ir pjesė subtili, ir režisūra gera, ir muzika puikiai dera.

+

 

15.

Parenkite praėjusių metų darbo ataskaitą.

 

16.

Važiuoju į vasaros stovyklą, o tuo pačiu aplankysiu ir senelius.

 

+

17.

Pirmoje eilėje turėtų sėdėti renginį finansiškai parėmę žmonės.

 

18.

Rytoj aš turiu išvažiuoti, bet, radęs progą, būtinai pas jus užeisiu.

+

 

19.

Jeigu norite atsipalaiduoti – tikrai pasirinkote teisingą filmą.

 

+

20.

Žmogus neturi šaknų, bet jis prisiriša prie savo žemės, įauga į ją giliau, tvirčiau už medį.

+

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *